Instytut Psychiatrii i Neurologii (IPiN) współpracuje ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO) od chwili swego powstania, przez ponad 50 lat. Wyrazem uznania pozycji IPiN na arenie międzynarodowej i wysokiej oceny jego wkładu w programy i projekty WHO było przyznanie Instytutowi w 1992 r. statusu Ośrodka Współpracującego z WHO w dziedzinie zdrowia psychicznego. Status ten był przedłużany trzykrotnie na kolejne cztery lata, ostatni raz w 2004 r.

25 maja 2010 r., po półtorarocznej przerwie spowodowanej zmianą  procedur desygnacji,  IPiN został ponownie Ośrodkiem Współpracującym: WHO Collaborating Centre for Research and Training in Mental Health. Status ten jest ważny do maja 2014 r. Dyrektorem Ośrodka jest prof. Danuta Ryglewicz.

Przedmiot współpracy (tzw. „terms of reference”):

  1. pomoc instytucjom i agendom rządowym w formułowaniu i wdrażaniu polityki i programów ochrony zdrowia psychicznego oraz polityki i programów wobec substancji psychoaktywnych, zgodnych z polityką WHO;
  2. prowadzenie badań naukowych w zakresie zdrowia psychicznego i substancji psychoaktywnych, ze szczególnym uwzględnieniem tych badań, które przyczyniają się do opracowania, opartych na wiedzy, polityki i programów;
  3. szkolenie profesjonalistów – nie-psychiatrów, na temat problemów zdrowia psychicznego oraz aspektów zdrowia publicznego w zaburzeniach psychicznych i w zaburzeniach związanych z używaniem substancji psychoaktywnych; szkolenie pracowników zdrowia psychicznego w zakresie promocji zdrowia psychicznego oraz w zakresie umocnienia pacjentów i ich opiekunów w procesie zdrowienia;
  4. konsultacje i wymiana informacji.