Leksykon terminów: alkohol i narkotyki. Światowa Organizacja Zdrowia. Tłum. z ang. A. Bidziński

ISBN 83-85705-32-5, format B-5, oprawa miękka, s. 102, 11 zł + 5% VAT

Napisany przez ekspertów ze Światowej Organizacji Zdrowia, leksykon prezentuje zestaw definicji terminologicznych odnoszących się do alkoholu, tytoniu i innych substancji psychoaktywnych. Może być przydatny dla klinicystów, urzędników, pracowników nauki i innych osób zainteresowanych tą tematyką. Dla każdej ogólnej klasy środków psychoaktywnych i dla niektórych klas związków z nimi spokrewnionych przedstawiono definicje wyjaśniające, często wraz z opisem efektów działania psychoaktywnego, symptomatologią, następstwami i wskazówkami terapeutycznymi. Zdefiniowano podstawowe kategorie diagnostyczne w tej dziedzinie a także kluczowe pojęcia w znaczeniu naukowym lub/i potocznym. Uwzględniono również społeczne i zdrowotne aspekty używania środków psychoaktywnych oraz związane z tym problemy. Wyrażenia złożone uszeregowano alfabetycznie, najczęściej w postaci, w której najprawdopodobniej mogą być wyszukiwane.

Bogdan Szukalski: Narkotyki. Kompendium wiedzy o środkach uzależniających

ISBN 83-85705-73-2, format B-5, oprawa miękka, 223 str., 30 zł + 5% VAT

Książka zawiera aktualną, obszerną i rzetelną wiedzę na temat substancji psychoaktywnych. Omawia zagrożenia związane ze stosowaniem narkotyków, skutki ich nadużywania oraz mechanizmy działania na struktury mózgu, leżące u podstaw zjawisk tolerancji i uzależnienia. Autor przedstawił szczegółową klasyfikację narkotyków: opioidów, amfetamin, kokainy, kannabinoidów, benzodiazepin barbituranów, halucynogenów i inhalantów, opisał ich budowę chemiczną, właściwości oraz metody wykrywania w materiale biologicznym. Na szczególną uwagę zasługuje omówienie dwóch grup wyjątkowo groźnych narkotyków: narkotyków zmodyfikowanych, otrzymywanych drogą syntezy oraz narkotyków wykorzystywanych w celach przestępczych (tzw. “pigułki gwałtu” lub “tabletki niepamięci”). Kompendium jest adresowane do lekarzy, toksykologów, analityków laboratoryjnych, a także do wykładowców i prelegentów prowadzących wykłady na temat zagrożeń związanych z narkotykami oraz ich zapobieganiu.
Ewa Woydyłło: Zgoda na siebie

ISBN 83-85705-08-2, format A-5, oprawa miękka, s. 80, 8 zł + 5% VAT

Cykl wykładów przeprowadzonych przez Ewę Wojdyłło dla pacjentów uczestniczących w programie terapeutycznym Ośrodka Terapii Uzależnień Instytutu Psychiatrii i Neurologii stanowi pasjonującą lekturę. Autorka posługuje się bezpośrednim, zwięzłym i plastycznym językiem, aby mówić o odnajdywaniu się w świecie “na trzeźwo”. Wykłady stanowią echo autentycznych pytań, odpowiedzi i refleksji związanych z wątpliwościami niepokojącymi alkoholików poddających się kuracji odwykowej. Tematy poszczególnych wykładów są rozmaite – dotyczą relacji z innymi ludźmi, szacunku dla siebie, radzenia sobie z emocjami, trzeźwej miłości i humoru, wszystkie zmierzają jednak do tytułowej zgody na siebie, czyli istoty zmiany, jaka musi dokonać się w trzeźwiejącym człowieku.
B. Wolnieiwcz-Grzelak, K. Okulicz-Kozaryn, A. Pisarska: Program Zapobiegania Narkomanii “Odlot”. Substancje uzależniające

ISBN 83-85-705-27-9, format A-5, oprawa miękka, str. 83, 6 zł + 5% VAT

Opracowanie zawiera skondensowaną wiedzą nt. substancji uzależniających . dane o ich naturze i działaniu na człowieka. Adresatami książki są nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy i pielęgniarki szkolne oraz wszyscy inni pracujący z młodzieżą.