Tel. 022 45 82 713, fax. 022 45 82 817, e-mail: neurofiz@ipin.edu.pl

p.o. Kierownika Zakładu: dr n. med. Wojciech Jernajczyk

Pracownia Elektroencefalografii i Badań nad Snem (Pracownia EEG I)

Diagnostyka EEG chorych w wieku rozwojowym i dorosłych z:

 • zaburzeniami snu
 • zaburzeniami psychicznymi
 • innymi chorobami ośrodkowego układu nerwowego


Wykaz wykonywanych badań

 1. Badania EEG rutynowe z podstawowymi aktywacjami (hiperwentylacja i fotostymulacja)
 2. Badania EEG po 24 godzinnej deprywacji snu
 3. Badanie przyłóżkowe
 4. Badanie polisomnograficzne z pełną analizą parametrów neurofizjologicznych stanu układu oddechowego, utlenowania krwi EKG i ruchów, oraz z nocą adaptacyjną (SENA)
 5. Pełne badanie polisomnograficzne z pełną analizą parametrów neurofizjologicznych, stanu układu oddechoswego, utlenowanie krwi, EKG i ruchów, bez nocy adaptacyjne (SEN)
 6. Badanie skryningowe zaburzeń oddychania we śnie
 7. Wielokrotny test latencji snu (MSLT)
 8. Aktygrafia 1-3 noce
 9. Aktygrafia powyżej 3 nocy do 2 tygodni
 10. Aktygrafia powyżej 3 tygodni
 11. Rozszerzone badanie EEG
 12. Badanie psychomotoryczne

Pracownia Elektroencefalografii i Videometrii (Pracownia EEG II)

Diagnostyka EEG chorych w wieku rozwojowym i dorosłych z:

 • padaczką i podejrzeniem padaczki
 • innymi chorobami ośrodkowego układu nerwowego

Wykaz wykonywanych badań

 1. Badania EEG rutynowe z podstawowymi aktywacjami (hiperwentylacja i fotostymulacja)
 2. Badania EEG po 24 godzinnej deprywacji snu
 3. Badania EEG 24-godzinne (metodą Holtera)
 4. Video EEG – 30 minut
 5. Video EEG – 1 godz
 6. Video EEG – noc
 7. EEG przyłóżkowe

Pracowania Potencjałów Wywołanych (PW)

Wykaz wykonywanych badań:

 1. Wywołane potencjały wzrokowe u pacjentów dorosłych i dzieci powyżej 5 roku życia z chorobami okulistycznymi i neurologicznymi (np.: zapalenie nerwu wzrokowego, jaskra, pozagałkowe zapalenie nerwu wzrokowego w przebiegu SM, zaburzenia pola widzenia)
 2. Potencjały słuchowe wywołane z pnia mózgu u pacjentów z chorobami neurologicznymi (np.: SM, nerwiak nerwu słuchowego)

Pracownia Elektromiografii (EMG), czuciowych i ruchowych potencjałów wywołanych

Diagnostyka elektrofizjologiczna chorób nerwowo-mięśniowych u chorych w wieku rozwojowym i dorosłych

Diagnostyka uszkodzeń neurogennych

 • polineuropatie (uszkodzenie nerwów obwodowych)
 • mononeuropatie (uszkodzenia pojedynczych nerwów), w tym szczególnie mononeuropatie z ucisku, np. zespół cieśni nadgarstka i pourazowe
 • diagnostyka uszkodzenia nerwu twarzowego i trójdzielnego
 • choroba neuronu ruchowego-stwardnienie zanikowe boczne (SLA)
 • uszkodzenie korzeniowe (radikulopatia)
 • uszkodzenie splotów: barkowego i lędźwiowo-krzyżowego

Diagnostyka uszkodzeń miogennych

 • miopatie wrodzone i nabyte (np. zapalne)
 • miotonie

Diagnostyka zaburzeń transmisji nerwowo-mięśniowej

 • miastenia
 • zespół miasteniczny
 • inne uszkodzenia złącza nerwowo-mięśniowego (np. toksyczne, polekowe)

Diagnostyka uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego

 • stwardnienie rozsiane
 • guzy rdzenia
 • mielopatia szyjna
 • choroby zwyrodnieniowe

Wykaz wykonywanych badań

 1. badanie przewodzenia we włóknach czuciowych nerwu obwodowego,
 2. badanie przewodzenia we włóknach ruchowych nerwu obwodowego + fala F, odruch H
 3. badanie EMG ilościowe jednego mięśnia,
 4. badanie EMG jakościowe jednego mięśnia,
 5. elektrostymulacyjna próba męczliwości,
 6. badanie metodą pojedynczego włókna mięśniowego (SF EMG) z oceną gęstości włókien,
 7. próba ischemiczna (tężyczkowa),
 8. diagnostyka uszkodzenia nerwu twarzowego po urazach i w guzach kąta mostowo-
  móżdżkowego,
 9. badanie odruchu mrugania,
 10. somatosensoryczne potencjały wywołane (2 nerwy pośrodkowe),
 11. somatosensoryczne potencjały wywołane (2 nerwy piszczelowe),
 12. dermatonalne samotosensoryczne potencjały wywołane (8 korzeni lędźwiowo-krzyżowych),
 13. ruchowe potencjały wywołane – stymulacja magnetyczna + elektryczna
  (para mięśni kończyn górnych),
 14. ruchowe potencjały wywołane – stymulacja magnetyczna + elektryczna
  (para mięśni kończyn dolnych),
 15. ruchowy próg pobudliwości korowej – 2 mm kkg,
 16. ruchowy próg pobudliwości korowej – 2 mm kkd,
 17. sesje stymulacji magnetycznej przezczaszkowej serią powtarzanych bodźców o częstotliwości od 1 o 100Hz

Badania są wykonywane i oceniane przez wysoko wykwalifikowany personel posiadający certyfikaty Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej