KIEROWNIK KLINIKI: dr hab. n. med Katarzyna Kucharska
Specjalista psychiatra z 10-letnim doświadczeniem ordynatorskim w Wielkiej Brytanii leczenia zaburzeń psychicznych, w szczególności zaburzeń łaknienia; Master Practitioner for Eating Disorders and Obesity.

ORDYNATORZY:

Oddział całodobowy: lek. med. Agata Majewska – Stefaniak – specjalista psychiatra, psychoterapeuta
Oddział dzienny: dr n. med Anna Sarol-Kulka – specjalista psychiatra, specjalista seksuolog, psychoterapeuta, psychodramatysta

PRACOWNICY:

prof. dr hab. Maria M. Siwiak-Kobayashi – specjalista psychiatra, psycholog, psychoterapeuta, superwizor
dr n. med. Witold Simon – specjalista psychiatra, psychoterapeuta, superwizor
dr. n. med. Paweł Sala – specjalista psychiatra, psychoterapeuta
dr n. hum. Elżbieta Galińska –psychoterapeuta, muzykoterapeuta, psychodramatysta
dr n.med. Katarzyna Niewińska – psycholog, psychoterapeuta
lek. med. Artur Krężel – specjalista psychiatra, psychoterapeuta

mgr Anna Kunicka – specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta
mgr Joanna Rzymska – specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta
mgr Sylwia Stankiewicz – psycholog, psychoterapeuta
mgr Ewa Jawińska – specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta
mgr Ewa Dulińska – terapeuta zajęciowy
mgr Agnieszka Szymańska-Kierlandczyk – choreoterapeuta, pedagog tańca, choreograf,
Anna Kołaczek – terapeuta zajęciowy
Małgorzata Dzwonkowska – pielęgniarka oddziałowa
mgr Anna Płoszajska – pielęgniarka
Bożena Pluszczewicz – pielęgniarka
Henryka Lackowska – pielęgniarka
Monika Idzińska – pielęgniarka
Alicja Humięcka – pielęgniarka

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

• Oddział kliniczny całodobowy
• Oddział dzienny
• Klub Byłych Pacjentów

OFERTA MEDYCZNA

• Farmakoterapia – według standardów Polskich i Europejskich
• Ocena ryzyka
• Profilaktyka syndromu realimentacyjnego (re-feeding syndrome)

OFERTA PSYCHOTERAPEUTYCZNA

• Kierunki psychoterapii

- Psychodrama morenowska
- Psychoterapia Systemowa
- Psychoterapia Integracyjna
- Trening Balintonowski
- Psychoterapia psychodynamiczna
- Psychoterapia behawioralno – poznawcza
- Psychoterapia humanistyczna

• Formy psychoterapii

- Psychoterapia Indywidualna
- Psychoterapia Grupowa
- Psychodrama
- Psychorysunek
- Społeczność terapeutyczna
- Muzykoterapia
- Choreoterapia
- Praca z ciałem
- Psychoedukacja
- Terapia zajęciowa

SPECJALISTYCZNY PROGRAM TERAPII ZABURZEŃ ODŻYWIANIA (Maudsley Model)

- Wyżej wymienione formy i kierunki psychoterapeutyczne
- Ustrukturalizowany program psychoedukacji z zakresu medycyny, dietetyki i psychologii
- Terapia indywidualna z dietetykiem
- Trening Społecznego Poznania i Neuropoznania
- Praca z ciałem (Body Image)
- Techniki uważności (Mindfullness)
- Ćwiczenia oddechowe
- Praca z rodziną

GŁÓWNE KIERUNKI BADAWCZE

• Etiopatogeneza zaburzeń nerwicowych i zaburzeń związanych ze stresem, ocena skuteczności najnowszych technik terapeutycznych w zaburzeniach odżywiania i zaburzeniach osobowości.
• Kulturowe aspekty zaburzeń psychicznych.
• Teoretyczne i praktyczne aspekty szczególnych form terapii (muzykoterapia, terapia tańcem).
• Realizacja grantu NCN No. 2012/05/3/HS6/03656 “Porównanie deficytów Społecznego Poznania i Neuropoznania u pacjentów z Anorexią Nervosą i Zespołem Aspergera. W poszukiwaniu endofenotypów społecznego poznania?

