Dane IPiN niezbędne do wypełniania wniosku o finansowanie projektu badawczego finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki

LINK

Nowe ogłoszenia

Narodowe Centrum Nauki (NCN). Konkursy MAESTRO 7, HARMONIA 7 i SONATA BIS 5

Koordynatorzy Dyscyplin ogłosili konkursy MAESTRO 7, HARMONIA 7 i SONATA BIS 5.

  • MAESTRO 7 na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe;
  • HARMONIA 7 na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej;
  • SONATA BIS 5 na projekty badawcze, mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Więcej informacji w linkach do poszczególnych konkursów.

Termin wniosków w ww. konkursach to 15 września 2015 r.



NCBR i MOST. Trzeci polsko-tajwański konkurs na wspólne projekty badawcze

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wraz z Ministerstwem Nauki i Technologii Tajwanu (MOST) ogłosiło otwarcie konkursu na wspólne projekty badawcze m.in. w obszarze neuroscience.

Więcej w ogłoszeniu

Termin składania wniosków upływa 30 czerwca 2015 r.


Komisja Europejska. Horyzont 2020: konkurs w ramach Human Brain Project

W ramach inicjatywy Human Brain Project (HBP) można składać wnioski w temacie „Systems and Cognitive Neuroscience”. Podstawowym celem inicjatywy HBP jest opracowanie zintegrowanego systemu platform badawczych opartych na technologiach ICT, zapewniających neurobiologom, badaczom klinicznym oraz twórcom technologii dostęp do innowacyjnych narzędzi i usług, które pozwolą radykalnie zwiększyć tempo prowadzonych przez nich badań.

    Wymogi formalne:

  • Projekty mają być składane przez konsorcja składające się z 3-5 dużych laboratoriów badawczych założonych w przynajmniej dwóch różnych krajach członkowskich lub stowarzyszonych z programem Horyzont 2020.
  • Wnioski o finansowanie nie powinny przekraczać 2 milionów euro
  • Finansowanie otrzymają 4 konsorcja
  • Czas trwania projektu: 2 lata (od 1 kwietnia 2016 do 31 marca 2018)

Więcej w ogłoszeniu KPK.

Termin składania wniosków upływa 3 lipca 2015 r.


Komisja Europejska. Horyzont 2020: konkursy w obszarze „Bezpieczne społeczeństwa – ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli”

Konkursy w obszarze „Bezpieczne społeczeństwa – ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli” podzielone są na 35 tematów. Niżej niektóre z tych konkursów:

FCT-15-2015: Ethical/Societal Dimension Topic 3: Better understanding the role of new social media networks and their use for public security purposes

FCT-16-2015: Ethical/Societal Dimension Topic 4 – Investigating the role of social, psychological and economic aspects of the processes that lead to organized crime (including cyber related offenses), and terrorist networks and their impact on social cohesion

Termin składania wniosków upływa 27 sierpnia 2015 r.


Konkurs Prix Galien Polska

Rozpoczęła się trzecia edycja objętego honorowym patronatem MNiSW konkursu Prix Galien Polska. Celem tego konkursu jest promocja innowacyjności w farmacji i medycynie. Mogą wziąć w nim udział innowacyjne firmy farmaceutyczne, naukowcy i instytucje badawcze oraz producenci wyrobów medycznych i rozwiązań IT dla medycyny.

Nagroda Prix Galien przyznawana jest innowacyjnym produktom oraz ważnym odkryciom naukowym, które pomagają w ratowaniu i poprawie jakości życia pacjentów. Co dwa lata, zdobywcy Prix Galien z poszczególnych krajów biorą udział w konkursie International Prix Galien, który wyróżnia najważniejsze innowacje w skali globalnej.

Konkurs rozgrywany jest w czterech głównych kategoriach, w tym „innowacyjny produkt leczniczy” (cztery oddzielne podkategorie) i „innowacyjne badanie naukowe”.

Więcej w ogłoszeniu na stronie internetowej MNiSW i na http://www.prixgalien.pl/pl/aktualnosci.html

Aplikacje można składać do 7 września 2015 r.


Komisja Europejska. Horyzont 2020: stypendia indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie (H2020-MSCA-IF-2015)

Konkurs jest adresowany do doświadczonych naukowców, którzy w dniu zamknięcia konkursu mają więcej niż 4 lata doświadczenia w prowadzeniu badań lub stopień doktora.

Wsparcie polega na przydzielaniu indywidualnych stypendiów międzynarodowych na zatrudnienie w państwach UE lub krajach stowarzyszonych z UE na podstawie wniosku składanego wspólnie przez badacza i organizację, która ma go gościć.

Więcej na https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2015.html

Termin składania wniosków upływa 10 września 2015 r.


Komisja Europejska. Horyzont 2020: konkursy w obszarze „Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa”

KE ogłosiła 12 tematów konkursowych.

Dwa konkursy nakierowane na poprawę atrakcyjności nauczania w zakresie nauk ścisłych(tzw. STEM: science, technology, engineering, mathematics) i kariery naukowej wśród młodych ludzi:

SEAC-1-2015: Innovative ways to make science education and scientific careers attractive to young people

SEAC-4-2015: EURAXESS outreach to Industry

Cztery konkursy nakierowane na zachęcenie społeczeństwa europejskiego do włączania się w różne działania naukowe i innowacyjne:

ISSI-1-2015: Pan-European public outreach: exhibitions and science cafés engaging citizens in science

ISSI-3-2015: Knowledge Sharing Platform

ISSI-4-2015: On-line mechanisms for knowledge-based policy advice

ISSI-5-2015: Supporting structural change in research organisations to promote Responsible Research and Innovation

Dwa Konkursy na promowanie równości płci w badaniach i innowacjach:

GERI-3-2015: Evaluation of initiatives to promote gender equality in research policy and research organisations

GERI-4-2015: Support to research organisations to implement gender equality plans

Cztery konkursy na rozwijanie metod zarządzania służących Odpowiedzialnemu Prowadzeniu Badań Naukowych i Innowacji (RRI):

GARRI-10-2015: European Ethics and Research Integrity Network

GARRI-2-2015: Responsible Research and Innovation in industrial context

GARRI-4-2015: Innovative approach to release and disseminate research results and measure their impact

GARRI-9-2015: Estimating the costs of research misconduct and the socio-economic benefit of research integrity

Pełna treść tematów konkursowych dostępna jest w Programie Pracy.

Termin składania wniosków upływa 16 września 2015 r. o godz. 17:00


EUROAXESS. Baza ofert stypendialnych

Aktualne oferty stypendialne (przeważnie na staże zagraniczne) i grantów na zagraniczne wyjazdy i pobyty badawcze można znaleźć w bazie EURAXCESS.


Archiwum