Zadania Biura ds. Współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia:

• koordynacja współpracy pomiędzy IPiN a WHO,
• robocze kontakty z Departamentem Zdrowia Psychicznego i Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych(Department of Mental Health and Substance Abuse) w Genewie oraz z Departamentem Programu Zdrowia Psychicznego (Mental Health Programme) w Kopenhadze,
• wymiana informacji,
• organizacja konferencji, szkoleń i spotkań konsultacyjnych przygotowywanych pod auspicjami WHO,
• systematyczne gromadzenie i upowszechnianie wydawnictw WHO.

Pracownicy Biura ds. Współpracy ze Światowa Organizacją Zdrowia:

dr Daria Biechowska – koordynator ds. problemów zdrowia psychicznego
dr Jacek Moskalewicz – koordynator ds. problemów nadużywania substancji psychoaktywnych
mgr Grażyna Herczyńska – sekretariat