WSPÓŁPRACA NAUKOWA

W kraju: z Profesorem Filipem Rybakowskim, Kierownikiem Kliniki Dzieci i Młodzieży IPiN; z Ogólnopolskim Centrum Zaburzeń Odżywiania

Współpraca zagraniczna: z prof. Mortimer, Hull York Medical School and prof. Janet Treasure – Dyrektorem the Eating Disorder Unit i Profesorem Psychiatrii w Kings College w Londynie;

DYDAKTYKA

• Szkolenie podyplomowe w zakresie psychoterapii dla lekarzy, psychologów i studentów nauk społecznych
• Prowadzenie czteroletniego programu dla przyszłych psychoterapeutów oraz grup Balinta i indywidualnej superwizji.
• Organizacja co rocznych sympozjów pt. ‘Psychiatria w medycynie’; ‘Najnowsze osiągnięcia psychoterapii’.

PUBLIKACJE (WYBÓR)

1. Siwiak-Kobayashi M, Cognitive Therapy, Social Learning and Socio-Cognitive Treatment of Neurotic Disorders In: Siwiak-Kobayashi M, Leder S, Czabała C, Sakuta T. (eds.), Psychotherapy at the Turn of the Century – from Past to Future – Proceedings of the 17th Worlds Congress of Psychotherapy, Polish Psychiatric Association and International Federation for Psychotherapy, 207-222,Warsaw, 2000
2. Balicki M, Leder S, Piotrowski A, Focus on Psychiatry in Poland, British Journal of Psychiatry, 177, 375-381, 2000
3. Siwiak-Kobayashi M, Brykczyńska C, Cognitive-Behavioural Methods in an Integrated Psychotherapy system for Neurotic Disorders. In: T.Scrimali, L. Grimaldi: Cognitive Psychotherapy Toward a New Milenium – Scientific Foundations and Clinical Practice, 193-196 Kluwer Academic/Plenum Publishers, N.Y., Boston, Dordrecht, London, Moscow, 2002.
4. Kucharska-Pietura K., Klimkowski M. Kliniczne aspekty emocji w zdrowym i chorym mózgu. Wydawnictwo Medyczne, Kraków 2002.
5. Kucharska-Pietura K, Grzywa A, Braun-Gałkowska M. The measurement of efficacy of schizophrenia treatment by means of the Draw-a-Family Test. W: Draw-a-Family Test in Psychological Research. Lachowska B, Łaguna M. (red.). Towarzystwo Naukowe KUL. Lublin 2002.
6. Sala P, Siwiak-Kobayashi M, 2003, Motivational factors In psychotherapy of eating disorders, J. of Psychosomatic Research 56, 667.
7. Kucharska-Pietura K, Nikolaou V, Masiak M, Treasure J. The recognition of emotion in the faces and voice of anorexia nervosa. International Journal of Eating Disorder, 2004, 35(1), 42-7.
8. Stankiewicz S, Golczyńska M. Spór o osobowość mnogą: zagadnienie teoretyczne czy praktyczne?” W: Psychiatria Polska, 2006; tom XL, numer 2, s. 233-243.
9. Kucharska-Pietura K. Zaburzenie procesów społecznego poznania w schizofrenii. Wydawnictwo Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Warszawa 2008.
10. Simon W. Follow-up psychotherapy outcome of patients with dependent, avoidant and obsessive-compulsive personality disorders: A meta-analytic review. International Journal Psychiatry Clinical Practice. 2009;13(2):153-65
11. Galińska E. Zawód psychoterapeuty. W: Grzesiuk L, Suszek H. (red.) Psychoterapia. Integracja, Podręcznik Akademicki . Warszawa: Wyd. Psychologii i Kultury Eneteia. 2010; Tom IV, s. 41-60.
12. Galińska E. Historia integracji w psychoterapii. W: Grzesiuk L, Suszek H (red.) Psychoterapia. Integracja, Podręcznik Akademicki . Warszawa: Wyd. Psychologii i Kultury Eneteia. 2010; Tom IV, s. 293-316.
13. Siwiak-Kobayashi M. „Integracja psychoterapii i farmakoterapii”, W: Grzesiuk L, Suszek H. (red.) Psychoterapia. Integracja, Podręcznik Akademicki . Warszawa: Wyd. Psychologii i Kultury Eneteia. 2010; str.121-130.
14. Dulko S, Stankiewicz S. Klinika transpozycji płci. W: Podstawy seksuologii, red. Lew-Starowicz Z, Skrzypulec V. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2010, s.216-226;
15. Dulko S, Stankiewicz S. Płeć a seksualność. W: „Seksualność człowieka w ujęciu wieloaspektowym” red. Lew-Starowicz Z. wyd. Wizja Press & IT. Warszawa. 2010.
16. Simon W. Meta-analiza w badaniach nad skutecznością psychoterapii, część III: losowy i stały model efektu, ważenie wielkości efektu, binominalna wielkość efektu, przycinanie danych, replikacje, przykłady meta-analiz. Psychiatria i Psychoterapia, 2010; 2 (6), 25-32.
