Struktura organizacyjna

p.o. Kierownika: dr n. med. Wojciech Jernajczyk, tel. 022 45 82 742, * jernajcz@ipin.edu.pl
Sekretariat Zakładu: Anna Sęk, tel. 022 45 82 713, fax. 022 45 82 817, * neurofiz@ipin.edu.pl

Pracownia Elektroencefalografii i Badań nad Snem (EEG I)
tel. 022 45 82 761

Kierownik Pracowni – dr n. med. Wojciech Jernajczyk, * jernajcz@ipin.edu.pl

Pracownia Elektroencefalografii i Videometrii (EEG II)
tel. 022 45 82 634

Konsultant nauk.bad.- dr n. med. Krystyna Niedzielska * niedziel@ipin.edu.pl
Adiunkt nauk.bad. – lek. med. Aleksandra Wierzbicka-Wichniak * wierzbic@ipin.edu.pl

Pracownia Elekromiografii (EMG)
tel. 022 45 82 791

Kierownik Pracowni – dr n. med. Maria Rakowicz-Raczyńska * rakowicz@ipin.edu.pl
Konsultant nauk.bad. – doc. dr hab. n. med. Maria Niewiadomska-Wolska * niewiad@ipin.edu.pl
Adiunkt nauk.bad. – dr n. med. Jakub Antczak * antczak@ipin.edu.pl
Adiunkt nauk.-bad. dr n. med. Mirosława Derejko * derejko@ipin.edu.pl
Adiunkt nauk.-bad. dr n. med. Marta Banach, * martabanach@yahoo.com

Pracownia Potencjałów Wywołanych (PW)
tel. 022 45 82 600

Mgr biol. Elżbieta Waliniowska

Główne kierunki badawcze

Badania snu:

Zaburzenia snu u chorych depresyjnych i uzależnionych od alkoholu.
Zaburzenia snu u chorych na narkolepsję.
Wpływ procesów starzenia się na sen.
Zmiany wzorca snu podczas neuro-psychofarmakoterapii.

Wpływ przezczaszkowej stymulacji magnetycznej serią impulsów na zaburzenia snu pacjentów z chorobą Parkinsona.

EEG czuwania:

Psychofarmako-elektroencefalografia.
Poszukiwanie algorytmu do skutecznej analizy EEG.

Padaczka:

Diagnostyka różnicowa.
Młodzieńcza padaczka miokloniczna (JME).
Światłoczułość
Padaczka lekooporna.
Padaczka poudarowa.
Niedrgawkowe stany padaczkowe.
Periodycznie zlateralizowane wyładowania padaczkopodobne (PLEDs).
Wyładowania periodyczne uogólnione w EEG (podostre stwardniające zapalenie mózgu-SSPE,choroba Creutzfeldta-Jakoba – CJD).

Uszkodzenie czuciowego i ruchowego układu nerwowego:

Ocena stanu neuronu obwodowego u osób z ataksją rdzeniowo-móżdżkową i osób leczonych amiodaronem i statynami.
Zastosowanie przezczaszkowej stymulacji magnetycznej do oceny stanu czynnościowego kory i dróg korowo-rdzeniowych u pacjentów z chorobą Parkinsona, pląsawicą Huntingtona oraz SLA.
Multimodalne potencjały wywołane (EPs) w schorzeniach genetycznych i zwyrodnieniowych ośrodkowego układu nerwowego i urazach rdzenia kręgowego.

Dydaktyka

Szkolenie podstawowe lekarzy (pełny staż 3-miesięczny) i techników (1-miesięczny) w dziedzinie EEG, EMG i PW.

Obowiązkowe kursy, 3-dniowe prowadzone 1 x w roku w ramach Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego dla rezydentów w zakresie Neurofizjologii Klinicznej (EEG, EMG i PW).

Sympozja tematyczne, organizowane przez Pracownię EMG i Sekcję EMG Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej z demonstracją trudnych diagnostycznie przypadków.

