Kierownik: dr n. hum. Jacek Moskalewicz, e-mail: moskalew@ipin.edu.pl, tel. 022 45-82-784

Pracownicy naukowi:
mgr Michał Bujalski, e-mail: bujalski@ipin.edu.pl , tel. 022 45-82-784
dr Katarzyna Dąbrowska, e-mail: dabrow@ipin.edu.pl , tel. 022 45-82-629
mgr Marta Welbel, e-mail: mwelbel@ipin.edu.pl, tel. 022 45-82-779
dr n. hum. Grażyna Świątkiewicz, e-mail: swiatkie@ipin.edu.pl, tel. 022 45-82-784
dr Justyna Klingemann, e-mail: zulewska@ipin.edu.pl , tel. 022 45-82-779

Struktura organizacyjna

Pracownia Ekspertyz i Analiz

Główne kierunki badawcze

 • Rozpowszechnienie problemów związanych z alkoholem i innymi substancjami psychoaktywnymi.
 • Polityka wobec alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 • Profilaktyka w społecznościach lokalnych.
 • Społeczny kontekst używania substancji psychoaktywnych.

Wybrane publikacje z lat 2000-2005

 1. CHERPITEL C.J., YE Y., BOND J., BORGES G., CREMONTE M.., MARAIS S., POZNYAK V., SOVINOVA H., MOSKALEWICZ J., ŚWIĄTKIEWICZ G. (2005): Cross-National Performance of the RAPS4/QF for Tolerance and Heavy Drinking: Data from 13 countries. Journal of Studies on Alcohol, 66, 3, 428-432.
 2. CHERPITEL C.J., YE Y., MOSKALEWICZ J., ŚWIĄTKIEWICZ G., (2005) Screening for Alcohol Problems in Two Emergency Services Samples in Poland: Comparison of the RAPS4, CAGE and AUDIT. Drug and Alcohol Dependence, 80, 201-207.
 3. DĄBROWSKA K., ŻULEWSKA J. (2005): Przegląd literatury dotyczącej relacji pomiędzy dostępnością alkoholu, a problemami zdrowotnymi i społecznymi, Alkoholizm i Narkomania 18(4), 25-39
 4. KORF D.J., GAMELLA J.F., MOSKALEWICZ J., O’GORMAN A., OLSSON B., UHL A., WOUTERS M.. (2005): Social Drug Research In Europe: Current Themes and Futures Developments. W: KRAUS L., KORF D.J., (ed.) Research on Drugs Policy from an EuropeanPerspective. Past Science Publisher, Lengerich, 17-34.
 5. MOSKALEWICZ J., SIEROSŁAWSKI J. (2005) Dostępność ekonomiczna napojów spirytusowych a szkody zdrowotne. Alkoholizm i Narkomania, 18(4), 41-50.
 6. MOSKALEWICZ J., SIEROSŁAWSKI J., DĄBROWSKA K. (2005) Dostępność fizyczna alkoholu a szkody zdrowotne. Alkoholizm i Narkomania, 18(4), 51-64.
 7. MOSKALEWICZ J., ŚWIĄTKIEWICZ G., (2005): Nadużywanie substancji psychoaktywnych na tle innych problemów społecznych w Polsce. W: Piątkowski W., Brodniak W.A. (ed.) Zdrowie i choroba. Perspektywa socjologiczna. Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza, Tyczyn, 203-218.
 8. SIEROSŁAWSKI J. (2005) Dostępność przetworów z konopi a ich używanie. Alkoholizm i Narkomania, 18(4), 65-72.
 9. SIEROSŁAWSKI J. (2005) Problem narkotyków i narkomanii w Polsce i w Niemczech. Remedium, Numer specjalny, Listopad 2005, 4-7.
 10. ŚWIĄTKIEWICZ G. (2005) Problem nadużywania legalnych, psychoaktywnych farmaceutyków na tle społeczno – ekonomicznej transformacji w Polsce. Alkoholizm i Narkomania, 18(4), 73-92.
 11. WOJTYNIAK B., MOSKALEWICZ J., STOKWISZEWSKI J., RABCZENKO D. (2005) Gender-specific Mortality Associated with Alcohol Consumption in Poland in Transition. Addiction, 100,. 1779-1789.
 12. ZIELIŃSKI A, SIEROSŁAWSKI J. (2005) Wahania popytu na napoje alkoholowe wśród dorastającej młodzieży w różnych okresach minionego wieku. Alkoholizm i Narkomania, 18(4), 93-118.
 13. ŻULEWSKA-SAK J., DĄBROWSKA K. (2005) Percepcja społeczna czynników udaremniających samodzielne przezwyciężenie uzależnienia – jakościowa analiza porównawcza, Alkoholizm i Narkomania, 18 (3), 63-77.
 14. ŻULEWSKA J. Potencjał samouzdrawiający osób doświadczających problemów z alkoholem. Przegląd badań nad zjawiskiem samowyleczeń (1990-2004), Alkoholizm i Narkomania 18(4), 9-24.