Kierownik Zakładu: dr hab. n. med. Teresa Wierzba-Bobrowicz

Pracownicy naukowi:

dr n. przyrodn. Eliza Lewandowska
dr n. med. Grażyna M. Szpak
lek. med. Janusz Lenart
dr n. med. Tomasz Stępień

Doktoranci:

lek. Grzegorz Zdaniuk
lek. Aleksandra Katarzyńska

Struktura organizacyjna

 1. Pracownia Neuropatologii Klinicznej
 2. Pracownia Neuropatologii Doświadczalnej
 3. Pracownia Mikroskopii Elektronowej
 4. Pracownia Morfometrii
 5. Pracownia Patomorfologii

Główne kierunki badawcze

Badanie patogenezy chorób neurodegeneracyjnych. Ocena morfologiczna rodzajów śmierci komórek nerwowych i glejowych u pacjentów z diagnozą schizofrenii.

Zmiany naczyniowe i naczyniopochodne, sporadycznej i genetycznie uwarunkowanej mózgowej angiopatii amyloidowej.

Ocena wykładników morfologicznych w chorobach OUN przebiegających z otępieniem: choroba Creutzfeldta-Jakoba, choroba Alzheimera, choroba Wilsona.

Analiza zmian neuropatologicznych w OUN w zwierzęcym modelu zespołu Fetal Alcohol Syndrome (FAS).

Prowadzenie banku mózgów NeuroBank www.neurobank.ipin.edu.pl

Bankowanie tkanki nerwowej krioprezerwowanej w chorobach zwyrodnieniowych OUN.

Kolekcja materiału z przypadków autopsyjnych wraz z pełną dokumentacją obejmuje ok. 5000 mózgów dorosłych, 1000 mózgów dzieci oraz 100 mózgów płodów. Jest to jedna z największych kolekcji tego typu w Europie. Gromadzony materiał przechowywany jest w zbuforowanej formalinie, a częściowo w  bloczkach parafinowych i eponowych.

Diagnostyka

 • Immunohistochemiczna diagnostyka choroby Creutzfeldta-Jakoba.
 • Ocena neuropatologiczna wycinków  biopsji mózgu i rdzenia kręgowego.
 • Immunohistochemiczna i ultrastrukturalna ocena choroby Wilsona, Alzheimera i CADASIL-u.
 • Ocena mikroskopowa i ultrastrukturalna biopsji skóry i mięśni w diagnostyce neurologicznej.
 • Diagnostyka neuropatologiczna przypadków autopsyjnych.

Dydaktyka

Kursy z zakresu neuropatologii dla neurologów, neurochirurgów i patomorfologów oraz indywidualne szkolenia dla lekarzy.

Publikacje (wybór)

 1. Wierzba-Bobrowicz T., Lewandowska E., Ługowska A., Rola R., Stępień T., Ryglewicz D., Pasennik E. (2007) Adult glycogenosis type II (Pompe’s disease): morphological abnormalities in muscle and skin biopsies compared with acid alpha-glucosidase activity. Folia Neuropathol., 45, 4, 179-186.
 2. Szpak G.M., Lewandowska E., Wierzba-Bobrowicz T., Bertrand E., Pasennik E., Mendel T., Stępień T., Leszczyńska A., Rafałowska J. (2007) Small cerebral vessel disease in familial amyloid and non-amyloid angiopathies: FAD-PS-1 (P117L) mutation and CADASIL. Immunohistochemical and ultrastructural studies. Folia Neuropathol.,45, 4, 192-204.
 3. Lewandowska E., Wierzba-Bobrowicz T., Rola R., Modzelewska J., Stępień T., Ługowska A., Pasennik E., Ryglewicz D. (2008) Pathology of skeletal muscle cells in adult-onset glycogenosis type II (Pompe disease): ultrastructural study. Folia Neuropathol., 46, 2, 123-133.
 4. Wierzba-Bobrowicz T., Lewandowska E., Stępień T, Modzelewska J., (2008) Immunohistochemical and ultrastructural changes in the brain in probable adult glycogenosis type IV: adult polyglucosan body disease. Folia Neuropathol., 46, 3, 165- 175.
 5. Szpak G.M., Lewandowska E., Schmidt-Sidor B., Pasennik E., Modzelewska J., Stępień T., Zdaniuk G., Kulczycki J., Wierzba-Bobrowicz T. (2008) Giant cell ependymoma of the spinal cord and fourth ventricle coexisting with syringomyelia. Folia Neuropathol., 46, 3, 165-240.
 6. Schmidt-Sidor B., Obersztyn E., Szymańska K., Wychowski J., Mierzewska H., Wierzba-Bobrowicz T., Stępień T. (2008) Brain and cerebellar hemidysplasia in a case with ipsilateral body dysplasia and suspicion of CHILD syndrome. Folia Neuropathol., 46, 3, 165-240.
 7. Bertrand E., Lewandowska E., Stępień T., Szpak G.M., Pasennik E., Modzelewska J. (2008) Amyloid angiopathy in idiopathic Parkinson’s disease. Immunohistochemical and ultrastructural study. Folia Neuropathol., 46, 4, 241-320.
 8. Wierzba-Bobrowicz T., Lewandowska E., Matyja E., Dziduszko J., Koszewski W., Stępień T., Błażejewska-Hyżorek B. (2008) Granular cell astrocytoma. A case report with immunohistochemical and ultrastructural characterization. Folia Neuropathol.,46, 4, 241-320.
 9. Lewandowska E., Lipczyńska-Łojkowska W., Modzelewska J., Wierzba-Bobrowicz T., Mierzewska H., Szpak G.M., Pasennik E., Jachińska K. (2009) Kuf’s disease: diagnostic difficulties in the examination of extracerebral biopsies. Folia Neuropathol., 47, 3, 259-267.
 10. Bekiesińska-Figatowska M., Szymańska K., Schmidt-Sidor B., Mierzewska H., Bogdańska A., Kusmierska K., Romaniuk-Doroszewska A. (2009) Novel MRI and clinical findings in a boy with adenylosuccinate lyase deficiency. European Journal of Radiology Extra 71, e3-e5.
 11. Iżycka-Świeszewska E., Świerkocka-Miastkowska M., Szurowska E., Lewandowska E., Wierzba-Bobrowicz T., Jodzio K. (2009) 31-year-old man with balint’s syndrome and visual problems: Com January 2009 case 2.  Brain Pathology, 19, 3, 527-530.