17. Siwiak-Kobayashi M. Poznawczo-behawioralna psychoterapia pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi i związanymi ze stresem, w: Grzesiuk L, Suszek H. (red.), Psychoterapia, problemy pacjentów, podręcznik akademicki, Eneteia, Warszawa, 2010; str. 41-84.
18. Siwiak-Kobayashi M. Psychoterapia egzystencjalna osób z zaburzeniami nerwicowymi i związanymi ze stresem, W: Grzesiuk L, Suszek H. (red.) Psychoterapia. Problemy pacjentów. Podręcznik Akademicki . Warszawa: Wyd. Psychologii i Kultury Eneteia. 2010; str. 85-104
19. Siwiak-Kobayashi M. Psychoterapia Mority – Morita Ryōhō, W: Grzesiuk L, Suszek H. (red.) Psychoterapia. Szkoły i metody. Podręcznik Akademicki . Warszawa: Wyd. Psychologii i Kultury Eneteia. 2011; str. 365 – 374
20. Siwiak-Kobayashi M. Trening relaksacji stosowanej (według Larsa-Görana Östa), W: Grzesiuk L, Suszek H. (red.) Psychoterapia. Szkoły i metody. Podręcznik Akademicki . Warszawa: Wyd. Psychologii i Kultury Eneteia. 2011; str. 539-546.
21. Galińska E. Terapia reparacyjna mężczyzn z ego-dystonicznym homoseksualizmem. Wstęp do książki Nicolosiego J. : Wstyd i utrata przywiązania. Praktyczne działanie terapii reparatywnej. Wydawnictwo Mateusza, Bydgoszcz; 2011; s. 11-30
22. Wiergiles J, Janke-Klimaszewska B, Tomczak K. Adaptacja polskiej wersji Kwestionariusza Doświadczenia Grupowego Eckerta J, Straussa B. do badania procesów zachodzących w grupie terapeutycznej. Psychoterapia. 2011; 3 (158), s. 61-70.
23. Sala P, Simon W. Nasilenie ogólnych objawów psychopatologicznych, czynników motywacyjnych oraz poczucia koherencji u chorych z rozpoznaniem anoreksji i bulimii psychicznej. Postępy Psychiatrii i Neurologii ; 2011; 20(3), 185-191.
24. Galińska E. Muzykoterapia. W: W: Wciórka J, Pużyński S, Rybakowski J. (red.). Psychiatria. Metody leczenia. Zagadnienia etyczne, prawne, publiczne, społeczne. Podręcznik Akademicki. Wrocław: Elsevier Urban & Partner, wyd. II, 2012; s. 365-376 (roz. 1.7.3).
25. Simon W. Mourning the Person One Could Have Become: On the road from trauma to authenticity. Lanham, MD, USA: Jason Aronson. 2012;
26. Simon W, Lambert MJ, Harris MW, Busath G, Vazquez A. Providing patient progress information and clinical support tools to therapists: effects on patients at risk of treatment failure. Psychotherapy Resources 2012;22(6):638-47.
27. Simon W, Śliwka P. Effectiveness of group psychotherapy for adult outpatients traumatized by abuse, neglect and/or pregnancy loss: A multiple site, pre-post-follow-up, naturalistic study. International Journal of Group Psychotherapy, 2012; 62 (2), 283-308.
28. Dulko S, Stankiewicz S. Zespół dezaprobaty płci W: Medycyna w Praktyce, Warszawa 2012; Stankiewicz S, Tomczak K. “Psychodrama w psychoterapii” Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2012.
29. Simon W, Lambert MJ, Busath G, Vazquez A, Berkeljon A, Hyer K, Granley M, Berrett M. Effects of providing patient progress feedback and clinical support tools to psychotherapists in an inpatient eating disorders treatment program: a randomized controlled study. Psychotherapy Resources 2013;23(3):287-300
30. Wilkos E, Tylec A, Kułakowska D, Kucharska K. The newest therapeutic directions in the rehabilitation of patients with mental disorders. Psychiatria Polska 2013 Jul-Aug;47(4):621-634.
31. Kucharska K, Wilkos E, Sawicka M. Trening społecznego poznania i neuropoznania. Podręcznik terapeuty. Wydawnictwo Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Warszawa 2013.
32. Kułakowska D, Biernacka K, Wilkos E, Rybakowski F, Kucharska-Pietura K. Deficyty neuropoznawcze i społecznego poznania u pacjentów z jadłowstrętem psychicznym. Psychiatria Polska 2014, 48(3): 465–475.
33. Mohee K, Kucharska-Pietura K, Karthigeyan A, Naqvi A. Diagnostic and treatment dilemmas of persistent chronic hypocalcaemia in a patient with anorexia nervosa: a case report. Journal Medical Case Report 2014 Sep 5;8(1):294.