DYREKCJA

DYREKTOR INSTYTUTU
prof. dr hab. Danuta Ryglewicz, ryglew@ipin.edu.pl
Sekretariat - Monika Kucińska, sekretariatdn@ipin.edu.pl, tel. +48 (22)45 82 706,+48 (22)45 82 548
faks.: +48 (22)65 19 301

Z-CA DYREKTORA ds. BADAŃ NAUKOWYCH
dr hab. prof. nadzw. Roman Stefański, stefans@ipin.edu.pl
Sekretariat – Monika Jagielska, sekretariatdl-sn@ipin.edu.pl tel. +48 (22)45 82 514, faks : +48 (22)64 25 375

Z-CA DYREKTORA ds. LECZNICTWA
dr n.med. Ewa Gardyńska-Ziemba,eziemba@ipin.edu.pl
Sekretariat – Monika Jagielska, sekretariatdl-sn@ipin.edu.pl tel. +48 (22)45 82 514,fax : +48 (22)64 25 375

Z-CA DYREKTORA ds. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH
mgr inż. Barbara Wiatrowska, wiatrow@ipin.edu.pl
Sekretariat – Małgorzata Sęk, sekretariatdea@ipin.edu.pl tel. 48 (22)45 82 780, faks: +48 (22)45 82 731

Z-CA DYREKTORA ds. EKONOMICZNYCH / GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Dariusz A. Ressel, dressel@ipin.edu.pl

RADA NAUKOWA IPiN

Rada Naukowa – Organ opiniodawczy i doradczy w zakresie zagadnień naukowo-badawczych, zawodowych i problemów administracyjnych.

Skład Rady Naukowej – kadencja 2011-2015: [pobierz]


Kadencja: czteroletnia

Posiada prawa:

• nadawania stopnia doktora nauk medycznych w zakresie psychiatrii, neurologii, neuropatologii, neuroradiologii i genetyki człowieka
• nadawania stopnia doktora habilitowanego z psychiatrii, neurologii, neuropatologii i genetyki
• występowania do Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej z wnioskami o nadanie tytułu profesora nauk medycznych.

Przewodniczący: prof. dr hab. Przemysław Bieńkowski
Wiceprzewodniczący:

• prof. dr hab. Jacek Wciórka
• prof. nadzw. dr hab. Iwona Kurkowska-Jastrzębska

Sekretarz: dr hab. Rafał Rola


KOLEGIUM

Kolegium – Organ doradczy Dyrektora Instytutu w sprawach:

• działalności naukowej,
• praktyki klinicznej,
• działalności gospodarczo-administracyjnej.

Skład:

• kierownicy klinik i oddziałów,
• kierownicy działów technicznych i administracyjnych,
• reprezentanci związków zawodowych,
• osoby zaproszone przez Dyrektora IPiN.