Kierownik: prof. dr hab. Adam Płaźnik; plaznik@ipin.edu.pl

Professor emeritus: prof. dr hab. Bogdan Szukalski

Pracownicy naukowo-badawczy:
dr hab. n. med. Ewa Taracha; taracha@ipin.edu.pl
dr n. med. Małgorzata Lehner; mlehner@ipin.edu.pl
dr n. med. Piotr Maciejak; pmaciejak@ipin.edu.pl
dr n. med. Anna Skórzewska; skorzews@ipin.edu.pl
dr n. med. Adam Hamed; hamed@ipin.edu.pl

Pracownicy badawczo-techniczni:
mgr Danuta Turzyńska; dturzyn@ipin.edu.pl
mgr inż. Alicja Sobolewska; asobolew@ipin.edu.pl
mgr Jerzy Walkowiak; walkow@ipin.edu.pl

Struktura organizacyjna

Pracownia Metabolizmu Przekaźników OUN
Pracownia Neurochemii Środków Uzależniających
Pracownia Neurobiologii

Główne kierunki badawcze

 • Neurobiologiczne mechanizmy działania leków psychotropowych.
 • Rola układów neuroprzekaźnikowych OUN w procesach emocjonalnych.
 • Rola układu podwzgórze-przysadka-nadnercza w procesach emocjonalnych.
 • Rola wybranych endogennych substancji hamujących w procesach epileptogenezy.
 • Rola receptorów metabotropowych dla kwasu glutaminowego w procesach epileptogenezy.
 • Biochemiczne aspekty uzależnienia od substancji psychoaktywnych.
 • Kontrola laboratoryjna abstynencji pacjentów uzależnionych od alkoholu i narkotyków.

Publikacje (wybór)

2012

 1. Szyndler J, Maciejak P, Turzyńska D, Sobolewska A, Walkowiak J, Płaźnik A. The effects of electrical hippocampal kindling of seizures on amino acids and kynurenic acid concentrations in brain structures. J Neural Transm. 2012 Feb;119(2):141-9. Epub 2011 Aug 23.
 2. Taracha E, Hamed A, Krząścik P, Lehner M, Skórzewska A, Płaźnik A, Chrapusta SJ. Inter-individual diversity and intra-individual stability of amphetamine-induced sensitization of frequency-modulated 50-kHz vocalization in Sprague-Dawley rats. Psychopharmacology (Berl). 2012 Feb 22. [Epub ahead of print]
 3. Hamed A, Taracha E, Szyndler J, Krząścik P, Lehner M, Maciejak P, Skórzewska A, Płaźnik A. The effects of morphine and morphine conditioned context on 50kHz ultrasonic vocalisation in rats. Behav Brain Res. 2012 Apr 15;229(2):447-50. Epub 2012 Feb 6.

2011

 1. Maciejak P, Szyndler J, Turzyńska D, Sobolewska A, Płaźnik A. Kynurenic acid: a new effector of valproate action? Pharmacol Rep. 2011 Nov;63(6):1569-73.
 2. Lehner M, Wislowska-Stanek A, Skorzewska A, Maciejak P, Szyndler J, Turzynska D, Sobolewska A, Krzascik P, Plaznik A. Expression of N-methyl-D-aspartate (R)(GluN2B) – subunits in the brain structures of rats selected for low and high anxiety. J Physiol Pharmacol. 2011 Aug;62(4):473-82.
 3. Wisłowska-Stanek A, Lehner M, Skórzewska A, Maciejak P, Szyndler J, Turzyńska D, Sobolewska A, Płaźnik A. Effects of D-cycloserine and midazolam on the expression of the GABA-A alpha-2 receptor subunits in brain structures of fear conditioned rats. Behav Brain Res. 2011 Dec 1;225(2):655-9. Epub 2011 Aug 27.
 4. Szyndler J, Maciejak P, Turzyńska D, Sobolewska A, Walkowiak J, Płaźnik A. The effects of electrical hippocampal kindling of seizures on amino acids and kynurenic acid concentrations in brain structures. J Neural Transm. 2012 Feb;119(2):141-9. Epub 2011 Aug 23.
 5. Skórzewska A, Lehner M, Hamed A, Wisłowska-Stanek A, Turzyńska D, Sobolewska A, Płaźnik A. The effect of CRF2 receptor antagonists on rat conditioned fear responses and c-Fos and CRF expression in the brain limbic structures. Behav Brain Res. 2011 Aug 1;221(1):155-65. Epub 2011 Mar 3.
 6. Taracha E, Dyr W, Ćwiek M, Turzyńska D, Walkowiak J, Wyszogrodzka E, Kostowski W, Płaźnik A, Chrapusta SJ. Diverse behavioral, monoaminergic and Fos protein responses to opioids in Warsaw high-alcohol preferring and Warsaw low-alcohol preferring rats. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2011 Mar 30;35(2):588-97. Epub 2011 Jan 6.
 7. Skórzewska A, Bidziński A, Lehner M, Turzyńska D, Sobolewska A, Wisłowska-Stanek A, Maciejak P, Szyndler J, Płaźnik A. The localization of brain sites of anxiogenic-like effects of urocortin-2. Neuropeptides. 2011 Feb;45(1):83-92. Epub 2010 Dec 18.
 8. Duszczyk-Budhathoki M, Olczak M, Lehner M, Majewska M.D. Administration of thimerosal to infant rats increases overflow of glutamate and aspartate in the prefrontal cortex: protective role of dehydroepiandrosterone sulfate. Neurochem. Res.; 2011, doi: 10.1007/s11064-011-0630-z
 9. Jeżewska E, Scińska A, Kukwa W, Sobolewska A, Turzyńska D, Samochowiec J, Bieńkowski P. Gamma-aminobutyric acid concentrations in benign parotid tumors and unstimulated parotid saliva. .J Laryngol. Otol.; 2011, 125, 492-496

