Biblioteka Naukowa
Instytutu Psychiatrii i Neurologii
ul. Sobieskiego 9
02-957 Warszawa

Budynek A, I piętro, pokój 126
tel. (022) 45-82-641, 45-82-797
fax (022) 21-82-217
e-mail: bibliot@ipin.edu.pl

Biblioteka czynna:
poniedziałek – piątek 9:00-16:00