ul. Sobieskiego 9
02-957 Warszawa
Tel. 45-82-548
Fax: 45-82-566
e-mail: neurol1@ipin.edu.pl

Struktura organizacyjna

Oddział Ogólny i Udarowy

Poradnia Neurologiczna

Pracownia EEG

Skład osobowy

Kierownik – Prof. dr hab. Danuta Ryglewicz

Ordynator – Dr n. med. Włodzimierz Kuran

Konsultanci
Prof. dr hab. Wanda Sobczyk
Prof. dr hab. Jerzy Kulczycki

Adiunkci i Asystenci
Dr n. med. Anna Bochyńska
Dr n. med. Ałła Graban
Dr n. med. Wanda Lipczyńska-Łojkowska
Dr n. med. Marek Obersztyn
Dr n. med. Przemysław Richter
Dr n. med. Rafał Rola
Dr n. med. Anna Rudnicka
Dr n. med. Halina Sienkiewicz-Jarosz

Rezydenci
lek. med. Anna Grodkowska
Lek. med. Katarzyna Jachińska
Lek. med. Paweł Jezierski
Lek. med. Magdalena Restel
Dr n. med. Grzegorz Witkowski

Fizjoterapeuci
Mgr Łukasz Meder
Mgr Patrycja Puzewicz
Mgr Andrzej Tomaszewski

Neuropsycholodzy
Mgr Teresa Jakubowska
Mgr Bożenna Brzeska
Mgr Magdalena Gugała

Pracownik sekretariatu
Emilia Will – sekretarka

Pielęgniarka Oddziałowa
Dorota Puzio

Praca kliniczna i naukowa

Głównymi kierunkami badawczymi w Klinice są:

 • Zespoły otępienne – problemy diagnostyki różnicowej oraz ocena czynników wpływających na rokowanie w tym:
  • badania biochemiczne: ocena podatności LDL na utlenianie, poziom witaminy E, poziom homocysteiny, identyfikacja apoE (we współpracy z Pracownią Biochemii, Zakładu Genetyki IPN),
  • ocena badania węchu we wczesnej diagnostyce zespołów otępiennych.
 • Choroba Creutzfeldta-Jakoba – badania epidemiologiczne, kliniczne i neuropatologiczne,
 • Padaczka
  • Diagnostyka różnicowa, ewaluacja nowych metod leczenia
 • Zagadnienia związane z problematyką epidemiologii udarów mózgu, padaczki, ataksji dziedzicznych.
 • Choroby zwyrodnieniowe – diagnostyka różnicowa

Dydaktyka

Staże z neurologii dla lekarzy specjalizujących się w różnych dziedzinach medycyny.

Kształcenie neurologiczne i 5-letnie prowadzenie rezydentur.

Nauczanie podyplomowe z zakresu neuropsychologii.

Publikacje opracowane w I Klinice Neurologicznej lub we współpracy z innymi klinikami lub zakładami

Prace oryginalne:

 1. Rola R., Wierzbicka A., Wichniak A., Jernajczyk W., Richter P., Ryglewicz D.(2007) Sleep related breathing disorders in patients with ischemic stroke and transient ischemic attacks: respiratory and clinical correlations. Journal of Physiology and Pharmacology. vol. 58 Suppl 5, 575-582
 2. Wierzba-Bobrowicz T., Lewandowska E., Ługowska A., Rola R., Stępień T., Ryglewicz D., Pasennik E. (2007) Adult glycogenosis type II (Pompe`s disease): morphological abnormalities in muscle and skin biopsies compared with acid alpha-glucosidase activity. Folia Neuropathologica 2007; 45 (4): 179-186.
 3. Kuran W., Graban A., Lipczyńska-Łojkowska W., Sawicka B., Rakowicz M., Ślusarska E., Ryglewicz D. (2007) Ocena jakości życia chorych na padaczkę. Postępy Psychiatrii i Neurologii. 16, 3, 229-232
 4. Lipczyńska-Łojkowska W., Jędrzejczak T., Kuran W., Kulczycki J., Kozłowicz-Gudzińska I., Sienkiewicz-Jarosz H., Bochyńska A., Sackiewicz-Słaby A., Ryglewicz D. (2007) Rola badań DaTSCAN SPET w rozpoznawaniu chorób układu pozapiramidowego – obserwacje własne. Post. Psychiatr. Neurol. 2007: 16 (1) s.23-29
 5. Ryglewicz D., Sienkiewicz-Jarosz H., Lipczyńska-Łojkowska W., BoCHYŃSKA A., Sawicka B., Kuran W., Niedzielska K, Wierzbicka-Wichniak A.(2007) Występowanie przedłużonych zaburzeń świadomości u osób powyżej 60 roku życia. Postępy Psychiatrii i Neurologii, 16 (1) s.31-35
 6. Wehr H, Bednarska-Makaruk M, Łojkowska W, Graban A, Hoffman-Zacharska D, Kuczynska-Zardzewialy A, Mrugala J, Rodo M, Bochynska A, Sulek A, Ryglewicz D. (2006) Differences in risk factors for dementia with neurodegenerative traits and for vascular dementia. Dement Geriatr Cogn Disord. 22(1):1-7.
 7. Schmitz-Hubsch T, du Montcel ST, Baliko L, Berciano J, Boesch S, Depondt C, Giunti P, Globas C, Infante J, Kang JS, Kremer B, Mariotti C, Melegh B, Pandolfo M, Rakowicz M, Ribai P, Rola R, Schols L, Szymanski S, van de Warrenburg BP, Durr A, Klockgether T, Fancellu R. (2006) Scale for the assessment and rating of ataxia: development of a new clinical scale. Neurology. Jun 13;66(11):1717-20.
 8. T Schmitz-Hubsch, S Tezenas du Montcel, L Baliko, S Boesch, S Bonato, R Fancellu, P Giunti, C Globas, JS Kang, B Kremer, C Mariotti, B Melegh, M Rakowicz, R Rola, S Romano, L Schols, S Szymanski, BP van de Warrenburg, E Zdzienicka, A Durr, and T Klockgether Reliability and validity of the International Cooperative Ataxia Rating Scale: a study in 156 spinocerebellar ataxia patients. Mov Disord, May 2006; 21(5): 699-704.
 9. A Wierzbicka, R Rola, A Wichniak, P Richter, D Ryglewicz, and W Jernajczyk The incidence of sleep apnea in patients with stroke or transient ischemic attack. J Physiol Pharmacol, Sep 2006; 57 Suppl 4: 385-90.
 10. Lewandowska E .,Wierzba –Bobrowicz T., Wagner T., Bogusławska R ., Rudnicka A., Leszczyńska A., Pasennik El., Lechowicz W., Stępień T., Kuran W.(2005) – Sneddon’s syndrome as a disorder of small arteries with endothalial cells proliferation: ultrastructal and neuroimaging study. Folia Neuropathologica 43 (3) 1-10
 11. Sienkiewicz-Jarosz H, Scinska A, Kuran W, Ryglewicz D, Rogowski A, Wrobel E, Korkosz A, Kukwa A, Kostowski W, Bienkowski P. (2005) Taste responses in patients with Parkinson’s disease. J Neurol Neurosurg Psychiatry. Jan;76(1):40-6. – IF 3,11
 12. Ścińska A ,Sienkiewicz-Jarosz H., Kuran W., Ryglewicz D., Rogowski A., Wróbel E., Korkosz A. , Kukwa A., Kostowski W, Bieńkowski P. (2004) Depressive symptoms and taste reactivity in human elderly subjects. Physiology and Behavior , 82: 899-904.
 13. Lipczyńska-Łojkowska W, Ryglewicz D, Jędrzejczak T , Sienkiewicz-Jarosz H, Bochyńska A , Minc S , Jakubowska T. (2004) Badanie Wpływu dwuletniego leczenia riwastygminą na funkcje poznawcze i regionalny przepływ mózgowy w chorobie Alzheimera i w otępieniu naczyniowym. Neurol Neurochir. Pol, nr 6, 471-481
 14. Piłkowska E., Bogusławska R., Sobczyk W., Kulczycki J., Krawczyk R., Jakubowska T., Ryterski J., Rejnowski G. (2004) Nietypowe przypadki SSPE – różnice w symptomatologii klinicznej i zmian w badaniu MR mózgu. Polish Journal of Radiology, 69, 2, 30-34
 15. Łojkowska W., Ryglewicz D., Jędrzejczak T., Kotapka-Minc S., Jakubowska T., Jarosz H., Bochyńska A. (2003) The effect of cholinesterase inhibitors on the regional blood flow in patients with Alzheimer’s disease and vascular dementia. J. Neurol. Sci. 216, 1, 119-126
 16. Ryglewicz D., Milewska D., Lechowicz W., Roszkiewicz M., Członkowska A. (2003) Factors predicting early stroke fatality in Poland. Preliminary report of the Polish National Stroke Registry. Neurol. Sci., 24, 4, 301-304

Prace poglądowe:

