Kierownik: dr n. med. Bogusław Habrat, e-mail: habratb@ipin.edu.pl,

Pracownicy naukowi:
dr n. med. Helena Baran-Furga
dr n. med. Karina Steinbarth-Chmielewska
dr n. med. Bohdan T. Woronowicz

Struktura organizacyjna

Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych
Ośrodek Terapii Uzależnień
Ośrodek Terapeutyczny “Goplańska”
Oddział Detoksykacyjny dla Osób Uzależnionych “Detox”

Główne kierunki badawcze

 • Patogeneza uzależnienia od alkoholu i biologiczne metody leczenia (optymalizacja procesu detoksykacji i leczenie alkoholowego zespołu abstynencyjnego, farmakologiczne zapobieganie nawrotom alkoholizmu).
 • Niebiologiczne metody leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu.
 • Markery nadużywania alkoholu oznaczane w moczu.
 • Biologiczne zróżnicowanie podtypów alkoholizmu.
 • Psychologiczne determinanty (poczucie koherencji, radzenie sobie ze stresem) uzależnienia od alkoholu, podejmowania decyzji o podjęciu leczenia, przebiegu i zajścia choroby.
 • Optymalizacja detoksykacji osób uzależnionych od opiatów.
 • Wpływ programów substytucyjnego leczenia metadonem na stan zdrowia osób uzależnionych od opiatów.
 • Nadużywanie alkoholu wśród osób uzależnionych od opiatów uczestniczących w programach substytucyjnego leczenia metadonem.

Dydaktyka

Szkolenie podyplomowe z dziedzinie profilaktyki i leczenia uzależnień
Cykliczne sympozja z zakresu uzależnienia od alkoholu.

Publikacje (wybór)

 1. Baran-Furga H., Steinbarth-Chmielewska K.: Uzależnienia. Obraz kliniczny i leczenie. PZWL, Warszawa 1999
 2. Bogucka-Bonikowska A., Baran-Furga H., Chmielewska K., Habrat B., Scinska A., Kukwa A., Koros E., Kostowski W., Polanowska E., Bienkowski P.: Taste function in methadone-maintained opioid-dependent men. Drug Alc. Dependence. 2002, 68, 113-117
 3. Bogucka-Bonikowska A., Scinska A., Koros E., Polanowska E., Habrat B., Woronowicz B., Kukwa A., Kostowski W., Bienkowski P.: Taste responses in alcohol-dependent men. Alcohol & Alcoholism, 2001, 36, 516-519
 4. Chmielewska K., Baran H., Dąbrowski S., Habrat B.: Kontynuowanie terapii w programie substytucyjnego leczenia metadonem przez pacjentów uzależnionych od opiatów i niektóre czynniki wpływające na długość tego leczenia. Alkoholizm i Narkomania, 1998, nr 3 (32), 309-319
 5. Habrat B.: Szkody zdrowotne spowodowane alkoholem. Springer PWN, Warszawa 1996
 6. Habrat B.: Powiązania etiopatogenetyczne między chorobami afektywnymi a alkoholizmem oraz wynikające z tego konsekwencje diagnostyczne i terapeutyczne. Lęk i Depresja. 1996, 1. supl., 38-53
 7. Habrat B.: Difficultés recontrées dans pays d’Europe centrale et orientale pour accepter le principe du traitement de substitution a la methadone. W: Dévelopment et amélioration des programmes de substitution. Actes Seminaire organisé par le Groupe de cooperation en matiére de lutte contre l’abus et le traffic illicite des stupéfiants (Groupe Pompidou). Strasburg, France, 8-9 octobre 2001. Edisons du Conseil de l’Europe. Strasbourg, 2002, 111-124
 8. Habrat B.: Alcohol-related problems in Poland and methods of solving them. W: Bilikiewicz A., Rybakowski J. (red.): Images in Psychiatry. Poland. Via Medica, Gdańsk 2002, 125-142
 9. Habrat B., Chmielewska K., Baran-Furga H.: Stan zdrowia osób uzależnionych od opiatów przed i po roku leczenia w programie metadonowym. Przegl. Lek. 2001, 58, 245-249
 10. Habrat B., Chmielewska K., Baran-Furga H., Kęszycka B., Taracha E.: Subiektywna ocena jakości życia (QoL) przez pacjentów uzależnionych od opiatów przed przyjęciem, po 6 miesiącach i po roku uczestniczenia w programie metadonowym. Przegl. Lek. 2002, 59, 351-256
 11. Scińska A., Bogucka-Bonikowska A., Koros E., Polanowska E., Habrat B., Kukwa A., Kostowski W., Bieńkowski P.: Taste responses in sons of male alcoholics. Alcohol & Alcoholism. 2001, 36, 79-84
 12. Taracha E., Habrat B., Woźniak P., Walkowiak J., Szukalski B.: The activity of ß-hexosaminidase (uHex) and gamma-glutamyltransferase (uGGT) in urine as non-invasive markers of alcohol abuse. I. Alcohol-dependent subjects. World J. Biol. Psychiatry. 2001, 2, 184-189
 13. Taracha E., Habrat B., Chmielewska K., Baran H., Szukalski B.: The activity of ß-hexosaminidase (uHex) and gamma-glutamyltransferase (uGGT) in urine as non-invasive markers of chronic alcohol abuse. II. Opiate-dependent subjects receiving methadone substitution. World J. Biol. Psychiatry. 2002, 3, 44-49
 14. Wehr H., Habrat B., Czartoryska B., Górska D., Woronowicz B.: Urinary -hexosaminidase activity as a marker of for sobriety monitoring. Psychiatria Polska, 1996, 30, supl., 59-66