Druki do sprawozdania
Zał. 1 – Karta oceny punktowej Kliniki/Zakładu [ DOC ]
Zał. 2 – Karta indywidualnej oceny punktowej [ DOC ]
Zał. 3 – Karta wdrożenia produktu [ DOC ]
Zał. 4 – Raport z badań wykonanych w ramach działalności statutowej [ DOC ]

Druki do planu naukowego
> Wniosek o finansowanie projektu badawczego w ramach działalności statutowej [ DOC ]
> Założenia do kalkulacji kosztów dla projektów kontynuowanych [ DOC ]
> Kwestionariusz recenzji projektu badawczego [ DOC ] [ RTF ]
> Kwestionariusz recenzji zakończonego projektu badawczego [ DOC ]
Działalność wspomagająca badania
> Wniosek o finansowanie lub dofinansowanie działalności wspomagającej badania [ RTF ]
> Objaśnienie DWB 2003 [ RTF ]
> Formularz kosztorysu wydawniczego [ RTF ]
> Formularz planowanych konferencji naukowych [ RTF ]
> Ekspertyzy, opinie i oceny naukowe planowane – formularz [ RTF ]
> Formularz planowanej działalności Biblioteki Naukowej [ RTF ]