Tematyka zbiorów

psychiatria, neurologia, neuropatologia, psychologia kliniczna, psychopatologia, psychoterapia, psychofarmakologia, alkoholizm i inne uzależnienia, neuroradiologia, genetyka, medycyna.

Zbiory

  • wydawnictwa zwarte: 28.645 vol.
  • czasopisma: 555  tytułów (w tym 306 zagranicznych)
  • zbiory specjalne: 322 jedn., w tym: 239 prac doktorskich

Katalogi

  • alfabetyczny książek i czasopism (kartkowy do 2007)
  • przedmiotowy książek i czasopism (kartkowy do 2007)
  • kartoteka publikacji pracowników IPiN (kartkowa)

Bazy danych

obce:
Ebsco
Web of Science
LWW
ProQuest
PsycArticles
Science Direct
SCOPUS
Serwis “A to Z”
Springer
Wiley

polskie:
Polska Bibliografia Lekarska od 1979 – rok bieżący (online – aktualizowana co 3 miesiące)
TezMeSH – Polska wersja tezaurusa Medical Subject Headings

własne:
katalog wydawnictw zwartych SOWA – online (książki rejestrowane od 1994 roku)
katalog czasopism SOWA – online (od 1996)
publikacje pracowników IPiN Expertus online (od 1994)

Dodatkowe informacje

Licencje na korzystanie przez pracowników IPiN z serwisów czasopism elektronicznych zabraniają pobierania, gromadzenia znacznych zawartości systemu, a także przekazywania jakichkolwiek danych innym nieuprawnionym użytkownikom.
W szczególności zabrania się kopiowania/pobierania całych wolumenów czasopism. Zabrania się też używania jakichkolwiek programów do automatycznego pobierania artykułów.
Upoważnieni użytkownicy nie mogą użytkować pełnych tekstów baz w sposób, który narusza prawa autorskie lub inne prawa własnościowe.
Użytkowanie baz niezgodne z warunkami podpisanych przez Instytut umów licencyjnych może spowodować zablokowanie przez dystrybutorów dostępu do serwisów mimo poniesionych przez Instytut wysokich kosztów subskrypcji.