Współpraca z zagranicą

Udział w grantach międzynarodowych:

 • EUROSCA – European integrated project on spinocerebellar ataxias: pathogenesis, genetics, animal models and therapy; czas realizacji: 01/01/2004; 01/01/2009. 6FP/RTD LifeSciHealth; LSHM-CT-2004-503304 (PL 503 304); Koordynator: Eberhard Karls – University Tubingen, Germany, koordynator w IPiN: Prof. J. Zaremba, główny wykonawca badań klinicznych i elektrofizjologicznych – Dr med. M. Rakowicz
 • EUROHD-Net – European Huntington Disease Network – Dr med. Jakub Antczak – badacz, członek grupy roboczej Motor Phenotype; Dr med. M. Rakowicz – badacz, członek grupy roboczej Juvenile Huntington Disease. czas realizacji: od 16.06. 2006 – nadal.

Współpraca z ośrodkami zagranicznymi:

 • w zakresie elektrofizjologii: Prof. Ludger Schols, Department of Neurology and Hertie-Institute for Clinical Brain Research, University of Tübingen, Niemcy,
 • w zakresie badań klinicznych ataksji rdzeniowo-móżdżkowych, choroby Parkinsona, parapplegii spastycznych: Dr Tanja Schmitz-Hubsch i Prof. Thomas Klockgether – Department of Neurology, University of Bonn, Niemcy,
 • w zakresie MRI i badań w chorobach neurodegeneracyjnych: Prof. Jörg B. Schulz, Department of Neurodegeneration and Restorative Research Centers of Molecular Physiology of the Brain and Neurological Medicine University of Göttingen, Niemcy.
 • w zakresie diagnostyki choroby Huntingtona: Dr Oliver Quarrell, Sheffield Children’s Hospital, Dept. of Clinical Genetics, Western Bank, S10 2TH Sheffield, Anglia.
 • w zakresie jakości życia w chorobie Huntingtona: Dr Aileen Ho, University of Reading,
 • Dept. of Psychology, Whiteknights Road, RG6 6AL Reading, Anglia; Dr Virginia Eatough, School of Psychology, Birkbeck College, University of London, Malet Street, London WC1E 7HX, Anglia.

