Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego
Projekt pierwotny
- przygotowany w IPiN w grudniu 2006, z poprawkami z kwietnia 2007
[ DOC ]
Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994, z późniejszymi zmianami
- tekst ujednolicony, stan prawny na dzień 17 lutego 2011 r. (fragmenty bezpośrednio odnoszące się do Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego oznaczono kolorem czerwonym)
[ DOC ]
[ DOCX ]
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego z dnia 28 grudnia 2010
- przepisy wykonawcze dotyczące NPOZP, tekst ogłoszony 3 lutego 2011
[ PDF ]