2010

 1. Lehner M, Wisłowska-Stanek A, Skórzewska A, Maciejak P, Szyndler J, Turzyńska D, Sobolewska A, Płaźnik A.Differences in the density of GABA-A receptor alpha-2 subunits and gephyrin in brain structures of rats selected for low and high anxiety in basal and fear-stimulated conditions, in a model of contextual fear conditioning. Neurobiol Learn Mem. 2010 Nov;94(4):499-508. Epub 2010 Sep 15.
 2. Zelek-Molik A, Taracha E, Nawrat D, Bielawski A, Lehner M, Płaźnik A, Nalepa I. Effects of morphine and methadone treatment on mRNA expression of Gα(i) subunits in rat brains. Pharmacol Rep. 2010 Nov-Dec;62(6):1197-203.
 3. Lehner M, Wisłowska-Stanek A, Taracha E, Maciejak P, Szyndler J, Skórzewska A, Turzyńska D, Sobolewska A, Hamed A, Bidziński A, Płaźnik A. The effects of midazolam and D-cycloserine on the release of glutamate and GABA in the basolateral amygdala of low and high anxiety rats during extinction trial of a conditioned fear test. Neurobiol Learn Mem. 2010 Nov;94(4):468-80. Epub 2010 Aug 31.
 4. Maciejak P, Szyndler J, Lehner M, Turzyńska D, Sobolewska A, Bidziński A, Płaźnik A. The differential effects of protein synthesis inhibition on the expression and reconsolidation of pentylenetetrazole kindled seizures. Epilepsy Behav. 2010 Jul;18(3):193-200. Epub 2010 Jun 3.
 5. Szyndler J, Maciejak P, Turzyńska D, Sobolewska A, Bidziński A, Płaźnik A. Time course of changes in the concentrations of monoamines in the brain structures of pentylenetetrazole-kindled rats. J Neural Transm. 2010 Jun;117(6):707-18. Epub 2010 May 7.
 6. Maciejak P, Szyndler J, Turzyńska D, Sobolewska A, Bidziński A, Kołosowska K, Płaźnik A. Time course of changes in the concentrations of amino acids in the brain structures of pentylenetetrazole-kindled rats. Brain Res. 2010 Jun 25;1342:150-9. Epub 2010 Apr 24.
 7. Lehner M, Wisłowska-Stanek A, Maciejak P, Szyndler J, Sobolewska A, Krzaścik P, Płaźnik A. The relationship between pain sensitivity and conditioned fear response in rats. Acta Neurobiol Exp (Wars). 2010;70(1):56-66.
 8. Pyrzanowska J, Piechal A, Blecharz-Klin K, Lehner M, Skórzewska A, Turzyńska D, Sobolewska A, Plaznik A, Widy-Tyszkiewicz E. The influence of the long-term administration of Curcuma longa extract on learning and spatial memory as well as the concentration of brain neurotransmitters and level of plasma corticosterone in aged rats. Pharmacol Biochem Behav. 2010 May;95(3):351-8. Epub 2010 Feb 26.