Wybrane publikacje

Prace oryginalne

 1. Bogusławska R., Rakowicz M., Rola R., Sawicka B., Krawczyk R., Makulec A., Zdzienicka E., Poniatowska R., Ryterski J., Sułek A., Walecki J., Lechowicz W. Clinical validity of MR based program for analysis of fluid/brain index of posterior cranial fossa structures in patients with spinocerebellar ataxia. Polish J. Radiol., 2008, 73(1): 32-39.
 2. Rola R., Wierzbicka A., Wichniak A., Jernajczyk W., Richter P., Ryglewicz D. Sleep related breathing disorders in patients with ischemic stroke and transient ischemic attacks: respiratory and clinical correlations. Journal of Physiology and Pharmacology., 2008, 58 (suppl.), 5: 575-582.
 3. Schmitz-Hübsch T., Giunti P., Stephenson D.A., Globas C., Baliko L., Sacca F., Mariotti C., Rakowicz M., Szymanski S., Infante J., van de Warrenburg B.P., Timmann D., Fancellu R., Rola R., Depondt C., Schöls L., Zdzienicka E., Kang J.S., Döhlinger S., Kremer B., Melegh B., Filla A., Klockgether T. SCA Functional Index: a useful compound performance measure for spinocerebellar ataxia. Neurology, 2008, 12, 71(7): 486-92.
 4. Schmitz-Hübsch T., Coudert M., Bauer P., Giunti P., Globas C., Baliko L., Filla A., Mariotti C., Rakowicz M., Charles P., Ribai P., Szymanski S., Infante J., van de Warrenburg B.P., Dürr A., Timmann D., Boesch S., Fancellu R., Rola R., Depondt C., Schöls L., Zdienicka E., Kang J.S., Döhlinger S., Kremer B., Stephenson D.A., Melegh B., Pandolfo M., di Donato S., du Montcel S.T., Klockgether T. Spinocerebellar ataxia types 1, 2, 3, and 6: disease severity and nonataxia symptoms. Neurology, 2008, 23; 71(13): 982-9.
 5. Antczak J., Popp R., Hajak G., Zulley J., Marienhagen J., Geisler P. Positorn emission tomography findings in obstructive sleep apnea patients with residual sleepiness treated with cintinous positive airway pressure. J. Physiol. Pharmacol., 2007, 58, Suppl. 3., 25-35.
 6. Rola R., Wierzbicka A., Wichniak A., Jernajczyk W., Richter P., Ryglewicz D. Sleep related breathing disorders in patients with ischemic stroke and transient ischemic attacks: respiratory and clinical correlations. J Physiol Pharmacol., 2007, 58 (supl.1), 575-582.
 7. Wichniak A., Wierzbicka A., Sobańska A, Szatkowska E., Czasak K., Musińska I., Jernajczyk W. Skuteczność trazodonu w leczeniu bezsenności pierwotnej u pacjentów nieprzyjmujących leków nasennych i przyjmujących je w przeszłości. Polski Merkuriusz Lekarski, 2007, XXIII, 133, 41-46.
 8. Wierzbicka A., Wichniak A., Jernajczyk W. Diagnostyka różnicowa hipersomnii pochodzenia ośrodkowego. Sen, 2007, 7(1), 79-80.
 9. Jernajczyk W., Sobańska A., Marczak M., Maciejewski A., Latka M., West B., Pokorski M. The influence of acute progressive hypoxia on bioelectrical activity of the brain. J. Physiol. Pharmacol., 2006, 57 (Suppl. 4), 165-174.
 10. Lewenstein K., Ślubowska E., Jernajczyk W., Czerwosz L. Detecting of the alkohol addictionon the basis of the EEG record of the patient’s sleep. Polish Journal of Medical Physics and Engineering, 2006, 12(3), 121-130.
 11. Schmitz-Hübsch T., Tezenas Du Montcel S., Baliko L., Berciano J., Boesch S., Depondt C., Giunti P., Globas Globus., Infante J., Kang J.S., Kremem B., Mariotti C., Melegh B., Pandolfo M., Rakowicz M., Ribai P., Rola R., Schöls L., Szymanski S., Van De Warrenburg B.P., Dürr A., Klockgether T. Scale for the assesment and rating of atalia. Development of a new clinical scale. Neurology, 2006, 66, 1717-1720.
 12. Schmitz-Hübsch T., Tezenas Du Montcel S., Baliko L., Boesch S., Bonato S., Fancellu R., Giunti P., Globas C., Kang J., Kremer B., Mariotti C., Melegh B., Rakowicz M., Rola R., Romano S., Schols L., Szymanski S., Van De Warrenburg B., Zdzienicka E., Durr A., Klockgether T.. Reliability and validity of the International Cooperative Ataxia Rating Scale: a study in 156 spinocerebellar ataxia patients. Mov. Disord., 2006, 21(5), 699-704.
