Rada Naukowa

Rada Naukowa Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie zawiadamia, że w wyniku konkursu na stanowisko dyrektora IPiN Komisja Konkursowa wyłoniła i przedstawiła Ministrowi Zdrowia w dn. 24.08.2012 r. kandydaturę Pani Prof. Danuty Ryglewicz.

dr hab. med. Rafał Rola

Sekretarz Rady

prof. dr hab. med. Przemysław Bieńkowski

Przewodniczący Rady

Rada Naukowa IPiN kadencja 2011-2015
Prezydium i Komisje RN

Sekretariat Rady Naukowej: Renata Gałązka
galazka@ipin.edu.pl
tel. +48 (22) 458-25-08, fax. +48 (22) 458-25-45

>Zaproszenie na posiedzenie Rady Naukowej IPiN
(28 maja 2015r.) [ DOC ]

>Zaproszenie na posiedzenie Rady Naukowej IPiN
(2 kwietnia 2015r.) [ DOC ]

>Zaproszenie na posiedzenie Rady Naukowej IPiN
(5 lutego 2015r.) [ DOC ]

>Zaproszenie na posiedzenie Rady Naukowej IPiN
(4 grudnia 2014r.) [ DOC ]

>Zaproszenie na posiedzenie Rady Naukowej IPiN
(2 października 2014r.) [ DOC ]

>Zaproszenie na posiedzenie Rady Naukowej IPiN
(3 lipca 2014r.) [ DOC ]

>Zaproszenie na posiedzenie Rady Naukowej IPiN
(5 czerwca 2014r.) [ DOC ]

>Zaproszenie na posiedzenie Rady Naukowej IPiN
(8 maja 2014r.) [ DOC ]

>Zaproszenie na posiedzenie Rady Naukowej IPiN
(3 kwietnia 2014r.) [ DOC ]

>Zaproszenie na posiedzenie Rady Naukowej IPiN
(6 luty 2014r.) [ DOC ]

>Zaproszenie na posiedzenie Rady Naukowej IPiN
(5 grudnia 2013r.) [ DOC ]

>Zaproszenie na posiedzenie Rady Naukowej IPiN
(14 listopad 2013r.) [ DOC ]

>Zaproszenie na posiedzenie Rady Naukowej IPiN
(3 październik 2013r.) [ DOC ]

Protokoły z posiedzeń Rady Naukowej

Protokoły z posiedzeń Prezydium Rady Naukowej

Przewody Doktorskie

Postępowania Habilitacyjne

Archiwum