KONSULTANCI WOJEWÓDZCY DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

W INSTYTUCIE PSYCHIATRII I NEUROLOGII


PROF. JACEK WCIÓRKA pełni funkcję konsultanta w dziedzinie PSYCHIATRII
Kierownik I Kliniki Psychiatrycznej IPiN
Sekretariat: tel. +48 (22) 84-24-773, tel./ faks /  +48 (22) 84-24-034; e-mail: wciorka@ipin.edu.pl

DR HAB. PROF NADZW. TERESA WIERZBA-BOBROWICZ pełni funkcję konsultanta w dziedzinie NEUROPATOLOGII
Kierownik Zakładu Neuropatologii IPiN
Sekretariat: tel. +48 (22) 45-82-646; e-mail: bobrow@ipin.edu.pl

MGR ALEKSANDRA KÜHN-DYMECKA pełni funkcję konsultanta w dziedzinie PSYCHOLOGII  KLINICZNEJ
Zakład Psychologii i Promocji Zdrowia Psychicznego IPiN
Sekretariat: tel. +48 (22) 45-82-621; e-mail: dymecka@ipin.edu.pl