> Uchwała poparcie nadania dot. Pani Teresy Wierzby-Bobrowicz [ PDF ]