Zamieszczono 22.06.2015r.

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
zatrudni

 

LEKARZA – Starszego Asystenta

w Oddziale Psychogeriatrii II Kliniki Psychiatrycznej

 

Wymagania:

  • posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza;
  • zainteresowanie problematyką zaburzeń psychicznych wieku podeszłego;
  • specjalizacja z psychiatrii, doświadczenie w pracy oddziałowej;
  • dyspozycyjność w zakresie pełnienia dyżurów klinicznych.

Oferty wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji, treść klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)” składać należy w Dziale Spraw Pracowniczych IPiN, ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa(tel.0-22 45-82-661 lub 616).


Zamieszczono 4.03.2015r.

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
zatrudni w ramach umowy o pracę – pełny etat

 

TECHNIKA MEDYCZNEGO

 

Zakres obowiązków:

  • wykonywanie badań EEG.

Wymagane umiejętności:

  • obsługa komputera;
  • doświadczenie w wykonywaniu badań EEG.

Oferty należy składać na adres:

Instytut Psychiatrii i Neurologii
Dział Spraw Pracowniczych
ul. Sobieskiego 9
02-957 Warszawa


Zamieszczono 20.10.2014r.

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

zatrudni

LEKARZA specjalistę

 

w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej

Oferty należy składać na adres:

Instytut Psychiatrii i Neurologii
Dział Spraw Pracowniczych
ul. Sobieskiego 9
02-957 Warszawa

Kontakt pod nr tel. 506-152-280


Zamieszczono 24.09.2014r.

DYREKTOR
INSTYTUTU PSYCHIATRII I NEUROLOGII
OGŁASZA KONKURS OTWARTY NA REALIZACJĘ WYWIADÓW GRUPOWYCH(FOCUS GROUP) Z OSOBAMI UŻYWAJĄCYMI NARKOTYKÓW W ZASTRZYKACH
BADANIA WŚRÓD PROBLEMOWYCH UŻYTKOWNIKÓW NARKOTYKÓW

Pliki do pobrania:

Przedmiot konkursu i formularz zgłoszeniowy [DOCX]


Zamieszczono 24.09.2014r.

DYREKTOR
INSTYTUTU PSYCHIATRII I NEUROLOGII
OGŁASZA KONKURS OTWARTY NA REALIZACJĘ WYWIADÓW GRUPOWYCH(FOCUS GROUP) Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI Z OSOBAMI UŻYWAJĄCYMI NARKOTYKÓW W ZASTRZYKACH
BADANIA WŚRÓD PROBLEMOWYCH UŻYTKOWNIKÓW NARKOTYKÓW

Pliki do pobrania:

Przedmiot konkursu i formularz zgłoszeniowy [DOCX]


Zamieszczono 24.09.2014r.

DYREKTOR
INSTYTUTU PSYCHIATRII I NEUROLOGII
OGŁASZA KONKURS OTWARTY NA REALIZACJĘ POGŁĘBIONYCH WYWIADÓW INDYWIDUALNYCH Z OSOBAMI UŻYWAJĄCYMI NARKOTYKÓW W ZASTRZYKACH
BADANIA WŚRÓD PROBLEMOWYCH UŻYTKOWNIKÓW NARKOTYKÓW

Pliki do pobrania:

Przedmiot konkursu i formularz zgłoszeniowy [DOCX]


Zamieszczono 3.09.2014r.

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
zatrudni

Serwisanta IT

Opis stanowiska pracy:

- Serwis hardware’owy i software’owy sprzętu komputerowego na terenie IPiN.
- Komputery, drukarki, monitory, sieć komputerowa etc.
- Instalacja i konfiguracja nowych komputerów do pracy w sieci,
- Wsparcie użytkowników systemu informatycznego w codziennej pracy (usuwanie wirusów, pomoc z pakietem Office, konfiguracja poczty, wymiana tonerów etc.),
- Inwentaryzacja sprzętu komputerowego,
- Prac zleconych (między innymi montaż okablowania strukturalnego),
- Udział we wdrażaniu i projektowaniu nowych rozwiązań,

Wymagania niezbędne:

-Dobra znajomość architektury PC,
-Praktyczna znajomość systemów operacyjnych Windows 2000,XP,7,
-Znajomość pakietu Microsoft Office,
-Znajomość konfiguracji TCP/IP w systemach operacyjnych rodziny Windows,
-Znajomość urządzeń sieciowych, budowy i działania sieci LAN,
- Samodyscyplina,
- Umiejętność pracy w zespole,
- Wysoka kultura i komunikatywność,

Dodatkowe atuty:

- Znajomość programu Solmed,
- Doświadczenie w pracy w serwisie komputerowym, doświadczenie w pracy z klientami, doświadczenie w pracy w większych firmach,
- Podstawowa znajomość systemów Linux, Windows 2003/2008 Server, Active Directory,
- Umiejętność programowania : PHP, HTML,
- Doświadczenie przy obróbce audio/video
- Znajomość języka angielskiego (biegłe czytanie tekstów technicznych),

Zgłoszenia zawierające CV i List motywacyjny należy przesyłać na adres: it@ipin.edu.pl.


