> Wniosek na zakup książek  [ RTF ]
> Zamówienie kserokopii  [ RTF ]
> Deklaracja (wypożyczalnia międzybiblioteczna)  [ RTF ]
> Druk oświadczenia dotyczącego monografii  [ DOCX ]
> Druk oświadczenia dotyczącego rozdziału  [ DOCX ]