Ordynator Oddziału – Psycholog kliniczny Dr n. hum. Maryla Sawicka
tel. 45 82 587, 45 82 762, e-mail: sawicka@ipin.edu.pl

Oddział Dzienny realizuje nowoczesny program rehabilitacji dla osób z rozpoznaniem zaburzeń psychotycznych z kręgu schizofrenii, szczególnie wskazany jest dla pacjentów:

 • o długim stażu chorobowym,
 • z przewlekle utrzymującymi się objawami psychotycznymi,
 • z dużymi deficytami umiejętności społecznych, u których ze względu na sytuację życiową, wymagana jest poprawa kompetencji społecznych, zaradności i samodzielności życiowej.

Przyjmowani są również pacjenci:

 • o krótkim stażu chorobowym, ale niekorzystnym obrazie i przebiegu choroby lub niewielkich postępach w dotychczas stosowanych oddziaływaniach leczniczo-rehabilitacyjnych, u których wskazany jest trening aktywnego udziału we własnym leczeniu, zapobieganie nawrotom, poprawa współpracy z personelem medycznym.


W oddziale dokonywana jest specjalistyczna, kompleksowa diagnoza pacjenta:

 • pacjent objęty jest pełną opieka medyczną lekarsko-pielęgniarską,
 • specjalistycznymi oddziaływaniami terapeutycznymi w zakresie optymalnej farmakoterapii podtrzymującej, treningami i innymi zajęciami grupowymi, nastawionymi na podnoszenie społecznych kompetencji pacjenta, a zwłaszcza poprawę w zakresie aktywnego udziału we własnym leczeniu i samoobsłudze oraz psychologiczną pomoc indywidualną, – pomoc w zaspokajaniu potrzeb socjalnych i bytowych,
 • współpracą i pomocą rodzinie pacjenta – systemowa diagnoza i terapia rodzin, grupowe i indywidualne zajęcia psychoedukacyjne, grupa wsparcia,
 • przygotowaniem do podjęcia aktywności społecznej i zawodowej w ramach placówek pomocy społecznej, warsztatach terapii zajęciowej lub zakładach pracy chronionej.
 1. Zajęcia w Oddziale odbywają się od poniedziałku do piątku.
  Godziny posiłków: śniadanie 8.30-9.30, obiad 13.00-13.30
 2. Badania laboratoryjne wykonuje się w godzinach 8.00-8.45
 3. Skargi pacjentów przyjmuje Ordynator Oddziału i Kierownik Kliniki Rehabilitacji.