Projekty realizowane w Instytucie Psychiatrii i Neurologii współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

Czynniki związane z hazardem, kompulsywnymi zakupami oraz nadużywaniem Internetu wśród młodzieży w wieku 12-19 lat.
Pracownia Profilaktyki Młodzieżowej „Pro-M”, Zakład Zdrowia Publicznego
Termin realizacji: 01. 07. 2013 do 31.12. 2014
Cel badania: Celem badań jest pogłębienie wiedzy na temat czynników ryzyka i czynników chroniących związanych z angażowaniem się przez młodzież z warszawskich szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych w takie zachowania jak: hazard, nadużywanie Internetu oraz kompulsywne zakupy.

Dostępność leczenia dla problemowych i patologicznych hazardzistów w Warszawie.
Zakład Badań nad Alkoholizmem i Toksykomaniami
Termin realizacji: 01.07.2014 do 31.10.2015
Cel badania: Głównym celem realizacji projektu (badania) jest ocena dostępności leczenia dla problemowych i patologicznych hazardzistów w Warszawie.

Projekty krajowe realizowane w IPiN

Neuropsychological and neuroimaging (fMRI) evaluation of the remediation process of neurocognition and social cognition in patients with thalamic stroke: Efficacy of a newly acquired rehabilitation program – double blind randomized clinical trial