Kierownik: dr n. hum. Jacek Moskalewicz
e-mail: moskalew@ipin.edu.pl

Zakład nie świadczy żadnych usług medycznych, ponieważ charakter działalności zakładu obejmuje jedynie działalność naukową, badawczą I edukacyjną.