Zamieszczono 10.07.2014r.

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
zatrudni w ramach umowy o pracę
Specjalistę ds. rozliczeń z NFZ / Referent ds. rozliczeń z NFZ

Opis stanowiska pracy

1. Dokonywanie rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia i innymi płatnikami
świadczeń zdrowotnych.
2. Przygotowywanie analiz, opracowań, opinii.
3. Stałe monitorowanie zasad finansowania świadczeń.
4. Przygotowywanie formalnych pism.
5. Przygotowywanie ofert konkursowych/dokumentacji aktualizacyjnych w celu
zawarcia umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Wymagania

Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: zdrowie publiczne, finanse), średnie ogólnokształcące/ekonomiczne.
Obsługa komputera w zakresie programów: Microsoft Office.
Dodatkowym atutem będzie znajomość programu KS PPS, rNFZ przeznaczonych do rozliczeń świadczeń zdrowotnych, znajomość portalu świadczeniodawców (Systemu Zarządzania Obiegiem Informacji) oraz znajomość aplikacji konkursowej NFZ KO.

Cechy osobowości:
* umiejętność analitycznego myślenia;
* dobra organizacja pracy;
* umiejętność rozwiązywania problemów.

Zgłoszenia należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych Instytutu Psychiatrii i Neurologii, budynek A, parter, pokój nr 8, ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa.


Zamieszczono 17.04.2014r.

DYREKTOR
INSTYTUTU PSYCHIATRII I NEUROLOGII
OGŁASZA KONKURS OTWARTY
NA KODOWANIE I WPROWADZANIE DANYCH DO ZBIORU
BADANIA WŚRÓD PROBLEMOWYCH UŻYTKOWNIKÓW NARKOTYKÓW

Pliki do pobrania:

Przedmiot konkursu i formularz zgłoszeniowy [DOCX]


Zamieszczono 20.03.2014r.

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
zatrudni w ramach kontraktu
LEKARZY specjalistów

lub lekarzy w trakcie szkolenia specjalizacyjnego (od 3 roku)
w dziedzinie psychiatrii

na pełnienie dyżurów lekarskich.

Forma zatrudnienia – umowa zlecenie lub prywatna praktyka lekarska.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Działem Spraw Pracowniczych tel. (22) 45-82-661 lub 616.


Zamieszczono 28.02.2014r.

DYREKTOR
INSTYTUTU PSYCHIATRII I NEUROLOGII
OGŁASZA KONKURS OTWARTY – UZUPEŁNIAJĄCY
NA STANOWISKO
NA STANOWISKO ANKIETERA DO REALIZACJI BADAŃ WŚRÓD PROBLEMOWYCH UŻYTKOWNIKÓW NARKOTYKÓW

Pliki do pobrania:

Przedmiot konkursu i formularz zgłoszeniowy [DOCX]


Zamieszczono 28.02.2014r.

DYREKTOR
INSTYTUTU PSYCHIATRII I NEUROLOGII
OGŁASZA KONKURS OTWARTY – UZUPEŁNIAJĄCY
NA STANOWISKO
NA STANOWISKO LOKALNEGO KOORDYNATORA ANKIETERÓW DO REALIZACJI BADAŃ WŚRÓD PROBLEMOWYCH UŻYTKOWNIKÓW NARKOTYKÓW

Pliki do pobrania:

Przedmiot konkursu i formularz zgłoszeniowy [DOCX]


Zamieszczono 17.02.2014r.

DYREKTOR
INSTYTUTU PSYCHIATRII I NEUROLOGII
OGŁASZA KONKURS OTWARTY
NA STANOWISKO
LOKALNEGO KOORDYNATORA ANKIETERÓW DO REALIZACJI BADAŃ WŚRÓD PROBLEMOWYCH UŻYTKOWNIKÓW NARKOTYKÓW

Pliki do pobrania:

Przedmiot konkursu i formularz zgłoszeniowy [DOCX]


Zamieszczono 17.02.2014r.

DYREKTOR
INSTYTUTU PSYCHIATRII I NEUROLOGII
OGŁASZA KONKURS OTWARTY
NA STANOWISKO
ANKIETERA DO REALIZACJI BADAŃ WŚRÓD PROBLEMOWYCH UŻYTKOWNIKÓW NARKOTYKÓW

Pliki do pobrania:

Przedmiot konkursu i formularz zgłoszeniowy [DOCX]


Zamieszczono 29.01.2014r.

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
zatrudni w ramach umowy o pracę – pełny etat
LEKARZA KONSULTANTA
Wymagania:

• tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych;
• posiadanie prawa wykonywania zawodu;
• 2-letnie doświadczenie zawodowe jako specjalista.

Praca na oddziałach psychiatrycznych i neurologicznych.

Oferty należy składać na adres:

Instytut Psychiatrii i Neurologii
Dział Spraw Pracowniczych
ul. Sobieskiego 9
02-957 Warszawa