 13. Sobańska A., Wichniak A., Wierzbicka A., Szatkowska E., Czasak K., Musińska I., Jernajczyk W. Mianseryna w leczeniu bezsenności pierwotnej. Sen, 2006, 6(2), 58-63.
 14. Wichniak A., Szafrański T., Wierzbicka A., Walinowska E., Jernajczyk W. Electroencephalogram slowing, sleepiness and treatment response in patients with schizophrenia during olanzapine treatment. J Psychopharmacol., 2006, 20(1): 80-85.
 15. Wierzbicka A., Wichniak A., Szatkowska E., Musińska I., Czasak K., Waliniowska E., Jakubczyk T., Jernajczyk W. Różnicowanie narkolepsji z innymi hipersomniami na podstawie obrazu klinicznego i badań neurofizjologicznych. Sen, 2006, 6(2), 47-53.
 16. Wierzbicka A., Rola R., Wichniak A., Richter P., Ryglewicz D., Jernajczyk W. The incidence of sleep apnea in patients with stroke or transient ischemic attack. J.Physiol.Pharmacol., 2006, 57 (Suppl. 4), 385-390.
 17. Derejko M., Niewiadomska M., Rakowicz M. Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna w diagnostyce i terapii choroby Parkinsona. [The diagnostic and therapeutic application of transcranial magnetic stimulation]. Neurol Neurochir Pol. 2005, 39(5):389-96.
 18. Jernajczyk W., Namysłowska I., Żechowski C., Wierzbicka A., Jakubczyk A., Wichniak A., Czasak K., Musińska I. Zmiany EEG u pacjentek z zaburzeniami odżywiania (EEG changes in patients with eating disorders). Farmakoter. Psychiatr. Neurol., 2005, 4: 381-388.
 19. Jernajczyk W., Sobańska A., Czerwosz L., Szatkowska E. The influence of age and gender on the latency of eye movement in healthy humans. J Physiol Pharmacol, 2005, 56, suppl. 4: 93-97.
 20. Łątka M., Kozik A., Jernajczyk J., West B.J., Jernajczyk W. Welvelet mapping of sleep spindles in young patients with epilepsy. J Physiol Pharmacol 2005, 56, suppl. 4: 15-20.
 21. Niedzielska K. GEOS (Gabitril Epilepsy Observational Study) – polskie wyniki międzynarodowego badania tiagabiny u chorych na padaczkę z napadami częściowymi. Neurol.Neurochir.Pol., 2005, 39, 459-65.
 22. Rakowicz M., Zdzienicka E., Poniatowska R., Waliniowska E., Sułek A., Jakubowska T., Niedzielska K., Rola R., Wierzbicka A., Hoffman-Zacharska D., Głazowski Cz., Jakubczyk T., Niewiadomska M., Zaremba J. Ataksja rdzeniowo-móżdżkowa typu 1 i 2 – porównanie oceny klinicznej, elektrofizjologicznej i rezonansu magnetycznego [Spinocrebellar ataxias type 1 and 2: comparison of clinical, electrophysiological and magnetic resonance evaluation]. Neurol. Neurochir. Pol., 2005, 39, 263-275.
 23. Rudnicka A., Sobczyk W., Kulczyki J., Jakubowska T., Bogusławska R., Poniatowska R., Lechowicz W., Niedzielska K. Zmiany w EEG i MRI a przebieg kliniczny podostrego stwardniającego zapalenia mózgu (SSPE). Postępy Psychiatrii i neurologii, 2005, 14: 25-31.
 24. Pokorski M., Trojecka A., Marczak M., Wierzbicka A., Jernajczyk W. Cortical activity during hypoxic hyperventilation. J Physiol Pharmacol 2003, 54, suppl. 1: 29-34.
 25. Niedzielska K., Wolańczyk T., Baker G., Jakoby A., Doughty J., De Boer H. Poziom wiedzy na temat padaczki wśród polskich pacjentów i ich rodzin w badaniu europejskim SPOKE (Sanofi-Synthelabo Programme for Outcome Knowledge of Epilepsy). Neurol.Neurochir.Pol. 2004,38(6): 1-9.
 26. Majkowski J., Bidziński J., Chmielewska B., Jędrzejczak P., Marszał E., Niedzielska K., Pakszys W., Ryglewicz D., Wendorff J. Standardy diagnostyki i leczenia chorych z padaczką w Polsce. Raport Komisji Polskiego Towarzystwa Epileptologii. Epileptologia, 2002,10: 109-130.
