Katarzyna Okulicz-Kozaryn, Krzysztof Ostaszewski (red.):: Promocja zdrowia psychicznego. Badania i działania w Polsce, część druga

ISBN 987-83-61705-10-9, format B-5, oprawa miękka, str. 258, 25 zł + 5% VAT

Monografia jest przede wszystkim prezentacją nowych działań z zakresu promocji zdrowia psychicznego. Ich celem jest poszukiwanie najlepszych sposobów wspomagania rozwoju umiejętności ważnych dla realizacji potrzeb i zadań życiowych. Książka zawiera również wyniki najnowszych krajowych badań nad stanem zdrowia psychicznego młodzieży i innych wybranych populacji. Publikacja z pewnością zainteresuje praktyków, lekarzy psychiatrów, psychologów, nauczycieli i pracowników socjalnych, a także badaczy z nauk medycznych, społecznych i problemów zdrowia publicznego.
Maria Załuska, Katarzyna Prot, Paweł Bronowski: Psychiatria środowiskowa jako środowiskowa opieka nad zdrowiem psychicznym

ISBN 978-83-85-705-88-8, format B-5, oprawa miękka, 80 str., 20 zł + 5% VAT

Autorzy książki charakteryzują miejsce, jakie model środowiskowej opieki nad zdrowiem psychicznym zajmuje w Europie i na tym tle jego skromną jeszcze obecność w Polsce. Opisują też właściwości takiego sposobu organizacji pomocy psychiatrycznej, podkreślają jego zalety oraz przedstawiają przykład skutecznego zastosowania w społeczności lokalnej jednej z dzielnic Warszawy. Uważna lektura książki może stanowić pierwszy krok w zrozumieniu, czym ten model jest i może być pomocna w pierwszych działaniach, prowadzących do jego zastosowania. Doświadczenia wielu krajów sugerują, że środowiskowy model sprawowania tej opieki przynosi niemało korzyści – sprzyja jej udostępnieniu, ułatwia zachowanie równości dostępu, i osiąganie dobrej skuteczności. Ułatwia też poszanowanie godności tych osób, którym stara się pomóc. Pomoc trafia przede wszystkim, tam gdzie chory żyje, nie odrywając go od dotychczasowych źródeł oparcia. Te właściwości opieki często przewyższają to, co jest w stanie chorym zapewnić tradycyjna forma opieki, z dominującym udziałem instytucji o charakterze azylu (zwykle dużego szpitala psychiatrycznego), oddalająca chorego od jego zwykłego środowiska tak w sensie społecznym, jak geograficznym, a czasem przerywająca jego trudną do odbudowania więź z tym środowiskiem.

Katarzyna Okulicz-Kozaryn, Krzysztof Ostaszewski (red.): Promocja Zdrowia Psychicznego. Badania i działania w Polsce

ISBN 978-83-85705-95-6, format B-5, oprawa miękka, 280 str., 25 zł + 5% VAT

Książka zawiera trzy wątki: 1) informacje o tym, co dzieje się w Polsce w zakresie zdrowia psychicznego (stan prawny, programy profilaktyczne), 2) badania nad stanem psychicznym wybranych populacji oraz 3) przykłady praktycznych zastosowań idei promocji zdrowia psychicznego.
Publikacja z pewnością zainteresuje lekarzy psychiatrów, psychologów, socjologów, nauczycieli i pracowników socjalnych.
Oczami dziecka. Zbiór rysunków i opowiadań z Konkursu Szkolnego Światowej Organizacji Zdrowia. Tłum. z ang. Katarzyna Andrzejewska

ISBN 83-85705-66-X, format B-5, oprawa miękka, s. 49, 20 zł + 5% VAT

Niezwykła siła uczuć, dogłębne zrozumienie poruszanych problemów, poetycka wrażliwość i dojrzała refleksja zamknięta w prostych słowach charakteryzuje krótkie opowiadania dzieci w różnym wieku z całego świata, które zwyciężyły w krajowych konkursach Światowego Konkursu Szkolnego. Teksty przeplatane są ilustracjami – rysunkami kolejnych zwycięzców. Konkurs zorganizowano w ramach Światowego Dnia Zdrowia 2001 poświęconego zdrowiu psychicznemu. Jego hasło brzmiało “Nie odrzucaj. Spróbuj pomóc”. Uczestniczyło w nim około pół miliona dzieci z całego świata. Trójkę finalistów zaproszono do Genewy, do ONZ, aby przemówili do ministrów zdrowia państw świata zebranych na 54. Światowym Zgromadzeniu Zdrowia. Uznano, że słowa i rysunki dzieci z różnych krajów można wykorzystać i wydać je w formie książki, która będzie upowszechniała tematykę zdrowia psychicznego i służyła pomocą wprowadzeniu dyskusji z młodymi ludźmi w szkołach i społecznościach lokalnych. Zawarte w książce opowiadania i rysunki podzielono na tematy: zdrowie psychiczne, smutek, depresja, lęk, nadużywanie alkoholu lub narkotyków przez rodziców, itp., z których każdy poprzedzony jest krótkim wprowadzeniem. Przeznaczona jest dla ludzi młodych. Może być również wykorzystana jako pomoc metodyczna w prowadzeniu dyskusji w szkołach i placówkach społeczności lokalnych na temat uczuć, zaburzeń psychicznych oraz na temat piętnowania. Jest tak skonstruowana, aby materiał w niej zamieszczony mógł zainteresować osoby z różnych grup wiekowych. Na końcu książki znajdują się wskazówki wyjaśniające jak z niej korzystać.