Aktualności


IMPACT FACTOR 2014
Informujemy, że ukazała się nowa edycja bazy Journal Citation Reports (JCR) ze wskaźnikiem IF za 2014 rok.
W bazie Bibliografia publikacji pracowników Instytutu zostanie przypisana jego wartość publikacjom z lat 2014-2015.


Informujemy, że ukazał się KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 31 grudnia 2014 r.
w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych
za publikacje w tych czasopismach
(w bazie publikacji pracowników punktacja obowiązuje za lata 2014-2015)

wejście


Biblioteka przypomina o konieczności dostarczania na bieżąco odbitek wszystkich publikacji.

Szczegółowe informacje w zakładce:
Biblioteka – Bibliografia i bibliometria – Dostarczanie publikacji