Dział Planowania i Dokumentacji Naukowej: podstawowa działalność statutowa

Mgr Elżbieta Szyper: kierownik działu; planowanie, sprawozdawczość w ramach działalności statutowej, tel. 22-45-82-796, 22-45-82-892, faks 22-45-82-545; eszyper@ipin.edu.pl

Renata Gałązka: sekretariat Rady Naukowej IPiN; Komisji Przewodów Doktorskich, przygotowywanie posiedzeń, protokołowanie posiedzeń, dokumentacja do uzyskiwania stopni i tytułów naukowych;. tel. 22-45-82-508, faks 22-45-82-545, galazka@ipin.edu.pl

Mgr Marek Gryz: plan naukowy, punktacja roczna, wniosek statutowy, zebrania naukowe, POL-on, tel. 22- 45-82-892, faks 22-45-82-545, ipindin@ipin.edu.pl

Mgr Paweł Chrzanowski: szkolenia podyplomowe obowiązkowe i fakultatywne na zlecenie CMKP; staże, praktyki, szkolenia specjalizacyjne dla osób spoza Instytutu, karty SYNABA, tygodniówka, tel. 22-45-82-645, faks 22-45-82-545, kursy@ipin.edu.pl.

Aleksandra Fedak: prenumerata periodyków i fakturowanie, realizacja zamówień na pozycje wydawnicze, tel.22-45-82-704, wydawnictwo@ipin.edu.pl lub fedak@ipin.edu.pl

Mgr Małgorzata Choszcz: redakcja, korekta tekstów, recenzje wydawanych książek, promocja wydawnictwa IPiN, tel. 22-45-82-704, wydawn2@ipin.edu.pl