Lp. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
36. Dostawy fraxyparine, depakiny, clexanu
37. obsługa serwisowa tomografu komputerowego
38. dostawa bielizny pościelowej i piżam
39. dostawa bielizny pościelowej i piżam
40. najem i prowadzenie bufetu pracowniczego
42. Dostawa artykułów biurowych
43. Dostawa systemu aspiracyjno- próżniowego do pobierania krwi
44. Koncepcja architektoniczna rozbudowy i modernizacji klinik psychiatrycznych
46. Dostawa wyposażenia technologicznego działu sterylizacji przy bloku operacyjnym
47. Dostawa zamrażarki niskotemperaturowej – wersja pozioma
48. Dzierżawa analizatora biochemicznego wraz z zakupem odczynników
50. Dostawy leków różnych i płynów infuzyjnych
52. dostawa sprzętu do endoskopii
53. Świadczenie usług żywienia szpitalnego
54. dostawa energii elektrycznej
55. leasing finansowy aparatury medycznej dla Kliniki Neurochirurgii
56. Zakup 16-kapilarnego automatycznego sekwentora z komputerową jednostką sterującą
57. Dostawy środka dezynfekcyjnego,środków kontrastowych i leków różnych
58. Zakup systemu do amplifikacji DAN w czasie rzeczywistym RT-PCR
59. Dostawa prenumeraty naukowych czasopism zagranicznych na 2008r.
60. Zestawy napędów neurochirurgicznych
61. System chemiluminescencji i fluorescencji
62. diatermia bi-monopolarna
63. udzielenie pożyczki w kwocie 3.000.000. PLN na potrzeby Instytutu Psychiatrii i Neurologii
64. Dostawy środków opatrunkowych
65. Dostawy leków: leki psychotropowe, środki kontrastowe, antybiotyki, leki recepturowe, leki różne, leki narkotyczne
66. Usługi ochrony budynków i terenu Instytutu Psychiatrii i Neurologii i konwój pieniędzy
67. Błony do kamery laserowej Fuji Drypix 4000 DI HL rozm 35×43
68. Budowa stacji transformatorowej wraz z wyposażeniem w dwóch etapach realizacji
69. Dostawy rękawic diagnostycznych i chirurgicznych
70. Zakup 4-kapilarnego sekwentora automatycznego wraz z wyposażeniem
71. Dostawa leków różnych I pakiet leki różne II pakiet Natrium chloratum III pakiet Heparyna drobnocząsteczkowa
72. Dostawy ręcznika papierowego w roli, papieru toaletowego
75. Dostawy środków dezynfekcyjnych i preparatów do odkazania rąk, skóry, błon śluzowych i ran
76. usługi doradztwa prawnego
77. Dostawy papieru ksero formatu A-3 i A-4
78. Dostawy Methadone i gazu wziewnego do usypiania Sevoflurane
79. Dostawy watek chirurgicznych
80. Wywóz nieczystości stałych z terenu Instytutu Psychiatrii i Neurologii
81. Remont Oddziału Neurorehabilitacji Instytutu Psychiatrii i Neurologii
82. Dostawa artykułów biurowych
83. Dostawa gazów medycznych i dzierżawa zbiornika kriogenicznego
84. Dostawa drobnego sprzętu medycznego
85. Dostawa leków
86. Dostawa tonerów i tuszy do drukarek
87. Dostawa systemu aspiracyjno próżniowego do pobierania krwi
88. Dostawa drobnego sprzętu medycznego
89. Dostawy leków różnych
90. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy Klinik Neurologicznych
99. serwis CT
100. Dostawa tonerów i tuszy do urządzeń drukujących
101. Dostawa tonerów i tuszy do urządzeń drukujących
102. Zakup rotora