> REGULAMIN KOMISJI PRZEWODÓW DOKTORSKICH
[ PDF ]

>Zaproszenie na Komisje Przewodów Doktorskich
( 19 maja 2015 r.) [ DOC ]

> Streszczenie doktoratu mgr Agnieszki Chrzczonowiz-Stępień [ DOC ]
> Recenzja pracy doktorskiej mgr Agnieszki Chrzczonowiz-Stępień – prof. dr hab. n. med. Bogdan de Barbaro [ PDF ]
> Recenzja pracy doktorskiej mgr Agnieszki Chrzczonowiz-Stępień – prof. dr hab. Piotr Oleś [ PDF ]

> Streszczenie doktoratu lek. Julii Bijok [ DOC ]
> Recenzja pracy doktorskiej lek. Julii Bijok – prof. dr hab. n. med. Lech Korniszewski [ PDF ]
> Recenzja pracy doktorskiej lek. Julii Bijok – prof. CMPK dr hab. Romuald Dębski [ PDF ]

> Streszczenie doktoratu lek. Wojciecha Masełbasa [ DOC ]
> Recenzja pracy doktorskiej lek. Wojciecha Masełbasa – prof. hab. med. Maciej Niewada [ PDF ]
> Recenzja pracy doktorskiej lek. Wojciecha Masełbasa – prof. dr hab. n. med. Piotr Socha [ PDF ]

> Streszczenie doktoratu lek. Agaty Wierzchowskiej-Ciok [ DOC ]
> Recenzja pracy doktorskiej lek. Agaty Wierzchowskiej-Ciok – prof. dr hab. med. Bartosz Karaszewski [ PDF ]
> Recenzja pracy doktorskiej lek. Agaty Wierzchowskiej-Ciok – prof. Piotr Socha [ PDF ]

>Zaproszenie na Komisje Przewodów Doktorskich
( 21 kwietnia 2015 r.) [ DOC ]

> Streszczenie doktoratu lek. Diany Massalskiej [ DOC ]
> Recenzja pracy doktorskiej lek. Diany Massalskiej – prof. dr hab. n. med. Małgorzata Krajewska-Walasek [ PDF ]
> Recenzja pracy doktorskiej lek. Diany Massalskiej – prof. nadz. dr hab. med. Antoni Rogóyski [ PDF ]

>Zaproszenie na Komisje Przewodów Doktorskich
( 17 marca 2015 r.) [ DOC ]

> Streszczenie doktoratu lek. Moniki Czerskiej [ DOC ]
> Recenzja pracy doktorskiej lek. Moniki Czerskiej – prof. Piotr Socha [ PDF ]
> Recenzja pracy doktorskiej lek. Moniki Czerskiej – prof. Jarosław Sławek [ PDF ]

> Streszczenie doktoratu lek. Agnieszki Jezierskiej-Ostapczuk [ DOC ]
> Recenzja pracy doktorskiej lek. Agnieszki Jezierskiej-Ostapczuk – prof. Wiesław Drozdowski [ PDF ]
> Recenzja pracy doktorskiej lek. Agnieszki Jezierskiej-Ostapczuk – prof. Jacek Rożniecki [ PDF ]

> Streszczenie doktoratu lek. Edyty Wyszogrodzkiej [ PDF ]
> Recenzja pracy doktorskiej lek. Edyty Wyszogrodzkiej – prof. Małgorzata Filip [ PDF ]
> Recenzja pracy doktorskiej lek. Edyty Wyszogrodzkiej – prof. Jacek Wciórka [ PDF ]

>Zaproszenie na Komisje Przewodów Doktorskich
( 20 stycznia 2015 r.) [ DOC ]

> Streszczenie doktoratu mgr Eweliny Elert-Dobkowskiej [ DOC ]
> Recenzja pracy doktorskiej mgr Eweliny Elert-Dobkowskiej – prof. dr hab. Jerzy Bal [ PDF ]
> Recenzja pracy doktorskiej mgr Eweliny Elert-Dobkowskiej – prof. dr hab. n. med. Sergiusz Jóźwiak [ PDF ]

> Streszczenie doktoratu lek. Piotra Jahołkowskiego [ DOC ]
> Recenzja pracy doktorskiej lek. Piotra Jahołkowskiego – prof. dr hab. Krzysztof Wędzony [ PDF ]
> Recenzja pracy doktorskiej lek. Piotra Jahołkowskiego – dr hab. n. med. Jolanta Kucharska-Mazur [ PDF ]

