Kliniki i zakłady naukowe IPiN - kontakt

PSYCHIATRIA
I Klinika Psychiatryczna Kierownik: prof. dr hab. n. med.Jacek Wciórka, wciorka@ipin.edu.pl
Sekretariat: Małgorzata Gorzeń, gorzen@ipin.edu.pl, tel. +48 (22)45 82 773
II Klinika Psychiatryczna Kierownik: dr hab. n. med. prof. nadzw. Tadeusz Parnowski, parnow@ipin.edu.pl
Sekretariat: mgr Ewa Skarzyńska-Szczepaniak, puzynsk@ipin.edu.pl
+48 (22) 45 82 764, fax: +48 (22)45 82 850
III Klinika Psychiatryczna Kierownik: prof. dr hab.n. med. Marek Jarema, jarema@ipin.edu.pl
Sekretariat: Małgorzata Hencel, hencel@ipin.edu.pl, tel. +48 (22)45 82  510
IV Klinika Psychiatryczna IPiN w Szpitalu Bielańskim w Warszawie, ul. Cegłowska 80 Kierownik: dr hab. n. med., prof. nadzw. Maria Załuska, od-psy3@bielanski.med.pl
Sekretariat:od-psy1@bielanski.med.pl, od-psy1@bielanski.med.pl,
tel/fax: +48 (22)86 44 746, tel. centr.: +48 (22)56 90 500
Klinika Nerwic Kierownik: dr hab. n. med. Katarzyna Kucharska, kkucharska@ipin.edu.pl
tel. +48 (22)45 82 607
Sekretariat: Danuta Grabowska, grabows@ipin.edu.pl, +48 (22)45 82 563
Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Kierownik: dr hab. n. med. prof. nadzw. Filip Rybakowski, filrybak@gmail.com
Sekretariat: Teresa Kuczyńska, klinikadim@ipin.edu.pl, tel +48 (22)45 82 631
Klinika Psychiatrii Sądowej Kierownik: dr hab. n. med. prof. nadzw. Janusz Heitzman, heitzman@ipin.edu.pl
Sekretariat: Bożena Śniadowska, tel. +48 (22)45 82 859, +48 (22)45 82 860, faks +48 (22)45 82 664,
Asystent prawny: mgr Anna Walczyna –Leśko
Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej Kierownik: dr n. hum. Maryla Sawicka, sawicka@ipin.edu.pl, tel.+48 (22)45 82 587, tel. +48 (22)45 82 762
Sekretariat: mgr Anna Stołowska stolow@ipin.edu.pl,
tel. +48 (22)45 82 521, tel./faks 85 89 172
Zakład Badań Nad Alkoholizmem i Toksykomaniami Kierownik: dr n. hum. Jacek Moskalewicz, moskalew@ipin.edu.pl,
tel. +48 (22)45 82 784
Sekretariat: Renata Jagiełło, zbait@ipin.edu.pl, tel. +48 (22)45 82 779
Zakład Zdrowia Publicznego Kierownik: dr Daria Biechowska, dbiechowska@ipin.edu.pl
Sekretariat: Edyta Włodarczyk zzp@ipin.edu.pl, tel. +48 (22)45 82 615, faks +48 (22)85 89 174
Pracownia Profilaktyki Młodzieżowej “Pro-M”
Kierownik: dr Krzysztof Ostaszewski, ostasz@ipin.edu.pl
Sekretariat: mgr Joanna Raduj raduj@ipin.edu.pl, tel. +48 (22)45 82 630
Zespół Profilaktyki i Leczenia Uzależnień Kierownik: dr n. med. Bogusław Habrat, habratb@ipin.edu.pl
Sekretariat: Jolanta Jamrozik, jamrozik@ +48 (22)45 82 740, tel/faks +48 (22)65 19 311
Centrum Zdrowia Psychicznego Kierownik: dr hab. n. med. Katarzyna Prot-Klinger, kprot@ipin.edu.pl,
Sekretariat: Małgorzata Ochocka tel./faks +48 (22)45 82 855, tel.+48(22)45 82 717
I Zespół Leczenia Domowego:
Kierownik: dr n. med. Murawiec Sławomir tel.: +48 (22)45 82 751
II Zespół Leczenia Domowego:
Kierownik: dr Katarzyna Prot-Klinger, tel. +48 (22)45 82 717
Przychodnia Przykliniczna Zdrowia Psychicznego:
Kierownik Przychodni: lek. med. Agnieszka Chojnowska,
tel. :+48 (22)45 82 611, 879,
Rejestracja:+48 (22)45 82 611

NEUROLOGIA
I Klinika Neurologiczna Kierownik: prof. dr hab. n. med. Danuta Ryglewicz, ryglew@ipin.edu.pl,
tel. bezp. +48 (22)84 22 725;
Sekretariat: Will Emilia, Szwarc Hanna neurol1@ipin.edu.pl,
tel. +48 (22)45 82 548, fax: +48 (22)45 82 566
II Klinika Neurologiczna
english version
Kierownik: prof. dr hab. med. Anna Członkowska, czlonkow@ipin.edu.pl
Sekretariat: Pilikowska Magdalena neuro2@ipin.edu.pl,
tel. +48 (22)45 82 537, fax +48 (22)842 40 23
Samodzielna Pracownia Badań i Zabiegów Naczyniowych Kierownik: dr hab. n. med. prof. nadzw. Anatol Dowżenko, tel. +48 (22)45 82 889
Klinika Neurochirurgii Kierownik: dr n. med. Paweł Nauman
Sekretariat: Jolanta Antoniak, tel. +48 (22)21 82 202, faks +48 (22)21 82 203
Zakład Neuroradiologii Kierownik: dr n. med. Wojciech Czepiel
Rejestracja (rezonans, tomografia, rentgen, USG): tel. +48 (22)45 82 529 lub 719
Zakład Farmakologii i Fizjologii Układu Nerwowego Kierownik: prof. dr hab. n. med.  Przemysław Bieńkowski, bienkow@ipin.edu.pl,
tel. +48 (22)45 82 676
Sekretariat: Zofia Witkowska, witkow@ipin.edu.pl, tel. +48 (22)45 82 624,
tel/faks +48 (22)84 27 644
Zakład Neurochemii Kierownik: prof. dr hab.n. med.  Adam Płaźnik; plaznik@ipin.edu.pl
Sekretariat: Lewandowska Maria,  tel. +48 (22) 45 82 732, faks 45 82 771
Zakład Neurofizjologii Klinicznej Kierownik: dr n. med. Wojciech Jenajczyk tel. +48 (22)45 82 742
Sekretariat:  Anna Sęk, neurofiz@ipin.edu.pl,  tel. +48 (22) 45 82 713
Zakład Neuropatologii Kierownik: dr hab. n. med. prof. nadzw. Teresa Wierzba-Bobrowicz, bobrow@ipin.edu.pl
Sekretariat: Maja Ługiewicz tel. +48 (22) 45 82 646 lub 715
Zakład Genetyki Kierownik: dr hab. n. med. Małgorzata Bednarska Makaruk, makaruk@ipin.edu.pl
Sekretariat: 48 (22) 45 82 610