INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII

OGŁASZA    NABÓR   NA   CZTEROLETNI   KURS PSYCHOTERAPII

Szkolenie w zakresie psychoterapii
Uwaga – uaktualnienia

Z powodu niedostatecznej ilości napływu aplikacji na ogłoszony nabór edycji kursu mającej rozpocząć się w maju 2013 r. informujemy, że termin zakończenia rekrutacji do nowej edycji Kursu Psychoterapii został przesunięty do końca września 2013. Wszelkie informacje będą aktualizowane na stronie internetowej.

W szkoleniu mogą uczestniczyć lekarze, psycholodzy, pielęgniarki i osoby z innym wyższym wykształceniem, mającym zastosowanie w ochronie zdrowia. Osoby te muszą posiadać co najmniej rok doświadczenia w pracy klinicznej z pacjentami.

Dokumenty można składać osobiście lub drogą pocztową
do p. Elżbiety Iwaszko, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży
Instytut Psychiatrii i Neurologii 02-957 Warszawa ul .Sobieskiego 9
Tel: (022) 4582631 lub drogą elektroniczną na adres:
iwaszko@ipin.edu.pl

Kandydaci proszeni są o nadesłanie:
• podania
• życiorysu zawodowego
• kserokopii dyplomu
• kserokopii zaświadczenia o specjalizacji
• formularza zgłoszeniowego

Planowane rozpoczęcie szkolenia rozpocznie się wyjazdem na zgrupowanie w dniu10 – 16 marca 2013 r. Koszty dojazdu na zgrupowanie ponosi uczestnik.

INFORMACJA O SZKOLENIU W ZAKRESIE PSYCHOTERAPII w IPiN

Program szkolenia posiada atestację Zarządu Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jego ukończenie uprawnia do ubiegania się o certyfikat psychoterapeuty.

1. Cel szkolenia

Celem Szkolenia jest przygotowanie jego absolwentów do samodzielnego prowadzenia

psychoterapii po uzyskaniu certyfikatu psychoterapeuty.

2. Informacja o placówce

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie prowadzi szkolenie

w psychoterapii od ponad 30 lat. Za program szkolenia odpowiada:

3. Rada Programowa:

Prof.. dr hab .med. Maria Siwiak-Kobayashi

Prof. dr hab. med. Irena Namysłowska

Prof. dr hab. n. med. Jan Czesław Czabala

Dr n. hum. Maryla Sawicka

Osoby realizujące program szkolenia posiadają certyfikat psychoterapeuty, a część z nich również certyfikat superwizora SNP PTP.

4. Informacje o szkoleniu

Kierownikiem kursu jest Prof. dr hab. med. M. Siwiak-Kobayashi.

W miarę napływu nowych informacji aktualne zagadnienia będą systematycznie udostępniane na stronie internetowej.

Sekretariat: Elżbieta Iwaszko, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży
Instytut Psychiatrii i Neurologii 02-957 Warszawa ul .Sobieskiego 9
Tel: (022) 4582631 lub drogą elektroniczną na adres: iwaszko@ipin.edu.pl

5. Przebieg i program szkolenia:

Przed rozpoczęciem kursu odbędzie się krótkie spotkanie informacyjne dla wszystkich uczestników kursu. Spotkanie będzie miało miejsce w Instytucie Psychiatrii i Neurologii,

ul. Sobieskiego 9, w dużej sali konferencyjnej. (informacje o terminie zostaną przekazane osobom zakwalifikowanym na kurs)

Kurs rozpoczyna się tygodniowym wyjazdem na zgrupowania.

Szkolenia mają formę 25 godz. trzydniowych bloków tematycznych odbywających się

w dniach: czwartek godz.11 – sobota ok. godz.14.

· 1 – 2 rok kursu obejmuje teorię i praktykę psychoterapii

· 3 – 4 rok kursu – staże w atestowanych ośrodkach, grupa Balista superwizja indywidualna i grupowa

6. Koszty:

Szacunkowy koszt jednego bloku w poprzednich edycjach - 600.00 zł / osoba

W skład Podyplomowego Kursu Psychoterapii IPiN wchodzą następujące części:

  • 475 godzin zajęć dydaktycznych  pod postacią wykładów, warsztatów i seminariów w obrębie 19 trzydniowych bloków po 25 godzin
  • Terapia własna 250 godzin (z czego kurs zapewnia 60 godzin doświadczenia własnego w trakcie zgrupowania dydaktyczno-treningowego; 15 godzin Psychodramy,  25 godzin Genogram)
  • 50 godzin grupy Balinta
  • 3 miesięczny staż w atestowanej placówce prowadzącej kwalifikowaną psychoterapię (340 godzin)
  • Superwizja – 150 godzin

7. Uzyskiwany dokument i uprawnienia

Absolwenci kursu uzyskują zaświadczenie o odbyciu szkolenia

w zakresie psychoterapii, stanowiące podstawę do wystąpienia do Zarządu SNP PTP o

dopuszczenie do przystąpienia do egzaminu.

8. Plan kursów na rok 2011 – 2013.

Lp Data kursu Temat Liczba godzin Kierownik naukowy

1. 16-18 czerwiec

Podstawy psychoterapii 25 prof. Maria Siwiak-Kobayashi
2. 15-17 wrzesień

Psychoterapia poznawcza

25 dr n.hum. Ewa Pragłowska
3. 13-15 październik

Psychoterapia behewioralna 25 prof. Maria Siwiak-Kobayashi
4. 17-19 listopad

Psychoterapia egzystencjalna i humanistyczno 25 dr n. med. Witold Simon
5. 15-17 grudzień

Psychoterapia psychodynamiczna 25 dr med.Cezary Żechowski

Plan kursu – 2012r

Lp Data kursu Temat Kierownik naukowy
1. 14-16 kwiecień

mała sala konferencyjna

Psychoterapia grupowa cz.4 prof. Czesław Czabała
2. 17-19 maja

mała sala konferencyjna

Psychoterapia uzależnień dr Bohdan Woronowicz
3. 21-23 czerwiec

mała sala konferencyjna

Psychodrama i inne specyficzne formy psychoterapii dr n. hum Elżbieta    Galińska
4. 06-08 wrzesień

mała sala konferencyjna

Terapia systemowa cz. 1 prof. Irena Namysłowska
5. 25-27 październik

mała sala konferencyjna

Terapia systemowa cz. 2
prof. Irena Namysłowska
6. 15-17 listopad lub 22-24 listopad

mała sala konferencyjna

Genogram
prof. Irena Namysłowska
7. 13-15 grudzień

mała sala konferencyjna

Psychoterapia psychoz dr hab. Maryla   Sawicka

Plan kursu – 2013r.

Lp Data kursu Temat Liczba godzin Kierownik naukowy
1. styczeń Psychoterapia indywidualna cz.1 25 prof. Maria Siwiak-Kobayashi
2. luty Psychoterapia indywidualna cz.2 25 prof. Maria Siwiak-Kobayashi

3.

marzec

Psychoterapia indywidualna cz.3 25 prof. Maria Siwiak-Kobayashi
4. kwiecień Psychoterapia indywidualna cz.4 25 prof. Maria Siwiak-Kobayashi
5. maj grupa Balinta 25 dr Celina Brykczyńska
6. czerwiec grupa Balinta 25 dr Celina Brykczyńska
7. październik grupa Balinta 25 dr Celina Brykczyńska
8.

listopad

grupa Balinta

25

dr Celina Brykczyńska