 27. Niewiadomska M., Kulczycki J., Wochnik-Dyjas D., Szpak G.M., Rakowicz M., Łojkowska W., Niedzielska K., Inglot E., Więcławska M., Głazowski Cz., Tarnawska-Dziduszko E. Impairment of the peripheral nervous system in Creutzfeldt-Jakob diseses. Arch. Neurol., 2002, 59: 1430-1436.
 28. Wierzbicka A., Trojecka A, Antczak J., Musińska I., Szatkowska E., Czasak K., Jernajczyk W. Wzrokowa i ilościowa ocena zmian EEG u pacjentów chorych na schizofrenię nieleczonych i w czasie farmakoterapii. Opracowanie wstępne. Farmakoter. Psychiatr. Neurol., 2002, 3: 249-258.
 29. Wichniak A., Wierzbicka A., Jernajczyk W. Zespół niespokojnych nóg wywołany terapią lekami psychotropowymi. Farmakoter. Psychiatr. Neurol., 2002, 3: 259-265.
 30. Wichniak A., Wierzbicka A., Jernajczyk W. Zespół niespokojnych nóg i periodyczne ruchy kończyn podczas snu – klinika, epidemiologia, diagnoza. Neurol. Neurochir. Pol., 2002, 36, 6: 1173-1184.
 31. Wichniak A., Antczak J., Wierzbicka A., Jernajczyk W. Alterations in pattern of rapid eye movement activity during REM sleep in depression. Acta Neurobiol. Exp. 2002, 62, 4: 243-250.
 32. Zdzienicka E., Rakowicz M., Mierzewska H., Hoffman-Zacharska D., Jakubowska T., Poniatowska R., Sułek A., Waliniowska E., Zalewska U., Kulczycki J., Zaremba J. Badania kliniczne i genetyczne w młodzieńczej postaci choroby Huntingtona. Neurol.Neurochir.Pol., 2002, 36(2): 245-258.
 33. Bogucki A., Niedzielska K., Niewiadomska M., Zakrzewska-Pniewska B. Rekomendacje diagnostyczne PTNK: EMG,PW,EEG. Aktualności Neurologiczne 2001: 101-128.
 34. Jernajczyk W., Wierzbicka A., Wichniak A., Antczak J., Czasak K., Szatkowska E. Charakterystyka zapisów EEG kobiet i mężczyzn chorych na depresję. Wpływ farmakoterapii. Lęk i Depresja 2001, 6: 51-58.
 35. Jernajczyk W., Antczak J., Wichniak A., Wierzbicka A., Musińska I. Badania nieprawidłowości EEG u nieleczonych i leczonych pacjentów chorych na schizofrenię. Farmakoter Psychiatr Neurol 2001, 3: 249-56.
 36. Milewska D., Piłkowska E., Jakubowska T., Rakowicz M., Niewiadomska M., Niedzielska K., Waliniowska E., Wochnik-Dyjas D., Rejnowski G., Zdzienicka E., Mierzewska H., Hoffman-Zacharska D., Zaremba J. Obraz kliniczny bezładu rdzeniowo-móżdżkowego typu 1. Neurol.Neurochir.Pol., 2001, 35: 993-1011.
 37. Niedzielska K., Barańska-Gieruszczak M., Kuran W., Rzeski M., Romaniak A., Ryglewicz D., Pilip S., Poniatowska R., Wołkow L. Wartość badania EEG u pacjentów z napadami padaczkowymi we wczesnej fazie udaru mózgu. Neurol. Neurochir. Pol., 2001, 35: 595-603.
 38. Maksymiuk G., Jernajczyk W. Usefulness of sleep records after mild head trauma to predict shift work effectiveness. North Atlantic Treaty Organization Research and technology Organization 2000, 31: 121-26.
 39. Niedzielska K., Kuran W., Barańska-Gieruszczak M., Romaniak A., Rzeski M., Poniatowska R., Karliński A., Zamysłowski S., Łęcka J. Zmiany w EEG typu PLED i ich kliniczne znaczenie u chorych z udarem mózgu. Neurol. Neurochir. Pol., 2000, 34: 467-474.
 40. Sobczyk W., Kulczycki J., Piłkowska E., Iwińska-Buksowicz B., Jakubowska T., Niedzielska K. Wyniki stosowania interferonu u chorych z podostrym stwardniającym zapaleniem mózgu (SSPE). Postępy Psychiatrii i Neurologii 2000, 9: 45-53.
 41. Wichniak A.J., Riemann D., Kiemen A., Voderholzer U., Jernajczyk W. Comparison between eye movement latency and REM sleep parameters in major depression. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 2000, 250: 48-52.
 42. Wochnik-Dyjas D., Niewiadomska M., Kulczycki J., Łojkowska W., Niedzielska K., Głazowski C., Inglot E., Więcławska M. Motor evoked potential studies in Creutzfeldt-Jakob disease. Clin.Neurophysiol., 2000, 111: 1687-94.