2009

 1. Hamed A, Jaroszewski T, Maciejak P, Szyndler J, Lehner M, Kamecka I, Olczak M, Kuzinska U,Taracha E, Płaźnik A. The effects of buspirone and diazepam on aversive context- and social isolation-induced ultrasonic vocalisation. Physiol Behav. 2009, 98, 474-80.
 2. Lehner M, Wisłowska-Stanek A, Taracha E, Maciejak P, Szyndler J, Skórzewska A, Turzyńska D, Sobolewska A, Hamed A, Bidziński A, Płaźnik A. The expression of c-Fos and colocalisation of c-Fos and glucocorticoid receptors in brain structures of low and high anxiety rats subject to extinction trials and re-learning of a conditioned fear response. Neurobiol Learn Mem. 2009, 92, 535-43.
 3. Lehner M, Taracha E, Maciejak P, Szyndler J, Skórzewska A, Turzyńska D, Sobolewska A, Wisłowska-Stanek A, Hamed A, Bidziński A, Płaźnik A. Colocalisation of c-Fos and glucocorticoid receptor as well as of 5-HT(1A) and glucocorticoid receptor immunoreactivity-expressing cells in the brain structure of law and high anxiety rats. Behav Brain Res. 2009, 200, 150-9.
 4. Maciejak P, Szyndler J, Turzyńska D, Sobolewska A, Taracha E, Skórzewska A, Lehner M, Bidziński A, Hamed A, Wisłowska-Stanek A, Płaźnik A. The effects of group mGluR ligands on pentylenetetrazol-induced kindling of seizures and hippocampal amino acids concentration. Brain Res. 2009, 1282, 20-7.
 5. Maciejak P, Szyndler J, Turzyńska D, Sobolewska A, Taracha E, Skórzewska A, Lehner M, Bidziński A, Płaźnik A. Time course of changes in the concentration of kynurenic acid in the brain of pentylenetetrazol-kindled rats. Brain Res Bull. 2009, 78, 299-305.
 6. Sienkiewicz-Jarosz H, Gałecka-Wolska M, Bidziński A, Turzyńska D, Sobolewska A, Lipska B, Płaznik A, Ryglewicz D. Predictive value of selected biochemical markers of brain damage for functional outcome in ischaemic stroke patients. Neurol Neurochir Pol. 2009, 43, 126-33.
 7. Skórzewska A, Bidziński A, Hamed A, Lehner M, Turzyńska D, Sobolewska A, Szyndler J, Maciejak P, Wisłowska-Stanek A, Płaźnik A. The effect of CRF and alpha-helical CRF((9-41)) on rat fear responses and amino acids release in the central nucleus of the amygdala. Neuropharmacology. 2009, 57, 148-56.
 8. Szyndler J, Maciejak P, Turzyńska D, Sobolewska A, Taracha E, Skórzewska A, Lehner M, Bidziński A, Hamed A, Wisłowska-Stanek A, Krząścik P, Płaźnik A. Mapping of c-Fos expression in the rat brain during the evolution of pentylenetetrazol-kindled seizures. Epilepsy Behav. 2009, 16, 216-24.
 9. Taracha E, Mierzejewski P, Lehner M, Chrapusta SJ, Kała M, Lechowicz W, Hamed A, Skórzewska A, Kostowski W, Płaźnik A. Stress-opioid interactions: a comparison of morphine and methadone. Pharmacol Rep. 2009, 61, 424-35.
 10. Taracha E, Chrapusta SJ, Lehner M, Skórzewska A, Płaźnik A. Methadone is substantially less effective than morphine in modifying locomotor and brain Fos responses to subsequent methadone challenge in rats. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2009, 33, 1032-9.

2008

 1. Lehner M, Taracha E, Skórzewska A, Turzyńska D, Sobolewska A, Maciejak P, Szyndler J, Hamed A, Bidziński A, Wisłowska-Stanek A, Płaźnik A. Expression of c-Fos and CRF in the brains of rats differing in the strength of a fear response. Behav Brain Res. 2008, 1187, 184-93.
 2. Lehner M, Taracha E, Turzyńska D, Sobolewska A, Hamed A, Kołomańska P, Skórzewska A, Maciejak P, Szyndler J, Bidziński A, Płaźnik A. The role of the dorsomedial part of the prefrontal cortex serotonergic innervation in rat responses to the aversively conditioned context: behavioral, biochemical, immunocytochemical studies. Behav Brain Res. 2008, 192, 203-15.
 3. Maciejak P, Lehner M, Turzyńska D, Szyndler J, Bidziński A, Taracha E, Sobolewska A, Walkowiak J, Skórzewska A, Wisłowska A, Hamed A, Płaźnik A. The opposite role of hippocampal mGluR1 in fear conditioning in kindled and non-kindled rats. Brain Res. 2008, 1187, 184-93.
 4. Skórzewska A, Bidziński A, Hamed A, Lehner M, Turzyńska D, Sobolewska A, Maciejak P, Szyndler J, Wisłowska-Stanek A, Płaźnik A. The influence of CRF and alfa-helical CRF(9-41) on rat fear responses, c-Fos and CRF expression, and concentration of amino acids in brain structures. Horm Behav. 2008.
 5. Szyndler J, Maciejak P, Turzyńska D, Sobolewska A, Lehner M, Taracha E, Walkowiak J, Skórzewska A, Wisłowska-Stanek A, Hamed A, Bidziński A, Płaźnik A. Changes in the concentration of amino acids in the hippocampus of pentylenetetrazole-kindled rats. Neurisci Lett. 2008, 439, 245-9.
 6. Taracha E, Chrapusta SJ, Lehner M, Skórzewska A, Maciejak P, Szyndler J, Płaźnik A. Morphine and methadone pre-exposures differently modify brain regional Fos protein expression and locomotor activity responses to morphine challenge in the rat. Drug Alcohol Depend. 2008, 97, 21-32.
 7. Wisłowska-Stanek A, Hamed A, Lehner M, Bidziński A, Turzyńska D, Sobolewska A, Walkowiak J, Płaźnik A. Effects of midazolam and buspirone on in vivo concentration of amino acids and monoamine metabolites in the rat hippocampus. Pharmacol Rep. 2008, 60, 209-18.
 8. Wisłowska-Stanek A, Lehner M, Skórzewska A, Bidziński A, Turzyńska D, Sobolewska A, Maciejak P, Szyndler J, Płaźnik A. Inhibition  of neophobia-stimulated c-Fos expession in the dorsomedial part of the prefrontal cortex in rats pretreated with midazolam. Pharmacol Rep. 2008, 60, 811-6.

