Dla pacjenta


Zgłaszając się do pracowni diagnostycznej oczekujemy, że szybko, bezpiecznie, poprawnie wykonamy badanie obrazowe oraz na jego podstawie lekarz radiolog bezbłędnie postawi diagnozę, na podstawie, której lekarz klinicysta zastosuje właściwe leczenie. Dla części badań jest możliwe ich przeprowadzwenie bez przygotowania. W przypadku innych badań konieczne jest wykonanie dodatkowych czynności ,które umożliwią ich właściwy przebieg to znaczy: bezpieczne dla pacjenta, szybkie, wysokiej jakości, pozbawione artefaktów a przedewszystkim diagnostyczne.Najczęstszymi badaniami obrazowymi wymagającymi przygotowania są: badania ultrasonograficzne i radiologiczne jamu brzusznej oraz miednicy mniejszej, tomografia komputerowa z kontrastem.

Badania w obrębie jamy brzusznej i miednicy mniejszej wymagają wcześniejszego przygotowania, ponieważ gazy jelitowe powstające w czasie procesów trawienia, a także powietrze połykane podczas mówienia, jedzenia i palenia oraz masy kałowe utrudniają lub wręcz uniemożliwiają niekiedy prawidłowe wykonanie badania. Gdy mamy zlecone badanie wymagające zachowania specjalnej diety przez 1 lub 2 dni, a zażywamy na stale leki związane z terapią chorób przewlekłych, to tej terapii nie przerywamy. Leki stosowane na nadciśnienie, na serce, przeciwastmatyczne i inne przyjmujmy popijając je niewielką ilością czystej wody.


Przygotowanie do badań

UWAGA! Przygotowania do badań diagnostycznych dają gwarancję, że obraz ultrasonograficzny, radiologiczny lub tomograficzny będzie dobrej jakości, a to umożliwi dokładną ocenę badanych narządów i właściwą diagnozę, a także  bezpieczny przebieg badania.


Co każdy pacjent powinien wiedzieć przed wykonaniem badania:

tomografia komputerowa

 1. Przygotowanie do badania

  Pacjent powinien być na czczo tzn. nie wolno jeść minimum 5 godz przed badaniem; jeśli pacjent przyjmuje leki na stałe, należy je przyjąć o wyznaczonej porze popijając dużą ilością wody
 2. W czasie badania może zajść potrzeba podania środka kontrastowego, wiąże się to z możliwymi reakcjami uczuleniowymi. Przed podaniem środka kontrastowego pacjent otrzymuje informację z listą ewentualnych powikłań oraz wyraża zgodę na podanie środka kontrastowego.

  Jeżeli badanie dotyczy jamy brzusznej lub miednicy ok. 1 godz. przed badaniem pacjent otrzymuje wody roztwór jodowego środka kontrastowego do wypicia.
 3. W czasie badania pacjent powinien leżeć w bezruchu, jeśli to niemożliwe koniecznym może okazać się podanie środka uspokajającego lub krótkoczasowego znieczulenia ogólnego u pacjentów pobudzonych
 4. Badanie tomografii komputerowej jest przeciwwskazane u kobiet w ciąży.

rezonans magnetyczny

 1. Przygotowanie do badania

  Pacjent nie wymaga specjalnego przygotowania

 2. W czasie badania może zajść potrzeba podania środka kontrastowego, wiąże się to z możliwymi reakcjami uczuleniowymi, o których pacjent jest informowany przez personel. Przed podaniem środka kontrastowego pacjent musi wyrazić pisemną zgodę
 3. W czasie badania pacjent powinien leżeć w bezruchu.
 4. Badanie rezonansu magnetycznego jest bezwzględnie przeciwwskazane u pacjentów ze stymulatorem serca oraz metalicznymi protezami
 5. W chwili obecnej nasz zakład posiada tzw. otwarty system rezonansu magnetycznego, szczególnie polecany osobą z klaustrofobią oraz lękiem przed przebywaniem w małych zamkniętych pomieszczeniach.

badania radiologii klasycznej

 1. Przygotowanie do badania

  W przypadku wykonywania badań klatki piersiowej nie wymagane jest żadne przygotowanie.

  W przypadku badań przeglądowych dotyczących jamy brzusznej, kręgosłupa lędźwiowego oraz urografii wymagane jest oczyszczeniem jelit z mas kałowych oraz gazów jelitowych. W tym celu w przeddzień badania należy spożyć środek przeczyszczający oraz w dniu badania zgłosić się na czczo.

  W nagłych przypadkach badania jamy brzusznej wykonywane są bez przygotowania.

  W przypadku badań kontrastowych górnego odcinka przewodu pokarmowego należy zgłosić się na badanie na czczo, dodatkowo w przypadku badania rtg żołądka z podaniem środka kontrastowego niewolno przyjmować leków w postaci tabletek.
 2. Pacjent informowany jest o możliwości wystąpienia reakcji alergicznych na podane środki kontrastowe.
 3. Badania RTG są przeciwwskazane u kobiet w ciąży.

badania USG

 1. Przygotowanie do badania

  W przypadku badania USG jamy brzusznej pacjent powinien być na czczo, niewolno ani jeść ani pić przed badaniem , nie wolno również palić papierosów, należy przyjąć leki w przypadku chorób przewlekłych. Przez 3 dni przed badaniem nie powinno się spożywać produktów wzdymających tj. kapusta, rośliny strączkowe, napoje gazowane. Zalecane jest również przyjęcie w przeddzień badania produktu redukującego ilość gazów jelitowy np. Espumisan 3 x 2 tabl.

