Konsultanci Krajowi zatrudnieni w IPiN:

Dyrektor Naczelna Instytutu Psychiatrii i Neurologii
PROF. DR HAB. DANUTA RYGLEWICZ pełni funkcję konsultanta krajowego w dziedzinie NEUROLOGII
Sekretariat: Monika Kucińska, tel.+48 (22) 4582706 , faks: +48 (22)6519301, e-mail: sekretariatdn@ipin.edu.pl
Kierownik I Kliniki Neurologicznej IPiN w Warszawie
Kontakt: tel. +48 (22) 4582548, bezp. +48 (22) 8422725; Faks +48 (22)4582566
Sekretariat: Emilia Will, Hanna Szwarc, tel. +48 (22) 4582548, e-mail: neurol1@ipin.edu.pl
PROF. DR HAB. MAREK JAREMA pełni funkcję konsultanta krajowego w dziedzinie PSYCHIATRII
Kierownik III Kliniki Psychiatrycznej IPiN
Kontakt: tel. +48 (22) 8424087, e-mail: jarema@ipin.edu.pl
Sekretariat: Małgorzata Hencel, tel./fax: +48 (22) 8424087, +48 (22)4582510,

Zalecenia Konsultanta Krajowego w dziedzinie psychiatrii:
> Zalecenie konsultanta krajowego w dziedzinie psychiatrii dotyczące poprawności kryteriów diagnostycznych ZABURZENIA PREFERENCJI SEKSUALNYCH (ICD-10 kod F65)[ DOC ]
> Komunikat dla lekarzy psychiatrów dotyczący wystawiania recept na leki ze wskazaniem refundacyjnym „choroba psychiczna lub niedorozwój umysłowy” [ DOC ]
> Zalecenia w sprawie stosowania leków przeciwpsychotycznych II generacji. [ DOC ]
> Zalecenia w sprawie wydawania przepustek na okresowe przebywanie pacjentów szpitala psychiatrycznego poza szpitalem. Wzór przepustki [ DOC ]
> Informacja w sprawie wystawiania recept na refundowane leki psychotropowe [ DOC ]
> Wytyczne w sprawie stosowania aripiprazolu, kwetiapiny, olanzapiny w chorobie afektywnej dwubiegunowej [ DOC ]
> List do Lekarzy Psychiatrów w sprawie przestrzegania zasad przepisywania leków przeciwpsychotycznych II generacji [ DOC ]
> Zalecenia w sprawie struktury opinii sądowo-psychiatrycznej w sprawach karnych i cywilnych [ DOC ]
> Zalecenia w sprawie opieki czynnej w poradniach zdrowia psychicznego [ RTF ]
> Zalecenia w sprawie udzielania przepustek na okresowe przebywanie pacjentów szpitala psychiatrycznego poza szpitalem [ RTF ]
> Zalecenia w sprawie stosowania leków przeciwpsychotycnych II generacji [ DOC ]
> Pismo Konsultanta Krajowego i Dyrektora IPiN w sprawie monitorowania ustawy o ochronie zdrowia psychicznego [ DOC ] oraz kwestionariusz [ DOC ]