>Zaproszenie na Komisje Przewodów Doktorskich
( 16 grudnia 2014 r.) [ DOC ]

> Streszczenie doktoratu lek. Doroty Bzinkowskiej [ DOC ]
> Recenzja pracy doktorskiej lek. Doroty Bzinkowskiej – Hanna Wehr [ PDF ]
> Recenzja pracy doktorskiej lek. Doroty Bzinkowskiej – prof. dr hab. n. med. Iwona Kłoszewska [ PDF ]

> Streszczenie doktoratu lek. Magdaleny Chojnackiej [ DOC ]
> Recenzja pracy doktorskiej lek. Magdaleny Chojnackiej – dr hab. Jan Jaracz [ PDF ]
> Recenzja pracy doktorskiej lek. Magdaleny Chojnackiej – dr hab. n. med. Robert Pudlo [ PDF ]

>Zaproszenie na Komisje Przewodów Doktorskich
( 19 listopada 2014 r.) [ DOC ]

> Streszczenie doktoratu mgr Bożeny Wolańczyk [ DOC ]
> Recenzja pracy doktorskiej mgr Bożeny Wolańczyk – prof. dr hab. Czesław Czabała [ PDF ]
> Recenzja pracy doktorskiej mgr Bożeny Wolańczyk – prof. Jan Tylka [ PDF ]

>Zaproszenie na Komisje Przewodów Doktorskich
( 16 września 2014 r.) [ DOC ]

> Streszczenie doktoratu lek. Anny Tomankiewicz-Zawadzkiej [ DOC ]
> Recenzja pracy doktorskiej lek. Anny Tomankiewicz-Zawadzkiej – prof. Janusz Limon [ PDF ]
> Recenzja pracy doktorskiej lek. Anny Tomankiewicz-Zawadzkiej – prof. Małgorzata Krajewska-Walasek [ PDF ]

>Zaproszenie na Komisje Przewodów Doktorskich
( 17 czerwca 2014 r.) [ DOC ]

> Streszczenie doktoratu lek. Alberta Acewicza [ DOC ]
> Recenzja pracy doktorskiej lek. Alberta Acewicza – prof. Grażyna Biała [ PDF ]
> Recenzja pracy doktorskiej lek. Alberta Acewicza – prof. Aleksander Araszkiewicz [ DOC ]

>Zaproszenie na Komisje Przewodów Doktorskich
( 20 maja 2014 r.) [ DOC ]

> Streszczenie doktoratu lek. Anny Antosik-Wójcińskiej [ DOC ]
> Recenzja pracy doktorskiej lek. Anny Antosik-Wójcińskiej – T. Gabryelewicz [ PDF ]
> Recenzja pracy doktorskiej lek. Anny Antosik-Wójcińskiej – I. Krupka-Matuszczyk [ PDF ]

> Streszczenie doktoratu lek. Pawła Goska [ DOC ]
> Recenzja pracy doktorskiej lek. Pawła Goska – T. Sobów [ PDF ]
> Recenzja pracy doktorskiej lek. Pawła Goska – I. Kłoszewska [ PDF ]

> Streszczenie doktoratu lek. Pawła Zatorskiego [ DOC ]
> Recenzja pracy doktorskiej lek. Pawła Zatorskiego – J. Kulczycki [ PDF ]
> Recenzja pracy doktorskiej lek. Pawła Zatorskiego – M. Ziółkowski [ PDF ]

>Zaproszenie na Komisje Przewodów Doktorskich
( 18 marca 2014 r.) [ DOC ]

> Streszczenie doktoratu lek. Małgorzaty Buksińskiej-Lisik [ DOC ]
> Streszczenie doktoratu lek. Małgorzaty Buksińskiej-Lisik – Recenzja prof. U. Fiszer [ PDF ]
> Streszczenie doktoratu lek. Małgorzaty Buksińskiej-Lisik – Recenzja prof. P. Szymański [ PDF ]

> Streszczenie doktoratu lek. Grzegorza Chabika [ DOC ]
> Streszczenie doktoratu lek. Grzegorza Chabika – Recenzja prof. G. Opala [ PDF ]
> Streszczenie doktoratu lek. Grzegorza Chabika – Recenzja prof. P. Socha [ PDF ]