  W przypadku badania USG narządów miednicy mniejszej ( prostata, narząd rodny, pęcherz moczowy) oprócz przygotowania jak do badania USG jamy brzusznej należy wypić ok. 1l wody i na badanie zgłosić się z już wypełnionym pęcherzem.

  W przypadku badania USG tarczycy niewymagalne jest żadne przygotowanie pacjenta.

Oferta

Wykaz badań wykonywanych w Pracowni Rentgenowskiej (RTG):

RTG klatki piersiowej

 • P-A,
 • boczne

RTG kręgosłupa w odcinkach:

 • szyjnym,
 • piersiowym
 • lędźwiowym

RTG kończyn, górnej, dolnej i miednicy:

 • stawy barkowe,
 • stawy łokciowe,
 • nadgarstki,
 • ręce,
 • stawy kolanowe,
 • stawy skokowe, stopy,
 • kości długie
 • miednica,
 • stawy krzyżowo-biodrowe,
RTG czaszki:

 • kości pokrywy czaszki,
 • twarzoczaszka,
 • oczodoły
 • zatokiprzynosowe

Wykaz badań wykonywanych w Pracowni Tomografii Komputerowej (TK):

 • badanie głowy jedno- lub/i dwufazowe
 • badanie uszu,
 • zatok przynosowych,
 • twarzoczaszki;jedno- lub/i dwufazowe
 • badanie klatki piersiowej dwufazowe
 • badanie HRCT płuc
 • badanie jamy brzusznej; dwu- lub/i trójfazowe
 • badanie narządów miednicy mniejszej dwufazowe
 • badanie kręgosłupa w odcinku: 
  • szyjnym,
  • piersiowym
  • lędźwiowym
 • badanie kości długich i płaskich, badanie stawów
Wykaz badań wykonywanych w Pracowni Rezonansu Magnetycznego (MR):

 • badanie głowy jedno- lub/i dwufazowe
 • badanie przysadki mózgowej dwufazowe
 • badanie twarzoczaszki; jedno- lub/i dwufazowe
 • angio-MR
  • tętnic mózgowia
  • tętnic szyi; jedno- lub/i dwufazowe
 • badanie dyfuzyjne(DWI)mózgowia
 • badanie kręgosłupa w odcinkach:
  • szyjnym,
  • piersiowym
  • lędźwiowym; jedno- lub/i dwufazowe
 • badanie stawów skroniowo-żuchwowych

Wykaz badań wykonywanych w Pracowni Ultrasonografii (USG):

 • USG jamy brzusznej
 • USG tarczycy

Tomografia komputerowaBadania tomografii komputerowej wykonywane są urządzeniem spiralnym, o 32-rzędowej konstrukcji układu detektorów firmy GE -Lightspeed 32Pro. Zakupionym i pracującym od 2006roku. Pozwala to na skrócenie czasu badania, zmniejszenie obciążenia dawką pacjenta oraz poprawia jakość badania zwiększając rozdzielczość przestrzenną i kontrastową.

Pracownia dysponuje wstrzykiwaczem automatycznym do podawania środka kontrastowego. Możliwość zapisu cyfrowej kopii badania na dysku CD-R/RW i/lub MO.Rezonans magnetyczny
System MR (rezonans magnetyczny) zakupiony w 2009 roku to wysokopolowy (1,5 T), system Philips, Możliwość zapisu cyfrowej kopii badania na dysku CD-R/RW i/lub MO.

Aparatura wykorzystywana w Zakładzie Neuroradiologii IPiN spełnia wymagania standardu DICOM.Radiologia klasyczna

Badania rentgenowskie wykonywane są nowoczesnym aparatem  cyfrowym Siemens zakupionym w 2009 roku. Możliwość zapisu cyfrowej kopii badania na dysku CD-R/RW.


Ultrasonografia
USG jest wykonywane aparatem Elegra (Siemens) (1997 rok zakupu), również z cyfrowym torem przetwarzania danych z możliwością zapisu cyfrowej kopii badania na dysku MO.

USG jest metodą obrazowania narządów miąższowych opierającą się na zjawisku odbicia od tych narządów fali ultradźwiękowej, która jest generowana przez głowicę aparatu. Dzięki temu zjawisku możemy obrazować narządy w sposób nieinwazyjny, bez konieczności podawania kontrastu i bezpieczny zarówno dla osoby badanej, jak i badającej. Ultrasonografia jamy brzusznej obejmująca: wątrobę, pęcherzyk i drogi żółciowe, trzustkę, śledzionę, nerki, przestrzeń zaotrzewnową i aortę jest obecnie jednym z podstawowych i szeroko dostępnych badań diagnostycznych.Kontakt

Adres

Zakład Radiologii
w Instytucie Psychiatrii i Neurologii

Warszawa-Mokotów
Ul. Sobieskiego 9
02-957 Warszawa

Godziny pracy i Telefony do rejestracji

Pracownia Tomografii Komputerowej

Poniedziałek – Piątek 8:00-18:00

Rejestracja tel: (022)45-82-719

Pracownia Rezonansu Magnetycznego

Poniedziałek – Piątek 8:00-18:00

Rejestracja tel: (022)45-82-529

Pracownia Radiologii Klasycznej i USG

Poniedziałek – Piątek 8:00-13.30 i po uzgodnieniu później

Rejestracja tel: (022)45-82-782
 
 
 
W dni świąteczne rejestracja jest nieczynna, a w dni przedświąteczne odbiór wyników do godziny 14.