W jaki sposób przekazywać materiały do Bibliografii?

Publikacje należy dostarczać do Biblioteki Naukowej w formie drukowanej (kserokopie)

- budynek A, I piętro, pokój nr 126 lub elektronicznej (w plikach pdf) -  bibliot@ipin.edu.pl.

Dorobek naukowy pracowników dostarczany do Biblioteki Naukowej powinien zawierać:

1. W przypadku artykułów i streszczeń zjazdowych:

* okładkę czasopisma ze wszystkimi danymi (rok wydania, numer, w przypadku zjazdu – informacje dotyczące wszystkich

danych na ten temat, czyli nazwę, tytuł, datę i miejsce zjazdu)

* cały artykuł lub streszczenie z widocznymi numerami stron

2. W przypadku fragmentów z książek:

* okładkę, stronę tytułową oraz stronę redakcyjną (redaktorzy, rok, miejsce i numer wydania)

* cały fragment z widocznymi numerami stron

3. W przypadku książek, których autorami lub redaktorami są pracownicy Instytutu:

* okładkę, stronę tytułową, stronę redakcyjną (redaktorzy, rok, miejsce i numer wydania) oraz spis treści

* całą książkę (do wglądu)

Biblioteka Naukowa będzie wdzięczna za podarowanie książki do zbiorów Biblioteki przez autora lub redaktora monografii.

Publikacje prosimy dostarczać na bieżąco, po ich ukazaniu się w druku.