Research Project: Neurobiology of autism. Role of environmental neurotoxins

Analiza molekularna w chorobach neurodegeneracyjnych spowodowanych mutacjami dynamicznymi

European Network for Promoting Health of Residents in Psychiatric and Social Care Institutions
   Narzędzia do pracy z pacjentem SKRYPTY (PDF)KWESTIONARIUSZE (PDF)

Celem projektu HELPS jest poprawa zdrowia fizycznego, osób chorujących psychicznie. Uwzględniając prawa człowieka i godność osób chorujących psychicznie, będących beneficjentami pomocy społecznej i psychiatrycznej opieki zdrowotnej, HELPS ma za zadanie dostarczyć i wprowadzić w życie algorytmy postępowania dotyczące szeroko pojętego zdrowia fizycznego tych osób. Na terenie Polski ośrodkiem biorącym udział w projekcie jest Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Członkami zespołu badawczego w Polsce są:

  • dr n. med., psychiatra Katarzyna Prot-Klinger
  • lek. med. Katarzyna Lech

Udział IPiN w projektach międzynarodowych

Pozyskiwanie funduszy – Informacje: