I Klinika Psychiatryczna

al. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa

Kierownik: prof. dr hab. med. Jacek Wciórka, e-mail:wciorka@ipin.edu.pl,

sekretariat: tel. +48 (22) 4582 773, tel/fax +48 (22) 842 40 34
Klinika stara się oferować wysokokwalifikowaną, wszechstronną i zindywidualizowaną pomoc diagnostyczną, leczniczą i rehabilitacyjną chorym z głębszymi zaburzeniami psychicznymi, w różnych etapach ich przebiegu.
O przyjęciu do obu Oddziałów Diagnostycznych decyduje lekarz Izby Przyjęć Instytutu wg ustalonych zasad. W przypadku pozostałych dwu ośrodków wymagana jest wcześniejsza konsultacja i kwalifikacja. Także wizyty w Poradni Przyklinicznej wymagają wcześniejszego umówienia.

Oddziały Diagnostyczne

Oddział Diagnostyczny 1 (F1)

Ordynator: dr Ewa Schaeffer, schaeff@ipin.edu.pl; tel. +48 (22) 4582 532,
al. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa

telefony: lekarze +48 (22) 4582 532, -606; psycholodzy +48 (22) 4582 881;pielęgniarki +48 (22) 4582 672; as. socjalna +48 (22) 4582 552

Oddział Diagnostyczny 2 (F2)

Ordynator: dr Izabela Niedźwiedzka, niedzw@ipi.edu.pl, tel. +48 (22) 4582 553

al. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa,

telefony: lekarze: +48 (22) 4582 515, – 531, -808, – 866; psycholodzy +48 (22) 4582 531; pielęgniarki +48 (22) 4582 518; as. socjalna +48 (22) 4582 505

Każdy z oddziałów dysponuje 35 łóżkami. Oba przyjmują chorych cierpiących z powodu ostrych zaburzeń, głównie psychotycznych (pierwsze zachorowania, nawroty) – wymagających wszechstronnej diagnostyki, różnicowania (także z wykorzystaniem diagnostyki psychologicznej, obrazowej, elektrofizjologicznej oraz biochemicznej) oraz intensywnego leczenia, przede wszystkim farmakologicznego.

Oddział Zapobiegania Nawrotom

Ordynator: lek. Joanna Krzyżanowska-Zbucka, krzyzano@ipin.edu.pl; tel: +48 (22) 4582 581

al. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa,
tel. lekarze: +48 (22) 4582 580; psycholodzy+48 (22) 4582 582; pielęgniarki +48 (22) 4582 583

Oddział dysponuje 25 łóżkami. Po wstępnej konsultacji, kwalifikowani są chorzy, którzy z powodu zaburzeń psychotycznych (głównie schizofrenii), wymagają wczesnej rehabilitacji (zapobiegania dezadaptacji życiowej, obniżenia ryzyka nawrotu). Poza indywidualizowaną farmakoterapią, pacjenci korzystają grupowych i indywidualnych form terapii behawioralno-poznawczej (treningi o różnym stopniu strukturyzacji, wspieranie indywidualnych prób rozwiązywania problemów) i zajęć psychoedukacyjnych, uczą się wczesnego rozpoznawania objawów ostrzegawczych, ćwiczą umiejętności interpersonalne, uzyskują pomoc w rozwiązywaniu trudności związanych z pracą zawodową, sytuacją materialną, prawną. Dwa razy w tygodni prowadzone są dwugodzinne spotkania dyskusyjno-psychoedukacyjne dla rodzin pacjentów.

Ośrodek Terapii w Środowisku

Kierownik: mgr Katarzyna Muskat;  tel. +48 (22) 840 66 44

ul. Grottgera 25a , 00-785 Warszawa,

tel. +48 (22) 841 87 28

Oddział dysponuje 18 miejscami dziennymi, w tym 4 miejscami w hostelu. Po wstępnej konsultacji, kwalifikowani są chorzy z przejawami znaczniejszej dezadaptacji społecznej (głównie z powodu różnych zaburzeń psychotycznych) wymagający leczenia i rehabilitacji. Ośrodek mieści się w budynku poza siedzibą Instytutu, znajdującym się w parku na terenie Mokotowa. Oferuje indywidualizowany program rehabilitacyjny uwzględniający wzmacnianie indywidualnej kompetencji społecznej, pracę z rodzinami, adaptację zawodową, zakwaterowanie chronione (miejsca hostelowe). 2-3 razy w roku organizowane są turnusy rehabilitacyjne dla chorych lub dla chorych wraz z rodzinami. Ośrodek blisko współpracuje z organizacjami samopomocowymi (Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi “Integracja”, Klub “Amicus”), których siedziba mieści się w tym samym budynku.

Poradnia Przykliniczna

Umożliwia wysokokwalifikowane konsultacje diagnostyczno-lecznicze, a w koniecznych przypadkach, okresową kontynuację leczenia chorych w warunkach ambulatoryjnych, do momentu, w którym będzie możliwe podjęcie takiego leczenia w miejscu zamieszkania chorego. Możliwe też jest okresowe objęcie rodzin pacjentów leczonych w Klinice różnymi formami wspierania i pomocy psychologicznej.