> Streszczenie doktoratu mgr Marty Sidaway [ DOC ]
> Streszczenie doktoratu mgr Marty Sidaway – Recenzja prof. A. Kwolek [ PDF ]
> Streszczenie doktoratu mgr Marty Sidaway – Recenzja prof. J. Domaniecki [ PDF ]

>Zaproszenie na Komisje Przewodów Doktorskich
( 28 stycznia 2014 r.) [ DOC ]

> Streszczenie doktoratu Mgr. Łukasza Wieczorka [ DOC ]
> Streszczenie doktoratu Mgr. Łukasza Wieczorka – Recenzja prof. Anny Anczewskiej [ PDF ]
> Streszczenie doktoratu Mgr. Łukasza Wieczorka – Recenzja prof. A.Korwin-Szymanowskiej [ PDF ]

> Streszczenie doktoratu Lek. Marty Bilik [ DOC ]
> Streszczenie doktoratu Lek. Marty Bilik – Recenzja prof. Andrzeja Kwolka [ PDF ]
> Streszczenie doktoratu Lek. Marty Bilik – Recenzja prof. W.Kozubskiego  [ PDF ]

> Streszczenie doktoratu Lek. Adama Woźniaka [ DOC ]
> Streszczenie doktoratu Lek. Adama Woźniaka – Recenzja prof. J.Jaracza [ PDF ]
> Streszczenie doktoratu Lek. Adama Woźniaka – Recenzja prof. J.Samochowca [ PDF ]

>Zaproszenie na Komisje Przewodów Doktorskich
( 19 listopada 2013 r.) [ DOC ]

> Streszczenie doktoratu Lek. Małgorzaty Zajdy [ DOC ]
> Streszczenie doktoratu Lek. Małgorzaty Zajdy – Recenzja prof. Andrzeja Członkowskiego [ PDF ]
> Streszczenie doktoratu Lek. Małgorzaty Zajdy – Recenzja prof. Stanisława Czuczwara [ PDF ]

> Streszczenie doktoratu Lek. Karoliny Dzieżyc [ DOC ]
> Streszczenie doktoratu Lek. Karoliny Dzieżyc – Recenzja prof. Urszuli Fiszer [ PDF ]
> Streszczenie doktoratu Lek. Karoliny Dzieżyc – Recenzja prof. Piotra Sochy [ PDF ]

> Streszczenie doktoratu Lek. Barbary Januś-Laszuk [ DOC ]
> Streszczenie doktoratu Lek. Barbary Januś-Laszuk – Recenzja prof. Wiesława Drozdowskiego [ PDF ]
> Streszczenie doktoratu Lek. Barbary Januś-Laszuk – Recenzja prof. Józefa Opary [ PDF ]

> Streszczenie doktoratu Mgr Katarzyny Niewińskiej [ DOC ]
> Streszczenie doktoratu Mgr Katarzyny Niewińskiej – Recenzja prof. Jerzego Aleksandrowicza [ PDF ]
> Streszczenie doktoratu Mgr Katarzyny Niewińskiej – Recenzja prof. Czesława Czabały [ PDF ]

>Zaproszenie na Komisje Przewodów Doktorskich
( 17 września 2013 r.) [ DOC ]

>Zaproszenie na Komisje Przewodów Doktorskich
( 21 maja 2013 r.) [ DOC ]
> Streszczenie doktoratu Lek. Jana Brykalskiego [ DOC ]
> Streszczenie doktoratu Lek. Jana Brykalskiego – Recenzja Prof. Jerzego Samochowca [ PDF ]
> Streszczenie doktoratu Lek. Jana Brykalskiego  – Recenzja Prof. Wojciecha Zgliczyńskiego [ PDF ]

> Streszczenie doktoratu Lek. Bertranda Janoty [ DOC ]
> Streszczenie doktoratu Lek. Bertranda Janoty – Recenzja Prof. Janusza Rybakowskiego [ PDF ]
> Streszczenie doktoratu Lek. Bertranda Janoty – Recenzja Prof. Wojciecha Zgliczyńskiego [ PDF ]

> Streszczenie doktoratu mgr Małgorzaty Sosnowskiej [ PDF ]
> Streszczenie doktoratu mgr Małgorzaty Sosnowskiej – Recenzja Prof. Bogdana de Barbaro [ PDF ]
> Streszczenie doktoratu mgr Małgorzaty Sosnowskiej  – Recenzja Prof. Czesława Czabały [ PDF ]