Prace poglądowe

 1. Kurkowska-Jastrzębska I., Barańska-Gieruszczak M., Niedzielska K. Zaburzenia psychiczne w padaczce. Terapia, 2007, 2(189), 3-9.
 2. Jędrzejczak J., Mazurkiewicz-Bełdzińska M., Steinborn B., Niedzielska K., Stelmasiak Z., Owczarek K., Zwoliński P. Kryteria zamiany karbamazepiny na okskarbazepinę u chorych na padaczkę. Neurologia Po Dyplomie, 2006, 3, 23-28.
 3. Wichniak A., Murawiec S., Jernajczyk W. Farmakologiczne leczenie bezsenności. Psychiatr.Pol., 2006, 40(3), 563-77.
 4. Wichniak A., Basińska-Starzycka A., Wierzbicka A., Jernajczyk W. Zastosowanie badań potencjałów wywołanych w ocenie funkcji poznawczych. Wiad.Psych., 2006, 9(3), 193-198.
 5. Niewiadomska M., Rakowicz M., Zdzienicka E., Wochnik-Dyjas D., Milewska D., Piłkowska E., Sułek A., Hoffman-Zacharska D., Zaremba J., Głazowski C., Więcławska M., Inglot E. Obraz elektrofizjologiczny w przypadkach SCA 1 badania własne (Electrophysiologic findings in SCA 1 – own experience). Aktual. Neurol., 2005, 5, 2: 112-116.
 6. Wichniak A., Wierzbicka A., Sobańska A., Jernajczyk W. Niefarmakologiczne metody leczenia bezsenności (Debate: importance of psychotherapeutic training of mental health professionals). Wiad. Psychiatr., 2005, 8, 1: 57-62.
 7. Wierzbicka A., Rola R., Wichniak A., Jernajczyk W., Ryglewicz D. Zaburzenia oddychania podczas snu – czynnik ryzyka i czynnik prognostyczny udaru mózgu. Gerontologia Polska, 2005, 13, 1: 19-24.
 8. Antczak J., Jernajczyk W., Wichniak A., Pokorski M. Obturacyjny bezdech senny u osób w podeszłym wieku. Gerontologia Polska, 2005, 13, 1: 14-18.
 9. Jernajczyk W. Bezsenność. Neurologica, 2004, 1(9): 56-62.
 10. Jernajczyk W. Leczenie bezsenności. Neurologica, 2004, 2(10): 20-26.
 11. Niedzielska K., Wierzbicka A. Symptomatologia, EEG i leczenie napadów padaczkowych w przebiegu wtórnych encefalopatii metabolicznych. Neurologia i Psychiatria 2004, 4: 97-101.
 12. Barańska-Gieruszczak M., Kurkowska-Jastrzębska I., Niedzielska K., Członkowska A. Nowe leki przeciwpadaczkowe w monoterapii. Farmakoterapia w psychiatrii i neurologii, 2002: 79-108.
 13. Niewiadomska M. Uszkodzenie nerwów obwodowych w przebiegu chorób układowych. Medycyna po Dyplomie 2002, Wydanie Specjalne, Kwiecień: 69-71.
 14. Rongies W., Rakowicz M. Współczesne przedmioty ortopedyczne i środki pomocowe. Ogólnopolski Przegląd Medyczny, 2001, 36; 49-51.
 15. Pilip S., Barańska-Gieruszczak M., Niedzielska K., Członkowski A. Podstawy farmakoterapii stanu padaczkowego. Terapia, 2000, 8, 10: 35-40.

