Kierownik:: dr Daria Biechowska

Zakład nie świadczy żadnych usług medycznych, ponieważ charakter działalności zakładu obejmuje jedynie działalność naukową, badawczą I edukacyjną.