> Streszczenie doktoratu Lek. Ewy Stróżyńskiej [ DOC ]
> Streszczenie doktoratu Lek. Ewy Stróżyńskiej – Recenzja Prof. Krystyny Pierzchały [ PDF ]
> Streszczenie doktoratu Lek. Ewy Stróżyńskiej  – Recenzja Prof. Walentyna Nyki [ PDF ]

>Zaproszenie na Komisje Przewodów Doktorskich
( 15 stycznia 2013 r.) [ DOC ]
> Streszczenie doktoratu Lek. Michała Karlińskiego [ DOC ]
> Streszczenie doktoratu Lek. Michała Karlińskiego – Recenzja Prof. dr hab. med. Grzegorz Opala [ PDF ]
> Streszczenie doktoratu Lek. Michała Karlińskiego – Recenzja dr hab. med. Walenty Nyka [ PDF ]
> Streszczenie doktoratu mgr Mariki Litwin [ DOC ]
> Streszczenie doktoratu mgr Mariki Litwin – Recenzja Prof. dr hab. med. Wiesław Drozdowski [ PDF ]
> Streszczenie doktoratu mgr Mariki Litwin – Recenzja Prof. dr hab. Danuta Kądzielawai [ PDF ]

>Zaproszenie na Komisje Przewodów Doktorskich
( 20 listopada 2012 r.) [ DOC ]
> Streszczenie doktoratu lek. Agnieszki Korkosz-Mierzejewskiej [ DOC ]
> Streszczenie doktoratu lek. Agnieszki Korkosz-Mierzejewskiej – recenzja Prof. nadzw. dr hab. Helena Makulska-Nowak [ PDF ]
> Streszczenie doktoratu lek. Agnieszki Korkosz-Mierzejewskiej – recenzja Prof. dr hab. Jerzy Samochowiec [ PDF ]

>Zaproszenie na Komisje Przewodów Doktorskich
(18 września 2012r.) [ DOC ]
> Streszczenie doktoratu lek. med. Anny Leszczńskiej [ DOC ]
> Streszczenie doktoratu lek. med. Anny Leszczńskiej – recenzja dr hab. n. med. Marta Anczewska [ PDF ]
> Streszczenie doktoratu lek. med. Anny Leszczńskiej – recenzja Prof. dr hab. Joanna Rymaszewska [ PDF ]

> Streszczenie doktoratu lek. med. Tomasza Tykockiego [ DOC ]
> Streszczenie doktoratu lek. med. Tomasza Tykockiego – recenzja Prof. dr hab. Urszula Fiszer [ PDF ]
> Streszczenie doktoratu lek. med. Tomasza Tykockiego – recenzja Prof. dr hab. n. med. Witold Mazurowski [ PDF ]
> Streszczenie doktoratu lek. med. Tomasza Tykockiego – recenzja Prof. dr hab. med. Jarosław Sławek [ PDF ]

>Zaproszenie na Komisje Przewodów Doktorskich
(26 czerwca 2012r.) [ DOC ]
> Streszczenie doktoratu lek. Julii Buczek [ DOC ]
> Streszczenie doktoratu lek. Julii Buczek – recenzja Prof. dr hab. Zbigniew Czernicki [ PDF ]
> Streszczenie doktoratu lek. Julii Buczek – recenzja Prof. dr hab. Danuta Ryglewicz [ PDF ]

>Zaproszenie na Komisje Przewodów Doktorskich
(15 maja 2012r.) [ DOC ]
> Streszczenie doktoratu mgr Lilianny Engel (PL) [ DOC ]
> Streszczenie doktoratu mgr Lilianny Engel (EN) [ DOC ]
> Streszczenie doktoratu mgr Lilianny Engel – recenzja Prof. dr hab. med. Maria M. Siwiak-Kobayashi [ DOC ]
> Streszczenie doktoratu mgr Lilianny Engel – recenzja Prof. dr hab. Jerzy Aleksandrowicz [ DOC ]

>Zaproszenie na Komisje Przewodów Doktorskich
(26 kwietnia 2012r.) [ DOC ]

>Zaproszenie na Komisje Przewodów Doktorskich
(20 marca 2012r.) [ DOC ]

>Zaproszenie na Komisje Przewodów Doktorskich
(17 stycznia 2012r.) [ DOC ]