Autorstwo rozdziału w podręcznikach naukowych

 1. Niewiadomska-Wolska M., Wochnik-Dyjas D. Elektrofizjologiczne cechy aksonalnego i demielinizacyjnego uszkodzenia neuronu obwodowego, w: Neurofizjologia Kliniczna. Elektromiografia i elektroneurografia, red. B. Emeryk-Szajewska, M. Niewiadomska-Wolska. Medycyna Praktyczna, Kraków, 2008: 119-136.
 2. Niewiadomska-Wolska M. Polineuropatia alkoholowa i polineuropatie z niedoboru, w: Neurofizjologia Kliniczna. Elektromiografia i elektroneurografia, red. B. Emeryk-Szajewska, M. Niewiadomska-Wolska. Medycyna Praktyczna, Kraków, 2008: 159-163.
 3. Niewiadomska-Wolska M., Wochnik-Dyjas D. Polineuropatia w przebiegu ataksji rdzeniowo-móżdżkowej, w: Neurofizjologia Kliniczna. Elektromiografia i elektroneurografia, red. B. Emeryk-Szajewska, M. Niewiadomska-Wolska. Medycyna Praktyczna, Kraków, 2008:185-188.
 4. Niewiadomska-Wolska M., Rakowicz M., Wochnik-Dyjas D. Neuropatia w przebiegu choroby Creutzfeldta-Jakoba, w: Neurofizjologia Kliniczna. Elektromiografia i elektroneurografia, red. B. Emeryk-Szajewska, M. Niewiadomska-Wolska. Medycyna Praktyczna, Kraków, 2008: 193-195.
 5. Niewiadomska-Wolska M., Rakowicz M. Neuropatia uciskowa nerwu udowego i udowo-goleniowego, w: Neurofizjologia Kliniczna. Elektromiografia i elektroneurografia, red. B. Emeryk-Szajewska, M. Niewiadomska-Wolska. Medycyna Praktyczna, Kraków, 2008: 225-228.
 6. Niewiadomska-Wolska M., Wochnik-Dyjas D. Polineuropatia porfirynowa, w: Neurofizjologia Kliniczna. Elektromiografia i elektroneurografia, red. B. Emeryk-Szajewska, M. Niewiadomska-Wolska. Medycyna Praktyczna, Kraków, 2008: 243-245.
 7. Rakowicz M., Niewiadomska-Wolska M. Neuropatie w przebiegu chorób układowych, w: Neurofizjologia Kliniczna. Elektromiografia i elektroneurografia, red. B. Emeryk-Szajewska, M. Niewiadomska-Wolska. Medycyna Praktyczna, Kraków, 2008: 237-207.
 8. Czapiński P., Niedzielska K. Padaczka, w: Choroby wewnętrzne, red. A. Szczeklik. Medycyna Praktyczna, Kraków 2006: 1913-1920.
 9. Niewiadomska M., Rakowicz M. Neuropatia uciskowa nerwu udowego i udowo-goleniowego, w: Zespoły z ucisku diagnostyka i leczenie, red. M. Banach i A. Bogucki. Medycyna Praktyczna, Kraków, 2003: 155-160.
 10. Rakowicz M., Poniatowska R., Matuszewski T., Niewiadomska M. Znaczenie badań elektrofizjologicznych i MR w diagnostyce zespołu cieśni nadgarstka w korelacji z oceną śródoperacyjną, w: Zespoły z ucisku diagnostyka i leczenie, red. M. Banach i A. Bogucki. Medycyna Praktyczna, Kraków, 2003: 53-60.
 11. Pęczalski P, Wojciechowski D, Jernajczyk W. The role of the brain bioelectrical activity examination in diagnosis of syncopic patients during presyncope or syncope induced by head up tilt test. Structures – waves – Biomedical Engineering 2002, Kraków.
 12. Wichniak A, Geisler P, Jernajczyk W. Zespół obturacyjnego bezdechu sennego i zaburzenia oddychania podczas snu. W: “ Kliniczne aspekty regulacji oddychania.” (red) M. Pokorski . Alfa Medica Press Warszawa, 2001: 93-118.
 13. Jernajczyk W. Latencja ruchów oczu i średnia latencja ruchów oczu u osób zdrowych. Wpływ czynników płci i wieku. (1999) Praca opublikowana w 2000 r. „Zaburzenia snu diagnostyka i leczenie” (red). Nowicki Z. Szelenberger W, Biblioteka Psychiatrii Polskiej Kraków 2000,137-41.