Nr sprawy Przedmiot konkursu
KN/2015 świadczenia zdrowotne w zakresie neurochirurgii