Kierownik kliniki: dr hab. Filip Rybakowski
Ordynator: dr n. med. Lidia Popek

Sekretariat tel: (22) 458-26-31

W Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży działa Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży tylko hospitalizowanych w Oddziale Kliniki .

Do Kliniki przyjmowani są pacjenci z zaburzeniami psychicznymi okresu rozwojowego w wieku 14-19 lat.
Pierwszym etapem leczenia jest postępowanie diagnostyczne z uwzględnieniem ponadstandardowych badań diagnostycznych takich jak:

  • diagnoza psychologiczna: ocena osobowości, mechanizmów obronnych, poziomu intelektualnego
  • diagnoza ośrodkowego układu nerwowego w zakresie związanym z zaburzeniami psychicznymi – testy psychologiczne, EEG, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny


Postępowanie lecznicze uwzględnia zarówno oddziaływania biologiczne (farmakoterapia z uwzględnieniem nowej generacji leków psychotropowych takich jak atypowe neuroleptyki, SSRI, RIMA itp./ oraz szeroko pojęte, kompleksowe oddziaływania psychospołeczne
W skład kompleksowych oddziaływań psychospołecznych wchodzą:

  • społeczność terapeutyczna (codziennie),
  • psychoterapia grupowa (2x na tydzień),
  • muzykoterapia (1 x na tydzień),
  • psychorysunek (1x na tydzień),
  • praca z ciałem (1 x na tydzień),
  • psychoterapia indywidualna w razie potrzeby,
  • konsultacja i terapia rodzinna, którą objęte są wszystkie rodziny pacjentów hospitalizowanych w Klinice. Terapia ta może być kontynuowana po wypisaniu pacjenta.

Na oddziale pracują terapeuci z certyfikatami psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP.
W oddziale istnieje szyba jednostronnie przepuszczalna do stałej superwizji procesu psychoterapii.
W Klinice stworzony został specjalny program leczenia zaburzeń odżywiania, odrębny dla pacjentów z rozpoznaniem bulimii i odrębny dla pacjentów z rozpoznaniem anoreksji.
Przy Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży działa Poradnia dla Dzieci Autystycznych i ich Rodzin wyspecjalizowana w diagnostyce dzieci cierpiących na całościowe zaburzenia rozwojowe.
Dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju oraz ich rodziny zapisywane są bezpośrednio w Poradni (tel. 22 45 82 622)
Warunkiem przyjęcia do Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży jest posiadanie ważnego skierowania do szpitala psychiatrycznego wystawionego na specjalnym druku przez psychiatrę. Skierowanie należy przesłać faksem na numer 22 642 12 72. Proszę upewnić się, że na skierowaniu jest zapisany numer kontaktowy do rodziców pacjenta.
W Klinice nie ma możliwości konsultacji przed przyjęciem do szpitala, przyjęcie do szpitala odbywa się na podstawie skierowania.