 1. Gugała M., Łojek E, Lipczyńska-Łojkowska W., Bochyńska A., Sawicka B., Sienkiewicz-Jarosz H. (2007) Przegląd metod neuropsychologicznych służących do diagnozy łagodnych zaburzeń poznawczych. Post. Psychiatr. Neurol. 2007: 16 (1) s.81-85
 2. Kuran W. (2007) Agoniści dopaminy – zastosowania kliniczne poza choroba Parkinsona. Neurologia i Neurochirurgia Polska, 41,2, suppl. 1, 554
 3. Kulczycki J. (2007) Choroba Creutzfeldta-Jakoba; aktualne problemy kliniczne i epidemiologiczne. Neurologia Praktyczna. 2/35, 9-12
 4. Kulczycki J. (2007) Wpływ przewlekłych infekcji na lokalizację i replikację prionów w różnych narządach. Polski Przegląd Neurologiczny, 1/3, 33-35
 5. Ryglewicz D. (2007) Ocena rozległości obszaru penumbry u chorych z udarem niedokrwiennym w badaniu metodą perfuzji TK. Neurologia Praktyczna, 3(36), 9-13
 6. Ryglewicz D. (2007) Postepy w zakresie diagnostyki i leczenia udarów mózgu. Polski Przegląd Neurologiczny, 3, 1, 1-4.
 7. Kulczycki J., Zdzienicka E. (2005) Mózg w badaniach obrazujących w chorobie Huntingtona. Aktualności Neurologiczne 2/05, 103-108
 8. Rudnicka A., Sobczyk W., Kulczycki J., Bogusławska R, Poniatowska R.,Lechowicz W., Niedzielska K. (2005) Zmiany w EEG i MRI a przebieg kliniczny podostrego stwardniającego zapalenia mózgu (SSPE) Postępy Psychiatrii i Neurologii ; 14(1): 25-31
 9. Sobczyk W., Piłkowska E., Sułek A., Niewiadomska M., Rakowicz M., Poniatowska R., Ryterski J., Pałka Ł., Goszczańska-Ciuchta A. (2005) Przewlekłe zespoły móżdżkowe. Postępy Psychiatrii i Neurologii, tom 14, zeszyt 1, 11-17.
 10. Sobczyk W., Rola R., Piłkowska E., Sułek A., Niewiadomska M., Rakowicz M., Poniatowska R., Ryterski J., Jakubowska T. (2005) możliwości diagnostyki różnicowej w przewlekłych zespołach móżdżkowych. Neurol. i Neurochir. Polska, vol.39, 9 supl. 2. 430-431
 11. Bochyńska A. (2004) Depresja poudarowa. Terapia 1, (146), 7-11.
 12. Graban A., Ryglewicz D. (2004) Zaburzenia metabolizmu homocysteiny a choroby układu nerwowego. Czynniki ryzyka, 1-2, 3-37
 13. Graban A. (2004) Sposób żywienia i witaminoterapia w hiperhomocysteinemii. Terapia, 1 (146), 34-37.
 14. Kulczycki J. (2004) Diagnostyka klasycznych postaci choroby Creutzfeldta-Jakoba i jej wariantu. Neurologia i Psychiatria, 4, 194-197
 15. Kuran W. (2004) Diagnostyka i leczenie zespołu niespokojnych nóg. Terapia, 12, 1, 21-25
 16. Lipczyńska-Łojkowska W. (2004) Łagodne zaburzenia poznawcze – rozpoznawanie i leczenie. Terapia, 1, (146),26-29
 17. Richter P. Sz. (2004) Udar mózgu – ocena farmakoekonomiczna. Terapia, 1 (146), 11-15
 18. Ryglewicz D. (2004) Udary żylne. Terapia, 1, (146), 4-6
 19. Ryglewicz D., Milewska D. (2004) Epidemiologia afazji u chorych z udarem mózgu. Udar Mózgu 6, 2, 65-70
 20. Sienkiewicz-Jarosz H. (2004) Farmakoterapia zawrotów głowy. Terapia 1, 38-41
 21. Sienkiewicz-Jarosz H. (2004) Zaburzenia smaku w chorobach neurologicznych. Terapia, 1, 30-33
 22. Sobczyk W., Lipczyńska-Łojkowska W., Kulczycki J., Szpakowa G., Hoffman-Zacharska D. (2004) Trudności różnicowania symptomatologii klinicznej w przypadkach podejrzenia choroby Creutzfeldta-Jakoba. Postępy Psychiatrii i Neurologii, 13, 1, 1-7
 23. Sienkiewicz-Jarosz H. Richter P. (2004) Postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne w zawrotach głowy Praca przeglądowa – Neurologica 1, 26-33;
 24. Sobczyk W., Bogusławska R., Piłkowska E., Rejnowski G., (2004) Próba monitorowania metodą rezonansu magnetycznego leczenia Betaferonem. Neurologica, 1, 9, 41-45

