Mental Health Statistics, Poland 1990-2005. Edited by: Elżbieta Słupczyńska Kossobudzka, Ludmiła Boguszewska

IBSN 978-83-85705-82-6, format B-4, oprawa miękka, 66 str. 12 zł + 5% VAT

Przygotowana przez zespół Zakładu Organizacji Ochrony Zdrowia anglojęzyczna publikacja statystyczna zawiera informacje o działalności psychiatrycznej opieki medycznej i epidemiologii zaburzeń psychicznych w Polsce od roku 1990 do 2005. Obejmuje okres transformacji ustrojowych, w których nastąpił ponad dwukrotny wzrost liczby pacjentów w systemie ochrony zdrowia psychicznego. Publikacja składa się z trzech części prezentujących dane statystyczne z opisem zastosowanej metodologii. Część pierwsza dotyczy zasobów systemu ochrony zdrowia psychicznego, druga trendów w rozpowszechnieniu i zapadalności na poszczególne zaburzenia psychiczne, a trzecia, przedstawiająca szczegółowe dane tylko za rok 2005, ilustruje, jak kształtowało się rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych w poszczególnych rodzajach psychiatrycznej opieki z uwzględnieniem zróżnicowania terytorialnego oraz takich zmiennych demograficznych jak płeć, wiek i miejsce zamieszkania leczonych. Publikacja jest kontynuacją podobnej, wydanej w 1994 roku, a obejmującej lata 1970-1992. Przeznaczona jest przede wszystkim dla czytelników zainteresowanych epidemiologią zaburzeń psychicznych w Polsce oraz lecznictwem psychiatrycznym jako systemem.