Kierownik: dr hab. Filip Rybakowski

Pracownicy naukowi:
Prof. dr hab. Irena Namysłowska
dr n. med. Barbara Remberk

Struktura organizacyjna

 • Oddział Kliniczny dla Młodzieży (14 – 19 lat)
 • Szkoła: Gimnazjum i Liceum
 • Przychodnia dla dzieci autystycznych i ich rodzin

Główne kierunki badawcze

Autyzm: aspekty diagnostyczne, epidemiologiczne i metody terapeutyczne.
Uwarunkowania biologiczne, psychospołeczne (zwłaszcza rodzinne) zaburzeń emocjonalnych u dorastającej młodzieży.
Epidemiologia zaburzeń odżywiania się.
Obraz kliniczny, przebieg, wczesne rokowanie i terapia w różnych podgrupach jadłowstrętu psychicznego.
Obraz kliniczny, przebieg i leczenie schizofrenii w okresie dorastania.
Korelaty neurofizjologiczne i genetyczne w różnych podgrupach jadłowstrętu psychicznego.

Dydaktyka:

Szkolenie przed i podyplomowe dla studentów, lekarzy i psychologów z
zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży.
Szkolenia dla lekarzy i psychologów w zakresie terapii rodzin.

Publikacje (wybór)

 1. .NAMYSŁOWSKA I. Terapia rodzin. Wyd. IPiN. (2002), Warszawa
 2. NAMYSŁOWSKA I.(red.), , Psychiatria Dzieci i Młodzieży, PZWL, 2004 Warszawa
 3. NAMYSŁOWSKA I.,SIEWIERSKA A.; Ethical dilemmas of family therapy in the adolescent psychiatric ward.; Archives of Psychiatry and Psychotherapy; 2008, 3: 61-64.
 4. MARYL M., KOROLCZUK A.; Relacje z rodzicami I rówieśnikami – ich wpływ na funkcjonowanie adolescentów.; Psychiatria i Psychologia Kliniczna.; 2008, 8 (1), 46-56.
 5. POTOCKI P., REMBERK B.; Ostre i przemijające zaburzenia psychotyczne – droga do nozologicznej odrębności i precyzji rozpoznania; Postępy Psychiatrii i Neurologii; 2008, 17 (1): 39-44.
 6. SIEWIERSKA A., NAMYSŁOWSKA I.; Family therapy of children and adolescents in the psychiatric unit – possibilities and limits.; Archives of Psychiatry and Psychotherapy; 2008, 2: 73-77.
 7. SIEWIERSKA A., ŚLIWCZYŃSKA J., NAMYSŁOWSKA I.; Czy możliwa jest diagnoza systemowa?; Psychiatria Polska; 2008, XLII (1), 17-24.
 8. RABE-JABŁOŃSKA J., PAWEŁCZYK T., ŻECHOWSKI C., JAREMA M.; Standardy leczenia zaburzeń odżywiania.; Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii; 2007, 3, 125-152.
 9. RABE-JABŁOŃSKA J., PAWEŁCZYK T., ŻECHOWSKI C., JAREMA M.; Standardy leczenia zaburzeń odżywiania.; Psychiatria i Psychologia Kliniczna.; 2008, 8 (1), 20-41.
 10. ŻECHOWSKI C.; Polska wersja Kwestionariusza Zaburzeń Odżywiania (EDI) – adaptacja i normalizacja; Psychiatria Polska; 2008, XLII (2), 179-193.
 11. ŻECHOWSKI C., NAMYSŁOWSKA I.; Kulturowe i psychologiczne koncepcje samouszkodzeń; Psychiatria Polska; 2008, XLII (5), 647-657.