Autorstwo rozdziału w podręcznikach naukowych

 1. Kulczycki J. (2007) Choroby infekcyjne ośrodkowego układu nerwowego. – rozdział w “”Neurologii klinicznej” pod red. Mazur R., 385-410
 2. Kulczycki J. (2007) Choroba Creutzfeldta-Jakoba.- rozdział w “Postępy Neuroradiologii” pod red. Walecki J., 535-538
 3. Ryglewicz D. (2007) Epidemiologia udaru mózgu. – rozdział w “Udar mózgu” pod red. Szczudlik A., Członkowska A., Kwieciński H., Słowik A. 85-95
 4. Ryglewicz D. (2007) Epidemiologia chorób układu nerwowego. – rozdział w Neurologia Kliniczna pod red. Mazur R.
 5. Kulczycki J. (2005) Podostre stwardniające zapalenie mózgu. Neuropatologia, Dymecki J., Kulczycki J. (red) Urban& Partner, Wrocław, 247-251
 6. Kulczycki J. (2005) Podostre encefalopatie gąbczaste (SSE) – choroby pionowe. Neuropatologia, Dymecki J., Kulczycki J. (red.) Urban & Partner, Wrocław, 253-261
 7. Kulczycki J. (2005) Cytologia płynu mózgowo-rdzeniowego. Neuropatologia, Dymecki J., Kulczycki J. (red.). Urban & Partner, Wrocław, 425-429
 8. Ryglewicz D., Milewska D. (2005) Epidemiologia chorób układu nerwowego. W: Neurologia Kliniczna. Mazur R. (red.). Via Medica, Gdańsk, 29-43.
 9. Kulczycki J. (2004) Podostre stwardniające zapalenie mózgu. W książce Otępienie. Pod red. Szczudlik A., Liberski P., Barcikowska M. 387-390.
 1. Ryglewicz D., Milewska D. (2004) Epidemiologia udarów mózgu. W książce Udary mózgu w praktyce lekarskiej. Pod red. Mazur R., Książkiewicz B., Nyka W. M.

Programy naukowe realizowane w Klinice

Tematy statutowe:

 1. Badania epidemiologiczne, kliniczne i neuropatologiczne nad chorobą Creutzfeldta-Jakoba (CJD) w Polsce. Kierownik tematu: prof. J. Kulczycki
 2. Korelacje wyników badania węchu, badań neuroobrazujących i testów neuropsychologicznych u pacjentów z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi. Kierownik tematu: dr W. Lipczyńska-Łojkowska
 3. Stężenie białka S-100B, specyficznej neuronalnej enolazy, CRP oraz aminokwasów pobudzających u pacjentów z udarem niedokrwiennym mózgu – poszukiwanie markerów prognostycznych. Kierownik tematu: dr H. Sienkiewicz-Jarosz

Tematy realizowane w ramach programu POLKARD

 1. Ocena rozpowszechnienia udaru mózgu w populacji polskiej.
 2. Ocena częstości występowania późnych powikłań po udarze mózgu.

Granty KBN:

Kierownik grantu z Kliniki

 1. Grant KBN 2PO5B 195 29, temat: Zaburzenia oddychania podczas snu u pacjentów z udarem niedokrwiennym mózgu. Kierownik: Prof. dr hab. Danuta Ryglewicz
 2. Grant KBN 2 P05D 058 29, temat: Palenie tytoniu i głód nikotyny po pierwszym w życiu udarze niedokrwiennym mózgu – korelacje anatomiczno-kliniczne. Kierownik: dr n. med. H. Sienkiewicz-Jarosz

Wykonywane wspólnie z innymi jednostkami – Kierownik spoza kliniki

Grant KBN 6 PO5BO7720, temat: Czynniki genetyczne sprzyjające chorobie Alzheimera i otępienia pochodzenia naczyniowego. Kierownik: prof. dr hab. H. Wehr Główny wykonawca: Prof. dr hab. Danuta Ryglewicz

Grant KBN 3PO5A 015 22, temat: Funkcjonowanie zmysłu smaku i podatność na uzależnienia w chorobie Parkinsona w aspekcie zaburzeń układu „nagrody” Kierownik Grantu: Prof. dr hab. Wojciech Kostowski; Główni wykonawcy: Doc. dr hab. Danuta Ryglewicz, dr n. med. Włodzimierz Kuran, dr n. med. Halina Sienkiewicz-Jarosz

Inne granty

Granty UE:

 1. Contract N° QLG4-CT-2002-01191, The use of stroke registers to assess the quality of stroke management across Europe. (EROS) (European Registries Of Stroke) „Zastosowanie Rejestru Chorych z Udarem dla Oceny Jakości Świadczeń Medycznych w Wybranych Krajach Europy” Kierownik: Prof. dr hab. Danuta Ryglewicz, Prof. dr hab. Anna Członkowska
 2. Contract N° QLG 3-CT-2002-81606, Early clinical diagnosis of human spongiform encephalopathies by analysis of biological fluids. Kierownik: Prof. dr hab. J. Kulczycki
 3. Contract N° QLK 2-CT-2001-01441 Surveillance for CJD in Central and Eastern European Countries and China (SEEC-CJD). Kierownik: Prof. dr hab. J. Kulczycki