Centrala Światowej Organizacji Zdrowia
Avenue Appia 20
1211 Geneva 27
Szwajcaria
tel. (41 22) 791 21 11
fax (41 22) 791 31 11
www.who.int

Zdrowie psychiczne
http://www.who.int/topics/mental_health/en/
http://www.who.int/topics/mental_disorders/en/

Biuro Regionalne Światowej Organizacji Zdrowia dla Europy (WHO EURO)
UN City
Marmorvej 51
DK-2100 Copenhagen Ø
Dania
Tel.: +45 45 33 70 00
Fax: +45 45 33 70 01

www.euro.who.int 

Zdrowie psychiczne
http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/noncommunicable-diseases/mental-health

Biuro Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce
Dyrektor dr Paulina Miśkiewicz
Al. Jerozolimskie 155
02-326 Warszawa
tel. (22) 635 94 96
fax (22) 831 08 92 
www.who.un.org.pl
Bazy danych WHO, w tym statystyczne http://www.who.int/gho/en/
http://www.euro.who.int/en/what-we-do/data-and-evidence/databases
http://data.euro.who.int/hfadb/

Zdrowie psychiczne
http://www.who.int/mental_health/evidence/atlas/en/index.html