Protokoły są dostępne w Sekretariacie Rady Naukowej IPiN ,9 piętro, pok. 911