2007

 1. Skórzewska A, Bidziński A, Hamed A, Lehner M, Turzyńska D, Sobolewska A, Walkowiak J, Płaźnik A. Changes in hippocampal amino acid concentrations after chronic administration of corticosterone. Pharmacol Rep. 2007, 59, 763-72.
 2. Skórzewska A, Bidziński A, Lehner M, Turzyńska D, Sobolewska A, Hamed A, Szyndler J, Maciejak P, Płaźnik A. The effects of acute corticosterone administration on anxiet, endogenous corticosterone, and C-Fos expression in the rat brain. Horm Behav. 2007, 52, 317-25.
 3. Zienowicz M, Wisłowska-Stanek A, Lehner M, Taracha E, Skórzewska A, Bidziński A, Turzyńska D, Sobolewska A, Walkowiak J, Maciejak P, Szyndler J, Płaźnik A. Fluoxetine attenuates the effects of pentylenetetrazol on rat freezing behavior and c-Fos expression in the dorsomedial periaqueductal gray. Neurosci Lett. 2007, 414, 252-6.

2006

 1. Korkosz A, Ścińska A, Taracha E, Płaźnik A, Kukwa A, Kostowski W, Bieńkowski P. Nicotine-induced conditioned taste aversion in the rat: effects of ethanol. Eur J Pharmacol. 2006, 537, 99-105.
 2. Korkosz A, Zatorski P, Taracha E, Płaźnik A, Kostowski W, Bieńkowski P. Ethanol blocks nicotine-induced seizures in mice: comparison with midazolam and baclofen. Alcohol. 2006, 40, 151-7.
 3. Korkosz A, Zatorski P, Taracha E, Płaźnik A, Kostowski W, Bieńkowski P. Effects of ethanol on nicotine-induced conditioned place preference in C57BL/6J mice. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2006, 30, 1283-90.
 4. Lehner M, Taracha E, Skórzewska A, Maciejak P, Wisłowska-Stanek A, Zienowicz M, Szyndler J, Bidziński A, Płaźnik A. Behavioral, immunocytochemical and biochemical studies in rats differing in their sensitivity to pain. Behav Brain Res. 2006, 171, 189-98.
 5. Skórzewska A, Bidziński A, Lehner M, Turzyńska D, Wisłowska-Stanek A, Sobolewska A, Szyndler J, Maciejak P, Taracha E, Płaźnik A. The effects of acute and chronic administration of corticosterone on rat behavior in two models of fear responses, plasma corticosterone concentration, and c-Fos expression in rat brain structures. Pharmacol Biochem Behav. 2006, 85, 522-34.
 6. Ścińska-Bieńkowska A, Wróbel E, Turzyńska D, Bidziński A, Jeżewska E, Sienkiewicz-Jarosz H, Gołembiowska K, Kostowski W, Kukwa A, Płaźnik A, Bieńkowski P. Glutamate concentration in whole saliva and taste responses to monosodium glutamate in humans. Nutr Neurosci. 2006, 9, 25-31.
 7. Szyndler J, Piechal A, Blecharz-Klin K, Skórzewska A, Maciejak P, Walkowiak J, Turzyńska D, Bidziński A, Płaźnik A, Widy-Tyszkiewicz E. Effect of kindled seizures on rat behavior in water Morris maze test and amino acid concetrations in brain structures. Pharmacol Rep. 2006, 58, 75-82.
 8. Taracha E, Lehner M, Wisłowska-Stanek A, Zienowicz M, Maciejak P, Bidziński A, Skórzewska A, Turzyńska D, Płaźnik A. Effects of methadone and morphine on c-Fos expression in the rat brain: similarities and differences. Pharmacol Rep. 2006, 58, 120-4.