Zespół lecznictwa domowego [ DOC ]

Poradnia Przykliniczna

Kierownik: lek. med. Agnieszka Chojnowska,

Rejestracja chorych, godz. 8:00 – 16:00

Struktura organizacyjna

 • Poradnia Ogólna Zdrowia Psychicznego
  Konsultacje, porady i leczenie osób z zaburzeniami psychicznymi ze szczególnym uwzględnieniem problemów diagnostyki i terapii schizofrenii oraz chorób afektywnych.
 • Poradnia Zaburzeń Nerwicowych
  Diagnostyka, leczenie i porady dla osób z zaburzeniami lękowymi, adaptacyjnymi, odżywiania, osobowości i zachowania, a także zaburzeniami i problemami seksualnymi.
 • Poradnia Leczenia Zaburzeń Snu
  Diagnostyka i leczenie bezsenności pierwotnej, psychofizjologicznej, przesunięcia fazy snu, zespołu niespokojnych nóg, narkolepsji oraz sennowłóctwa.
 • Poradnia dla Dzieci Autystycznych
  Diagnostyka i terapia autyzmu dziecięcego, psychoedukacja rodziców.

Cele i zadania

Przychodnia:

 • obejmuje leczeniem:
  • osoby zamieszkujące w Warszawie na terenie Mokotowa i Ursynowa,
  • pacjentów po wypisaniu z oddziałów Instytutu, wymagających kontynuacji szczególnego typu leczenia – terapia skojarzona, monitorowanie poziomu leków, leki nowej generacji, uczestnictwo pacjentów w badaniach lekowych, leczenie chorych lekoopornych oraz z powikłaniami po wieloletnim leczeniu lekami psychotropowymi lub szczególnie obciążonych chorobami somatycznymi.
 • prowadzi działalność konsultacyjną
  • dla osób nastręczających trudności diagnostyczne lub terapeutyczne, pozostających aktualnie pod opieką innych ośrodków lub poradni zdrowia psychicznego na terenie całego kraju.
   Niezbędne skierowanie od lekarza leczącego oraz dotychczasowa dokumentacja lekarska.
   W uzasadnionych przypadkach konsultacja może być przeprowadzona na życzenie pacjenta lub jego rodziny po uzyskaniu akceptacji Z-cy Dyrektora Instytutu d.s. Lecznictwa, lub Kierownika Przychodni. W tych sytuacjach również należy dostarczyć dotychczasową dokumentację lekarską.
 • obejmuje opieką krótkoterminową osoby zakwalifikowane do leczenia w przychodni w wyniku konsultacji specjalistycznych. Cel i długość określa lekarz konsultujący.

Informacje organizacyjne

 • przyjęcia pacjentów odbywają się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty.
 • szczegółowe informacje o dniach i godzinach pracy poszczególnych poradni do
  stępne są w rejestracji przychodni.
 • do Poradni Leczenia Zaburzeń Snu wymagane jest skierowanie od lekarza pierw
  szego kontaktu, specjalisty neurologa lub psychiatry.
 • ze względów kadrowych i lokalowych Przychodnia ma ograniczone możliwości
  przyjmowania nowych pacjentów. Okresowo terminy oczekiwania na badania
  konsultacyjne mogą być wydłużone.